Strategia & arvot

Kansalais- ja asiantuntijajärjestönä ehkäisemme ja vähennämme päihde- ja pelihaittoja. Tuemme yhteisöjen ja yksilöiden hyvinvointia sekä vahvistamme sosiaalisesti kestävää kehitystä. Olemme aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaja.

Perhe kädet yhdessä ulkona.
Kuva: Jukka Rapo / EHYT ry

Strategiassa 2020 on määritelty toimintamme kolme päälinjaa:

  1. Tuemme yksilöiden sekä yhteisöjen hyvinvointia edistäviä voimavaroja ja valintoja. Otamme huomioon erilaiset elämäntilanteet ja lähtökohdat. Ehkäisemme yksilön kokemia päihde- ja pelihaittoja sekä tuemme yksilön toimintakykyä ja hyvinvointia. Kohdennamme toimemme niin, että työmme ulottuu kaikkiin elämänkaaren vaiheisiin lapsuudesta nuoruuteen, nuoriin aikuisiin, opiskelijoihin, työikään ja eläkeikään.
  2. Muokkaamme ihmisten jokapäiväisiä elinympäristöjä ja yhteiskunnan rakenteita sellaisiksi, että päihde- ja pelihaittoja koetaan mahdollisimman vähän. Toimimme paikallisyhteisöissä, kunnissa, alueilla ja koko maan tasolla vähentäen päihteistä ja pelaamisesta syntyviä haittoja. Kehitämme ja levitämme eri yhteisöille toimintamalleja, tietoa ja työtapoja. Vaikutamme muun muassa lainsäädäntöön, toimintaohjelmiin ja laajasti yhteiskunnan rakenteisiin. Osallistumme työryhmiin ja verkostoihin tuoden niihin päihde- ja pelihaittoja ehkäiseviä tavoitteita, sisältöjä ja näkökulmia.
  3. Ehkäisevällä päihdetyöllä on vahvat rakenteet, osaava ammattikunta ja se pohjaa osoitetusti vaikuttaviin työtapoihin. Vaikutamme kunnalliseen, alueelliseen ja valtakunnalliseen ehkäisevään päihdetyöhön. Seuraamme ja edistämme ehkäisevän päihdetyön lain ja toimintaohjelman toteutumista. Tuemme ehkäisevän päihdetyön osaamista eri ammattikunnissa kouluttamalla eri ammattiryhmiä sekä kohtaamalla lapsia, nuoria, opiskelijoita ja heidän kanssaan toimivia tahoja eri koulutusasteilla. Edistämme näyttöön pohjaavien menetelmien käyttöä ehkäisevässä päihdetyössä.

Arvomme ovat:  

Yhteisvastuu. Edistämme vastuullisuutta ja välittämistä kaikessa toiminnassamme. Toimintamme on dialogista ja rakennamme sitä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on yhteisöjen yhteiskunta, joka perustuu keskinäiseen välittämiseen ja huolenpitoon.

Yhdenvertaisuus. Toimintamme on yhdenvertaista ja tasa-arvoista niin alueellisesti, kielellisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti kuin myös esimerkiksi sukupuolten ja ikäpolvien välillä. Edistämme ja tuemme kansalaisten osallisuutta kaikessa toiminnassa.

Asiantuntijuus. Arvostamme monipuolista ammatillista osaamista, luotettavaa tutkittua tietoa ja arjen kokemuksiin pohjautuvaa kansalaistoiminnan asiantuntijuutta. Edistämme vaikuttavien menetelmien käyttöä ja kehitämme jatkuvasti myös omaa osaamistamme.

Voit tutustua koko strategiaan täällä (pdf, 2 Mb).