Kyselytutkimukset

Tuotamme ajanmukaista kysely- ja kokemustietoa sekä ehkäisevän päihdetyön että yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi.

Päihdetyö on alati kehittyvää ja muuttuvaa. Siksi tarvitaan myös uudenlaisia keinoja ja lähestymistapoja. Tuomme päihdekeskusteluun kansalaisten hyvinvoinnin näkökulmaa kyselyiden ja selvitysten avulla.

Tutustu selvityksiin ja tiedotteisiin