Kyselytutkimukset

Tuotamme ajanmukaista kysely- ja kokemustietoa sekä ehkäisevän päihdetyön että yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi.

Päihdetyö on alati kehittyvää ja muuttuvaa. Siksi tarvitaan myös uudenlaisia keinoja ja lähestymistapoja. Tuomme päihdekeskusteluun kansalaisten hyvinvoinnin näkökulmaa kyselyiden ja selvitysten avulla.