Huumeet

Huumausaineita ovat laittomat aineet, valmisteet ja kasvit, jotka määritellään huumausaineasetuksessa. Niihin kuuluvat kannabistuotteet, keskushermostoa lamaavat aineet kuten heroiini, kiihdyttävät stimulantit kuten amfetamiini ja voimakkaita aistimuksia aiheuttavat hallusinogeenit, kuten LSD.

Savuava sätkä, kannabiskasvi ja pillereitä.
Kaisa Pasanen / EHYT

Näiltä sivuilta löydät tietoa huumausaineista: kannabiksesta, muista huumeista ja huumausainepolitiikasta.

Kannabis

Kannabis on Suomen yleisimmin käytetty laiton päihde ja etenkin kannabiksen kokeilut ovat muutamassa vuosikymmenessä lisääntyneet huomattavasti suomalaisten keskuudessa. Kannabista käytetään yleisimmin marihuanan muodossa polttamalla. Kannabiksen käytöstä aiheutuvat riskit ja haitat riippuvat monesta eri tekijästä, kuten käytön tiheydestä, runsaudesta ja kannabista käyttävän henkilön iästä ja terveydestä.

Muut huumeet

Laittomien päihteiden eli huumausaineiden käyttö Suomessa on kasvanut.

Huumausainepolitiikka Suomessa

Suomalainen huumausainepolitiikka on kokonaiskieltopolitiikkaa eli huumeiden valmistamisen, kaupan ja salakuljetuksen lisäksi myös huumeiden käyttäminen ja hallussapito ovat laittomia ja siten myös rangaistavia tekoja.