Miten voisin nauttia eläkepäivistäni terveenä ja hyvinvoivana?

Eläkeiässä pätevät samat terveysneuvot kuin nuorempanakin: syö monipuolisesti, liiku riittävästi, vältä tupakointia ja käytä alkoholia vain kohtuudella – mutta on hyvä muistaa, että kohtuullinen alkoholimäärä eläkeiässä ja työiässä on kaksi eri asiaa.

Perhe seuraamassa jalkapallo-ottelua kentän laidalla.
Kuva: Jukka Rapo / EHYT ry

Eläkkeelle jääminen myllertää ihmisen arkielämän uuteen uskoon, sillä vapaa-aikaa on yhtäkkiä paljon enemmän kuin aikaisemmin. Eläkkeelle pääseminen tuntuu helpottavalta, jos työelämä on ollut raskasta. Toiset kuitenkin kaipaavat takaisin työtehtäviinsä vielä niiden päätyttyä. Eläkeaika luo joka tapauksessa mahdollisuuden keskittyä asioihin, joihin ei ole ollut aikaisemmin aikaa, kuten uusiin harrastuksiin ja lastenlasten kiireettömiin tapaamisiin.

Suomalaiseläkeläiset ovat yleensä hyväkuntoisia pitkälle yli 70-vuotiaaksi asti. Sen takia työelämän jälkeiset vuodet tarjoavat oivallisen mahdollisuuden nauttia täysin rinnoin eläkevuosista – saahan hyväkuntoinen eläkeläinen päättää täysin vapaasti omasta ajankäytöstään.

Monet seniorit ovat sosiaalisia, mutta eläkeaika lisää toisten yksinäisyyttä. Siteet vanhoihin työkavereihin voivat eläkkeellä katketa samalla, kun omat tai ikätovereiden terveysvaivat voivat estää aktiviteetteihin osallistumista varsinkin yli 80-vuotiaana. Erityisesti lesket voivat jäädä vaille sosiaalisia kontakteja – eikä kukaan voi välttyä vanhetessaan menetyksiltä.

Terveenä mahdollisimman pitkään

Terveys on aivan keskeinen toimintakykyä ylläpitävä voima varsinkin ikääntyessä. Mutta miten terveyttä saisi ylläpidettyä mahdollisimman pitkään. Ohjeet ovat yhtä yksinkertaisia kaikenikäisille: kannatta syödä monipuolisesti, välttää tupakointia ja muita nikotiinituotteita, liikkua sekä käyttää alkoholia enintään kohtuullisia määriä.

Kannattaa muistaa, että liikalihavuudella, kohonneella verenpaineella ja liiallisella alkoholinkäytöllä on syy-yhteys vanhuusiän muistisairauteen, joka romuttaa vanhuuden toimintakykyä merkittävästi.

Tupakoinnin vähentäminen tai lopettaminen on terveysteko joka iässä, sillä vuosikymmentenkin tupakoinnin jälkeen tapahtuva tumppaaminen voi estää pitkäaikaissairauksien puhkeamisen – ja lopettaa lähes saman tien tupakkayskän.

Mutta vaikka onnistuisi säilyttämään kohtuullisen terveydentilan vanhaksi asti, ihminen haurastuu joka tapauksessa ikääntyessä. Miten omaan terveydentilan vääjäämättömään heikentymiseen oppii suhtautumaan hyväksyvästi? 

Viisaat vaarit ja mummot

Ikä lisää ihmisten elämänkokemusta ja viisautta, jonka takia suuri osa senioreista osaa suhtautua vanhuusiän terveyden heikkenemiseen luonnollisesti osana elämänkulkua.

Sopeutumisessa auttaa, kun muistuttaa itseään vanhenemisen väistämättömyydestä – jokainen meistä kokee ajallaan vanhuuteen kuuluvaa sairastamista ja kolotuksia.

Isolle osalle eläkeläisistä lisääntynyt oma aika aiheuttaa iloa ja toimintakyky pysyy kauan hyvänä aktiivisen elämäntavan ansiosta. Mutta kaikki eivät tiedä, miten täyttäisivät lisääntynyttä vapaa-aikaansa eläkeiässä varsinkin, jos vanhuus on yksinäistä. Sekä yksinäisyys että tekemisen puute lisäävätkin riskiä liialliselle alkoholinkäytölle ja rahapeliongelmalle.

Sekä alkoholinkäyttöön että rahapelaamiseen sopivat samanlaiset kysymykset, joiden avulla voi miettiä, onko itsellä syytä huoleen: Aiheuttaako pelaaminen tai juominen minulle ongelmia? Tuntuuko itsestäni, että pelaan tai juon liikaa? Onko joku huomauttanut minulle, että pelaan tai juon liikaa? Jos vastasit yhteenkin kysymykseen kyllä, voit hakea apua rahapelaamiseesi Peluurista 0800 100 101 ja alkoholinkäyttöösi Päihdeneuvonnasta 0800 900 45.

Ikääntynyt kestää huonommin alkoholia

Vaikka olisi koko ikänsä huolehtinut hyvin terveydestään, vanhuusiän alkoholinkäytöstä voi muodostua ongelma. Ikääntyvän elimistö ei nimittäin kestä alkoholia enää samalla tavalla kuin työikäisen keho, mitä kaikki seniorit eivät tiedä.

Tämän takia ikääntyneille on luotu oma testi mittaamaan kohtuukäyttöä. Terveille yli 65-vuotiaille henkilöille asetetut riskikulutuksen rajat ovat 2 annosta kerralla tai 7 annosta viikossa.

Nuorempia huonompi alkoholin toleranssi johtuu useista ikääntymisen aiheuttamista muutoksista kehossa. Ikääntyessä kehon nestemäärä vähenee samalla, kun rasvakudoksen suhteellinen määrä nousee ja kehossa tapahtuu lisäksi hormonaalisia muutoksia.

Elimistön biologisen vanhenemisen aiheuttamat muutokset heikentävät elimistömme kykyä käsitellä alkoholia – ja sairaudet heikentävät tätä prosessia entisestään.

Lääkkeiden kanssa pitää olla varovainen

Useimmat 70-90-vuotiaat joutuvat käyttämään pitkäaikaislääkkeitä. Vaikka sairaudet ja taudit eivät  heikentäisikään tuntuvasti arkielämän laatua, lääkkeiden takia täytyy olla aikaisempaa varovaisempi juodessaan alkoholia.

Tämä johtuu siitä, että lääkkeiden ja alkoholin yhteiskäyttö voi aiheuttaa yllättäviä seurauksia, kuten allergisen reaktion. Lisäksi alkoholi voi vaikuttaa joidenkin lääkkeiden toimintaan esimerkiksi heikentämällä lääkeaineiden tehoa.

Ikääntyneen alkoholinkäyttö voi aiheuttaa kovasti huolta lähipiirissä. Läheisen liialliseen juomiseen yhdistyy tuplahuoli siitä, miten omainen pärjää sekä iän mukanaan tuomien terveysvaivojensa että alkoholiongelmansa kanssa. Onkin järkevää vähentää omaa alkoholinkäyttöään ikääntyessään varsinkin, jos alkoholista on muodostunut ongelma joko itselle tai läheisille.

Mistä apua ?

Tekstin asiantuntijana on toiminut Tampereen yliopiston gerontologian professori Marja Jylhä.

Lähteet: ikääntyneiden AUDIT-testi ja Terveyskirjasto.fi-sivuston Alzheimerin tauti -artikkeli