Rahapelaaminen puheeksi järjestöissä

asiantuntija kouluttaa rahapelaamisesta
Kuva: Markku Pajunen

Tavoite

Järjestötoimija, tunnistatko rahapelihaitat ja osaatko ehkäistä niitä?

Järjestötoimijoille (työntekijät ja vapaaehtoiset) suunnatun Rahapelihaitat järjestöissä -koulutuksen tavoitteena on järjestöjen tietoisuuden lisääminen rahapelihaitoista. Koulutuksen jälkeen järjestötoimijat osaavat tunnistaa rahapelihaittoja omassa järjestössään ja toimia rahapelihaittojen ehkäisemiseksi. Koulutus sisältää tietoa ja konkreettisia toimintamalleja muun muassa rahapelaamisen puheeksiotosta.

Koulutuksen teemoja ovat:

  • Rahapelaaminen ilmiönä
  • Riskitason ja ongelmallisen pelaamisen tunnistaminen
  • Rahapelaamisen puheeksioton malleja
  • Ongelmallisesti pelaavien apu-, tuki- ja hoitopalvelut ja materiaalit oman työn tueksi

Sisältö

Koulutus keskittyy siihen, miten rahapelihaittoja voi ehkäistä järjestön toiminnassa. Kouluttajina toimivat EHYT ry:n rahapelihaittojen ehkäisyn asiantuntijat. Koulutukseen on mahdollista saada mukaan myös kokemusasiantuntija.

Kohderyhmä 

Koulutus on suunnattu järjestöjen työntekijöille ja vapaaehtoisille tai asiakkaille sekä rahapelaajien läheisille.

Koulutuksen kesto ja tapa

Verkossa Teams-ympäristössä pidettävä koulutus kestää 2 h ja sisältää keskustelua ja harjoituksia. Mahdollisuus myös livekoulutukseen, jolloin minimiosallistujamäärä 10 henkeä. Kouluttajina toimivat EHYT ry:n rahapelihaittojen ehkäisyn asiantuntijat.

Hinta

EHYT ry:n jäsenyhdistyksille koulutus on maksuton. Lue lisää siitä, miten EHYTin jäsenjärjestöksi voi liittyä.

Muut järjestöt ja yhdistykset: 150 € / järjestö (osallistujia max. 100 henkeä) + kouluttajan mahdolliset matkakulut.

Lisätietoja ja tiedustelut

Vakkuri Johanna

Asiantuntija, rahapelihaittojen ehkäisy 040 724 5513
Katso henkilön esittely