Kryptotreidaaminen

Kryptotreidaamisessa ja rahapelaamisessa on keskenään jonkin verran samanlaisia piirteitä sekä ominaisuuksia. Mitä kryptovaluutta ja kryptotreidaaminen tarkoittavat? Miten kryptotreidaus ja rahapelaaminen liittyvät toisiinsa?

Mies tietokoneella.
Kuva: Minna Lehtinen / EHYT ry

Kryptotreidaaminen ja kryptovaluutta – miten ilmiö näkyy ehkäisevässä päihdetyössä? 

Miten kryptotreidaus ilmiönä näkyy tutkimuksessa ja asiakastyössä niin sosiaali- ja terveysalalla kuin vapaaehtoistoiminnassakin? Tällä sivulla kerrotaan lyhyesti kryptotreidauksesta sekä treidaamisen ja rahapelaamisen yhtenevistä piirteistä. Sivustolla kryptotreidaamisella tarkoitetaan erilaisten kryptovaluuttojen (esim. bitcoin) ostamista ja vaihtamista sekä yleisemmin kryptovaluutoilla käytävää lyhyt- sekä pitkäaikaista kaupankäyntiä.

Kryptovaluutta lyhyesti

Kryptovaluutta on digitaalinen virtuaalivaluutta, joka perustuu kryptografiaan. Tunnetuin valuutta on vuonna 2008 alkunsa saanut ja markkinoille vuonna 2009 tullut Bitcoin, jonka lisäksi on olemassa useita satoja erilaisia vaihtoehtovaluuttoja eli altcoineja. Kryptovaluuttojen arvo määräytyy kysynnän ja tarjonnan mukaan, johon vaikuttavat myös kyseisen valuutan enimmäismäärä (esim. Bitcoin 21 miljoonaa), kierrossa oleva valuuttamäärä sekä mahdolliset louhinnasta aiheutuvat kustannukset. Louhinta tarkoittaa lohkoketjun ylläpitotyötä, joka avataan tarkemmin seuraavassa kappaleessa.

Kryptovaluutat hyödyntävät lohkoketjuteknologiaa (Blockchain), joka mahdollistaa sen, että lohkoketjun eri osapuolet voivat luoda ja ylläpitää erilaisia hajautettuja ja jaettuja tietokantoja. Käytännössä lohkoketju levittää siihen tallennetun informaation lukuisille eri palvelimille eli nodeille. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka yksi node sulkeutuisi, muut jatkavat ketjun ylläpitoa ja tietojen prosessointia. Lohkoketjut siis toimivat tilitapahtumien kirjaajana eli eräänlaisena pankkina.

Katso BuenoDocs-video KRYPTOTREIDAAMINEN: Voiko kryptoilla rikastua? Youtubesta.

Virtuaalivaluuttaan sijoittaminen, laillisuus ja verotus

Yleisin tapa hankkia kryptovaluuttaa on ostaa niitä erilaisista verkossa olevista kryptopörsseistä, kuten Coinbasesta. Yleisesti kryptopörssien käytön ikäraja on asetettu 18 ikävuoteen. Kryptoja voi hankkia eri valuutoilla sekä vaihtamalla kryptovaluuttaa toiseen kryptovaluuttaan. Kryptovaluuttojen laillisuus vaihtelee maittain. Useissa maissa ne ovat joko laillisia tai niitä ei ole erikseen todettu laittomiksi. Esimerkiksi Kiinan keskuspankki on julistanut kryptovaluuttavaihdon olevan laitonta, kun taas El Salvador on hyväksynyt Bitcoinin lailliseksi maksuvälineeksi.

Suomessa virtuaalivaluutta on määritelty rahanpesudirektiivissä, eikä niillä ole samaa oikeudellista asemaa kuin valuutalla tai rahalla. Tällä hetkellä virtuaalijärjestelmissä tapahtuva arvonmuodostus ei kuulu Finanssivalvonnan tai minkään muun viranomaisvalvonnan alaan.

Verottaja on myös laatinut ohjeistuksen virtuaalivaluuttojen verotusta koskien.

Kryptovaluutat ovat olleet tiivisti esillä Euroopan unionissa. Vuonna 2022 EU:n parlamentissa hyväksyttiin kryptovaluuttoihin liittyvä sääntelykokonaisuus The Markets in Crypto-Assets Regulation (MICA), joka lisää toimialan sääntelyä sekä rajoittaa muun muassa yksityisten kryptovaluuttapörssien toimintaa.

Kryptotreidaus ja rahapelaaminen

Kryptotreidaamisen ja rahapelaamisen yhteneväiset piirteet ovat nousseet viime aikoina keskusteluun sosiaali- ja terveyspalveluissa, rahapelihaittojen ehkäisyn kentällä ja tutkijoiden keskuudessa.

EHYT ry kiinnostui ilmiöstä hiljaisten signaalien kautta, jotka kielivät siitä, kuinka treidaaminen on joissakin tapauksissa tullut rahapelaamisen rinnalle tai korvannut sen. Myös molemmat ilmiöt – rahapelaaminen ja kryptotreidaaminen – koetaan toistensa kaltaisiksi.

Kryptotreidaus saattaa muistuttaa nopeatempoisten korkean riskin rahapelien pelaamista ja tuottaa hyvänolon tunnetta, adrenaliinia, jännitystä sekä auttaa pakoon arjesta. Kryptotreidaus voi aiheuttaa haittoja, ja rahapelaamisen tavoin myös siihen voi kehittyä riippuvuus, tai se voi esiintyä toisen riippuvuuden kyljessä. Näin ollen kryptotreidaaminen voikin olla riskialtista etenkin ongelmallisesti rahapelaaville.

Mitä tutkimus ja käytäntö kertovat ilmiöstä?

Kryptotreidaamisen ja rahapelien yhteisiin piirteisiin liittyvä tutkimus on herättänyt mielenkiintoa niin Suomessa kuin kansainvälisestikin, mutta tutkittua tietoa on toistaiseksi tarjolla vielä vähän. EHYT keräsi yhteistyössä Sosped-säätiön kanssa alkuvuodesta 2022 tietoa suomalaisten kryptotreidaajien ja heitä kohtaavien sote- ja muiden ammattilaisten sekä vapaaehtoistoimintaan osallistuvien kokemuksia kryptotreidaamisesta.

Kryptotreidauskysymysten lisäksi kyselyssä kysyttiin kryptotreidauksen suhteesta rahapelaamiseen ja osakesijoittamiseen. Kyselyyn vastasi 137 henkilöä, joista suurin osa oli miehiä (79 %).

Kyselyn tuloksissa nousee esiin kryptotreidauksen ja rahapelaamisen samankaltaisuus.

Kyselyyn vastanneista treidaajista (120 henkilöä)

  • 45 % ei pelaa rahapelejä
  • 27 % pelaa harvemmin kuin kuukausittain
  • 18 % pelaa 1–3 kertaa viikossa
  • 7 % kerran viikossa
  • 4 % päivittäin tai useita kertoja viikossa

Kyselyyn vastanneista

  • 57 % käytti treidaamiseen aikaa alle kaksi tuntia viikossa
  • 23 % käytti 2–7 tuntia
  • 0,8 % yli 60 tuntia

Suurin osa käytti treidaamiseen rahaa kuukaudessa 201–500 euroa (19 %) tai yli 2001 euroa (18 %). 14 prosenttia käytti treidaamiseen 0,01–5 euroa kuukausittain.

Treidaamisen johdosta velkaa oli syntynyt paljon kolmelle prosentille vastaajista, jonkun verran kahdeksalle prosentille ja ei lainkaan 77 prosentille. Suuri osa vastaajista seurasi aktiivisesti, mitä kryptojen saralla tapahtuu, ja osalla oli myös voittojen kotiuttamisuunnitelma.

Kysyttäessä treidaamisen hyviä puolia vastaajat kertoivat ilmiön olevan mielenkiintoinen ja tarjoavan oppimisen haasteita, nopeiden voittojen mahdollisuuden sekä mahdollisuuden seurata kuinka blockchain-teknologia ja kryptovaluutta mahdollisesti ratkaisevat perinteiseen rahamarkkinaan liittyviä ongelmia. Huonoina puolina treidaamisessa nähtiin markkinoiden nopea heilahtelu ja sitä kautta suurten menetysten mahdollisuus, sijoittamiseen ja ajan tasalla pysymiseen liittyvä stressi, suuret riskit sekä ”mopon käsistä lähteminen”.

Osa vastaajista näki yhtäläisyyden kryptotreidaamisen, rahapelaamisen ja osakesijoittamisen välillä. Niihin liitettiin jännitys, koukuttavuus, riskit sekä suurten häviöiden mahdollisuus. Osa vastaajista taas ei nähnyt yhtäläisyyksiä, vaan kertoi jokaiseen kuuluvan omat lainalaisuutensa.

Kryptotreidaaminen on alkanut näkyä kohtaavassa työssä – puheeksiottoa tarvitaan

EHYTin ja Sosped-säätiön kyselyssä kysyttiin myös ovatko ammattilaiset ja vapaaehtoistoimijat kohdanneet kryptotreidaamista työssään. Kyselyyn vastasi 17 (12 %) ammattilaista/vapaaehtoistoimijaa, jotka kertoivat kohdanneensa ilmiön työssään ja toiminnassaan. Lähes puolelle ammattilaisista (47 %) ilmiö alkoi näkyä vuoden 2021 aikana. Ilmiö on vielä uusi ja tullut sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten tietoisuuteen vasta äskettäin.

Haittoina treidaamisessa nähtiin muun muassa se, että kryptoja ostetaan kalliilla hinnalla ja joudutaan myymään halvalla. Vastaajien mukaan treidaaminen myös salataan läheisiltä ja siihen koukututaan helposti. Treidaamisella nähtiin olevan yhteneväisyyksiä rahapelaamisen kanssa.

Ainakin lyhytaikainen treidaaminen tuntuu olevan hyvin samantapaista normaalien rahapelien kanssa. Kerralla hävityt rahamäärät voivat vain olla paljon suurempia kuin normaaleissa rahapeleissä. Lyhytaikainen treidaaminen tuntuu aiheuttavan samanlaista riippuvuutta. Pitkäaikaisemmassa treidaamisessa riskit ovat pienempiä koska täytyy olla kärsivällisyyttä, jotta ostetun valuutan arvo kasvaa, saadakseen voittoa.

ammattilainen/vapaaehtoistoimija

Kyselyyn vastanneet ammattilaiset ja vapaaehtoistoimijat kaipasivat lisää tietoa kryptotreidaamisesta ilmiönä, ja siihen liittyvistä mahdollisista riskeistä. Vastaajat kokivat tarvitsevansa myös lisää tietoa siitä, altistavatko henkilön mahdolliset muut ongelmat ja riippuvuudet treidaamiselle. Ammattilaiset tarvitsevat apua myös asian puheeksiottoon sekä tietoa siitä, mistä saa apua, jos treidaamisesta on muodostunut ongelma.

Peluurissa ja Pelirajaton-toiminnassa on kohdattu treidaajia

Ongelmallisesti rahapelaavia kohtaavissa palveluissa kuten Peluurissa ja Sosped-säätiön Pelirajaton-vertaistukitoiminnassa kryptotreidausilmiö on noussut esiin. Peluurin Peli poikki-verkkoterapeutin mukaan ilmiö on näkynyt jossain määrin, mutta vielä vähäisenä. Treidaaminen on joko tullut rahapeliongelman jälkeen uutena tai kulkenut rinnakkain pelaamisen kanssa. Treidaaminen alkoi näkyä rahapelihaittatyössä muutama vuosi sitten sekä Peluurissa että Pelirajaton-toiminnassa.

Noin 1,5–2 vuotta sitten alkoi nousta esiin kryptotreidaus puheissa asiakkailla, nyt näyttäisi vähän kasvaneen. Osalla puheissa ja miettinyt asiaa, vaikka ei itsessään treidausta olisi.

Peluurin asiakastyöntekijä

Treidaaminen on noussut asiakas- ja vertaistukitoiminnassa esiin asiakkaan itse kertomana tai kysyttäessä muista riippuvuuksista. Treidaamisesta haetaan samaa fiilistä kuin rahapelaamisesta. Joskus treidaamisen syynä on juurisyyn hoitamatta jättäminen.

Kaikilla itse uhkapelaamisen tie on käyty tavallaan ”loppuun” ja siirtymä on ollut tavallaan itse juurisyyn hoitamatta jättäminen. Pelaajalla on siis kylmästi tarkoituksena saada lisää rahaa ja nopeasti. Summa x ei riitä kaikkeen ja pitäisi saada kasvamaan summaksi y.

Pelirajaton vertaistukiohjaaja

Rahapelaamisessa ja treidaamisessa nähdään olevan niin yhtäläisyyksiä kuin eroavaisuuksiakin. Yhteistä on mahdollisuus treidata nopeatempoisesti sekä ottaa riskejä. Treidaaminen voidaan kokea rahapelaajien keskuudessa hyväksyttäväksi ja mielenkiintoiseksi toiminnaksi, joka vaatii ymmärrystä treidaamisympäristöstä. Sijoitusten seuraaminen on helppo sitouttaa omaan arkeen, ja onnistumiset ruokkivat treidaamista, kuten rahapelaamistakin.

Pelaaja ei aluksi näe tätä rinnastettavaksi pelaamiseen, sillä kyse sijoittamisesta ja täten hyväksyttävästä toiminnasta. Ulkopuolista rahoitusta käytetään, jos on vaan mahdollista ja myös tarpeellisuuden peluri osaa perustella itselle. Lisäksi kyseinen ilmiö todetaan tarpeeksi nopeatempoiseksi, kuten esim. casinoilla pelaaminen.

Pelirajaton vertaistukiohjaaja

Sekä Peluurin asiakastyöntekijä että Pelirajaton vertaistukiohjaaja ovat sitä mieltä, että myös treidaamisesta on hyvä kysyä ja ottaa asia puheeksi niin, että rahapelaajat ymmärtävät mistä puhutaan. Asiaa voi lähestyä toiminnallisten riippuvuuksien kokonaisuutena. Treidaamista voi käsitellä pelaajan kanssa pienissä osissa, jolloin samankaltaisuudet treidaamisen ja rahapelaamisen välillä voidaan huomata.

Peluurin Peli Poikki –ohjelman hakuvaiheessa on alettu huomioida myös kryptotreidaus.

Peli Poikki -ohjelmaan hakuvaiheeseen seulontaan tehty uudistus 07/2022, jossa kysytään erikseen, onko asiakkaalle tuottanut ongelmia osakekauppa tai kryptotreidaus. Kysymyksessä kartoitetaan myös muita toiminnallisia riippuvuuksia.

Peluurin asiakastyöntekijä

Tutkimukset, kyselyt ja kokemukset viittaisivat siihen, että kryptotreidaaminen on ilmiö, jota pelihaittatoimijoiden ja tutkijoiden kannattaa seurata.  

Kryptotreidaaminen ja rahapelaaminen kiinnostavat tutkijoita 

Kryptotreidaamisen ja rahapelaamisen suhteesta on kiinnostuttu myös tutkimuskentällä.

Vuonna 2022 Suomessa tehdyssä kyselytutkimuksessa tarkasteltiin 18–75-vuotiaiden (N=1530) kuukausittaista säännöllistä sijoittamista (regular investing), reaaliaikaista osakesijoittamista (real time stock trading) ja kryptotreidausta. Tutkimukseen osallistuneista 22 % oli säännöllisiä sijoittajia, 3 % reaaliaikaisia osakesijoittajia ja 4 % kryptotreidaajia. Kryptotreidaajat olivat todennäköisemmin maahanmuuttajataustaisia ja ottaneet pikavippejä. Kryptotreidaajat raportoivat korkeampaa liiallista rahapelaamista, psykologista ahdinkoa, stressiä, mielenterveysongelmia sekä yksinäisyyttä. Vastaajista 5 % kertoi rahapelaamisen ja 3 % kryptotreidaamisen lisääntyneen koronapandemian aikana (maaliskuu 2020–huhtikuu 2021).

Myös kansainvälisessä tutkimuksessa on tarkasteltu kryptotreidaamisen ja rahapelaamisen suhdetta. Vuonna 2019 tehdyssä tutkimuksessa tarkasteltiin kryptotreidaamista rahapelaajien keskuudessa. Tutkimuksessa todettiin kryptotreidaamisen olevan yhteydessä ongelmallisen rahapelaamisen vakavuuteen.

Vuonna 2021 julkaistussa tutkimuksessa todettiin kryptotreidaajien pelaavan suurella todennäköisyydellä useita eri rahapelejä ja saavan rahapeliongelman PGSI-mittarilla korkeampia tuloksia.

Eteläkorealainen tutkimus (2020) totesi Bitcoin-sijoittajien raportoineen enemmän liiallista rahapelaamista kuin osakesijoittajien.

Kryptotreidaajien käyttäytymistä tutkiva, työn alla oleva kansainvälinen tutkimus kuvaa kryptotreidaajilla olevan samanlaisia käyttäytymismalleja kuin rahapelaajillakin, kuten virheellisiä uskomuksia sekä liiallista itsevarmuutta.