Whistleblowing – ilmoituskanava väärinkäytösten ilmoittamiseen

Meille EHYT ry:ssä on tärkeää toimia kaikessa työssämme vastuullisesti ja avoimesti lainsäädäntöä sekä EHYT ry:n ohjeita ja toimintaperiaatteita noudattaen. Haluamme tietää, jos työhömme kohdistuu epäilyjä väärinkäytöksistä tai epäeettisestä toiminnasta, jotta saamme mahdollisuuden korjata toimintaamme, estää vastaavat tilanteet ja vahvistaa toimintamme läpinäkyvyyttä. Rohkaisemme yhteistyökumppaneitamme, työntekijöitämme ja muita sidosryhmiämme aina ilmaisemaan näihin asioihin liittyvät epäilynsä.

Whistleblowing – ilmoituskanavamme tarjoaa luottamuksellisen väylän kertoa väärinkäytökseen, toimintaperiaatteiden rikkomiseen tai epäeettiseen toimintaan liittyvästä epäilystä.

Asiasta on säädetty EU-tasolla ns. Whistleblowing-direktiivillä, joka liittyy Euroopan unionin lainsäädännön rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojeluun. Tarkoituksena on varmistaa, että väärinkäytöstä tai epäeettistä toimintaa havainnut tai epäilevä henkilö voi ilmoittaa asiasta turvallisesti. 

Mitä voi ilmoittaa?

Kanava on tarkoitettu väärinkäytösepäilyistä tai -havainnoista sekä epäeettisestä toiminnasta ilmoittamiseen. Tällaisia ovat esimerkiksi lakeihin, säädöksiin, EHYT ry:n ohjeisiin tai toimintaperiaatteisiin kohdistuvat rikkomukset, toimihenkilön epäasiallinen toiminta tai lahjontaan ja korruptioon liittyvät asiat.

Kanava ei ole tarkoitettu operatiiviseen toimintaan liittyvien näkemyserojen käsittelyyn.

Näissä asioissa pyydämme kääntymään suoraan asiasta EHYT ry:ssä vastaavien henkilöiden puoleen tai laittamaan palautetta verkkosivujemme yleisen palautelomakkeen kautta.

Työsuhteeseen ja työntekoon liittyvissä asioissa kannustamme henkilökuntaa keskustelemaan havainnoistaan tai epäilyistään ensisijaisesti esihenkilön, henkilöstöhallinnon, työsuojeluhenkilöstön tai muiden henkilöstön edustajien kanssa.

Kuka tahansa voi tehdä ilmoituksen. Ilmoittajan tulee olla vakuuttunut ilmoitukseensa liittyvien faktojen todenperäisyydestä, mutta hänen ei tarvitse pystyä esittämään epäilyään todeksi. Ilmoitus tulee jättää vain vilpittömässä mielessä.

Ilmoituksen käsittely

Kaikki ilmoitukset käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti ja niiden sisältämiin tietoihin sovelletaan asianmukaista tietosuojaa koskevaa lainsäädäntöä. Ilmoituksia käsittelevät vain nimetyt EHYT ry:n käsittelijät, joilla on täydellinen vaitiolovelvollisuus.

Ilmoituksen voi halutessaan jättää anonyymisti, jolloin kommunikointi ilmoittajan kanssa tapahtuu ainoastaan palvelun välityksellä, eikä kanavaan tallennu tietoja, joiden perusteella ilmoituksen jättäjä voitaisiin tunnistaa. Muista ottaa jättämäsi ilmoituksen numero talteen jotta pääset tarkastelemaan sitä myöhemmin.

Tutustu tietosuojaselosteeseen.