Strategia & arvot

Olemme rohkea kansalais- ja asiantuntijajärjestö, joka tekee ehkäisevää päihdetyötä tunnetuksi. Työskentelemme haitattomamman päihde- ja pelikulttuurin puolesta ja osallistumme aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun. Tavoitteenamme on hyvinvointi ilman päihde- ja pelihaittoja.

Perhe kädet yhdessä ulkona.
Kuva: Jukka Rapo / EHYT ry

Strategiassa vuosille 2017-2020 on määritelty toimintamme neljä päälinjaa:

  1. Yhdistämme vapaaehtoistoiminnan voiman ja asiantuntijoidemme osaamisen. Vapaaehtoistoiminta on merkittävässä roolissa toiminnassamme. Vapaaehtoiset voivat hyödyntää asiantuntijuuttamme ja etsimme yhdessä tekemisen vaihtoehtoja.  
  2. Vaikutamme ja osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun. Rakennamme aktiivisesti tasapainoisempaa ja haitattomampaa suomalaista päihde- ja pelikulttuuria. Kannustamme valintoihin, jotka edistävät hyvinvointia.  
  3. Vahvistamme alueellista ja paikallista ehkäisevää päihdetyötä. Neljän aluekeskuksemme kautta vahvistamme alueellista ja paikallista ehkäisevää päihdetyötä. 
  4. Yhteistyöllä vaikuttavampaa toimintaa. Tuemme järjestöjen yhteistyötä. Koordinoimme valtakunnallista ehkäisevän päihdetyön järjestöverkostoa. Yhteistyöllä toimintamme on vaikuttavampaa valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti.  

Arvomme ovat:  

  • Edelläkävijyys Kehitämme ja sovellamme uusia työmuotoja ja menetelmiä useilla kielillä, seuraamme trendejä ja heikkoja signaaleja. 
  • Luotettavuus Olemme luotettava, vastuullinen, turvallinen ja osaava moniammatillinen yhteistyökumppani. Toimintamme pohjautuu tutkittuun tietoon ja käytännön kehittämistyössä saatuun tietoon ja kokemukseen. 
  • Yhdenvertaisuus Toimintamme on oikeudenmukaista, yhdenvertaista ja tasa-arvoista niin alueellisesti, kielellisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti kuin myös sukupuolten ja ikäpolvien välillä. 
  • Dialogisuus Edistämme vuorovaikutusta ja aitoa kohtaamista kaikilla tasoilla. Olemme tiedostava, aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuva yhteisö.  
  • Osallisuus Tuomme eri ryhmien näkemyksiä julkisuuteen. Tuemme kansalaisten aktiivisuutta jäsenjärjestöjemme toiminnan kautta.

Voit tutustua koko strategiaan täällä (pdf, 6 Mb).