Strategia & arvot

Kansalais- ja asiantuntijajärjestönä ehkäisemme ja vähennämme päihde- ja pelihaittoja. Tuemme yhteisöjen ja yksilöiden hyvinvointia sekä vahvistamme sosiaalisesti kestävää kehitystä. Olemme aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaja.

Strategiassamme on määritelty toimintamme strategiset päälinjat:

 1. Päihde- ja pelihaittojen ehkäiseminen ja vähentäminen
  • Tuemme yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvointia
  • Muokkaamme elinympäristöjä ja yhteiskunnan rakenteita
  • Edistämme ehkäisevän päihdetyön osaamista ja vaikuttavia työtapoja
 2. Kansalaistoiminnan vahvistaminen ja uudistaminen
  • Kehitämme päihde- ja pelihaittoja ehkäisevää kansalaistoimintaa
  • Vahvistamme aktiivista suhdetta jäsenyhdistyksiin
 3. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
  • Toimimme yhteisvastuun ja hyvinvoinnin puolestapuhujana
  • Teemme näkyväksi päihdehaittojen ehkäisyn osana sosiaalisesti kestävää kehitystä
Päihde- ja pelihaittojen ehkäiseminen ja vähentäminen:
Tuemme yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvointia. Muokkaamme elinympäristöjä ja yhteiskunnan rakenteita. Edistämme ehkäisevän päihdetyön osaamista ja vaikuttavia työtapoja.
Kansalaistoiminnan vahvistaminen ja uudistaminen: Kehitämme päihde- ja pelihaittoja ehkäisevää kansalaistoimintaa. Vahvistamme aktiivista suhdetta jäsenyhdistyksiin.
Yhteiskunnallinen vaikuttaminen:
Toimimme yhteisvastuun ja hyvinvoinnin puolestapuhujana. Teemme näkyväksi päihdehaittojen ehkäisyn osana sosiaalisesti kestävää kehitystä.

Arvomme ovat:  

Yhteisvastuu. Edistämme vastuullisuutta ja välittämistä kaikessa toiminnassamme. Toimintamme on dialogista ja rakennamme sitä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on yhteisöjen yhteiskunta, joka perustuu keskinäiseen välittämiseen ja huolenpitoon.

Yhdenvertaisuus. Toimintamme on yhdenvertaista ja tasa-arvoista niin alueellisesti, kielellisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti kuin myös esimerkiksi sukupuolten ja ikäpolvien välillä. Edistämme ja tuemme kansalaisten osallisuutta kaikessa toiminnassa.

Asiantuntijuus. Arvostamme monipuolista ammatillista osaamista, luotettavaa tutkittua tietoa ja arjen kokemuksiin pohjautuvaa kansalaistoiminnan asiantuntijuutta. Edistämme vaikuttavien menetelmien käyttöä ja kehitämme jatkuvasti myös omaa osaamistamme.

Arvot: Yhteisvastuu, asiantuntijuus ja yhdenvertaisuus.