Mitä jos oma lapsi käyttää kannabista?

Kannabiksen käyttö on Suomessa lisääntynyt ja yhä useammalla nuorella on kaveripiirissään henkilöitä, jotka ovat kokeilleet kannabista. Lue, miten nuoren kanssa voi keskustella kannabis- tai huumekokeilusta.

Nuoret polttamassa kannabista.

Osaa nuorista kannabis kiinnostaa yhä enemmän, ainakin puheen tasolla. Vanhemmat voivat hämmentyä ja huolestua nuoren mahdollisesta kannabiksen käytöstä. Mistä tunnistaa, käyttääkö nuori kannabista? Mitä tässä tilanteessa pitää tehdä?

Lue lisää kannabiksen käytön yleisyydestä Suomalaisten huumeiden käyttö ja huumeasenteet 2022 -tilastoraportista.

Miten keskustella nuoren kanssa kannabiksesta?

Aikuisen on tärkeä keskustella nuoren kanssa kannabiksesta asiallisella, rauhallisella ja faktoihin perustuvalla tavalla. Keskusteluihin kannattaa valmistautua kartuttamalla omaa tietopohjaansa kannabiksesta.

Kaikkea ei kuitenkaan tarvitse tietää, jotta nuoren kanssa voi keskustella aiheesta. Yhtä tärkeää on kuunnella nuoren näkemyksiä ja jutella niiden pohjalta. Tämä tarkoittaa, että on myös kyettävä ottamaan vastaan myönteiset mielikuvat, joita nuorella voi olla tästä aineesta. Kannabiksen kiinnostavuuden sekä sen kokeilun ja käytön syynä on paljon erilaisia tekijöitä. Niitä on tärkeä yrittää ymmärtää, vaikkei olisikaan samaa mieltä, jotta niistä voi keskustella harkitulla tavalla.

Voi tuntua, että nuorella on paljon enemmän tietoa kannabiksesta kuin itsellä. On kuitenkin hyvä muistaa, että keskustelun tarkoituksena ei ole kilpailla siitä, kuka tietää enemmän. Kannattaa myös olla valveilla sen suhteen, että nuorella oleva tieto ei aina pidä paikkaansa. Nuoren kanssa onkin hyvä keskustella lähdekritiikistä sekä yhdessä pohtia, mistä tiedon tai tietolähteen luotettavuuden voi päätellä. Jos jotain ei tiedä, siitä voi aina lähteä ottamaan selvää yhdessä nuoren kanssa. On erityisen tärkeää, että ei liioittele tai pelottele nuorta, koska tämä voi syödä vanhemman esittämien näkökulmien uskottavuutta nuoren silmissä.

Kouluissa kannabista käsitellään eri oppiaineissa eri näkökulmista. Nuori voi saada terveystiedon tunneilla tietoa huumeiden käytön vaikutuksista kehoon ja terveyteen, kun taas yhteiskuntaopin tunnilla voidaan käsitellä käytön vaikutuksia yhteiskuntaan ja kannabiksen asemaa lainsäädännössä.

10 vinkkiä päihteistä keskusteluun nuoren kanssa

 1. Kysy, mitä kuuluu.
  Keskeytä mitä olit tekemässä, jos nuori hakeutuu keskusteluun kanssasi.
 2. Ole kiinnostunut, kysy lisää ja keskity kuuntelemaan nuorta.
  Tarjoa kiireetöntä läsnäoloa nuorelle. Ikätason mukainen keskustelu murtaa tabuja, korjaa väärinkäsityksiä ja antaa näkökulmia vastuulliseen aikuisuuteen.
 3. Keskustelussa on hyvä tuoda esiin näkökulmia ja mielipiteitä.
  Mitä minä ajattelen kannabiksesta? Mitkä ovat riskejä vanhemman mielestä? Mitä meidän perheessämme seuraisi, jos nuori jäisi kiinni huumeiden kokeilusta tai käytöstä?
 4. Älä pelottele nuorta.
  Keskustelussa pysyttele faktoissa ja omissa mielipiteissä. Pitäydy väittämästä enemmän kuin tiedät. Jos ette kumpikaan tiedä varmasti, tarkistakaa faktat luotettavasta lähteestä.
 5. Kiinnostus päihteeseen ei aina tarkoita, että nuori käyttäisi tai haluaisi käyttää päihteitä.
  Kiinnostus voi olla myös halua ymmärtää ilmiötä.
 6. Pyri tutustumaan nuoresi ystäviin ja heidän vanhempiinsa.
  Keitä nuori tapaa ja missä hän liikkuu? Tutustu mahdollisuuksien mukaan myös ystävien vanhempiin. Sovi yhdessä yökyläilyistä. Ota kavereiden puhelinnumerot muistiin.
 7. Päihdekasvatus ei ole erillinen osa kasvatusta.
  Päihdekasvatus on osa joka päivästä elämää ja tapahtuu arjen tilanteissa, kun päihteet tulevat esille.
 8. Hyväksy nuoresi sellaisena kuin hän on.
  Syrjinnän kohteeksi joutuminen tai sen pelkääminen aiheuttavat henkistä kuormitusta ja altistavat nuoren päihde- ja mielenterveysongelmille.
 9. Ole kiinnostunut nuoresi elämästä. Muistuta nuorta, että vaikka tulisi tehtyä virheitä, vanhempien tuki ja rakkaus säilyvät.
 10. Kerro, että kotiin saa ja pitää aina tulla. Kerro, että sinulle voi soittaa aina, missä tilanteessa tahansa!
  Nuoria saattaa pelottaa jäädä kiinni vanhemmilleen. Salailu ja kiinni jäämisen välttely voi johtaa vaaratilanteisiin, jos nuori ei osaa tai uskalla pyytää apua silloinkaan, kun päihteiden kanssa tulee ongelmia

Lähteenä YAD ry:n Puhu mun kanssa kannabiksesta

Kannabishankkeessa on julkaistu podcasteja otsikolla Puhu nuorelle kannabiksesta, joiden avulla saa vinkkejä kotona käytäviin kannabiskeskusteluihin. Tutustu podcasteihin.

Kannabiksen käytön tunnistaminen

Vanhempien voi olla vaikea tai jopa mahdoton tunnistaa nuorten kannabiskokeiluja. Nuoret tekevät huumekokeilunsa vanhemmiltaan salassa, koska on kyse kielletyistä aineista.

Tästä syystä on hyvä olla kiinnostunut nuoren vapaa-ajan vietosta: kenen kanssa ja missä hän viettää aikaansa? Kannattaa myös etukäteen keskustella aiheesta nuoren kanssa ja vaikkapa kysyä, kuinka koulussa on käsitelty kannabikseen liittyviä asioita.

Kannabiksen käyttöön liittyy joitakin tunnusmerkkejä, jotka tulee ottaa nuoren kanssa keskusteluun niihin törmätessään ja selvittää, mistä on kyse. Näitä ovat muun muassa kannabiksen hajun haistaminen nuoren vaatteista ja itse aineen, käyttövälineiden tai kannabiksen jauhamiseen tarkoitetun grinderin löytyminen nuoren tavaroista. Keskeisintä on kuitenkin luottaa omaan tunteeseensa ja huoleensa siitä, että jokin on muuttunut nuoren tilanteessa. Huoli kannattaa aina ottaa puheeksi nuoren kanssa.

Katso nuorten tekemä käyttövälineitä ja käyttötapoja käsittelevä video.

Katso poliisin tekemä käyttövälineitä käsittelevä video.

Miten toimia, jos kannabiksen käyttö tulee ilmi

Siltä varalta jos oman lapsen kannabiksen käyttö tulee ilmi, on hyvä miettiä yhteistä perheen linjaa kannabikseen suhtautumiseen. Omia asenteita on hyvä miettiä ja hankkia tietoa kannabiksesta jo etukäteen.

Kun lapsi jää tosiasiallisesti kiinni kannabiksen käytöstä, muista olla syyttämättä ja syyllistämättä. Sen sijaan nuorta on hyvä kuunnella. Kysy käytön syistä ja motiiveista. Voit tuoda esille oman huolesi, sillä se ei ole keneltäkään pois.

Akuutissa päihtymystilanteessa huolehdi nuoren turvallisuudesta ja siirrä keskustelu seuraavaan aamuun. Jaksa toistuvasti palata aiheeseen, vaikka sillä hetkellä nuori käyttäytyisi välinpitämättömästi ja kieltäisi kaiken.

Hyväksy nuori ihmisenä, vaikka et kaikkia hänen tekojaan hyväksyisikään!

Mistä saa apua?

 • nuoren oman oppilaitoksen terveydenhoitaja, kuraattori, psykologi tai vaikkapa opettaja.
 • terveysasema
 • sosiaalitoimisto
 • nuorisoasema
 • nuorisotyöntekijä
 • maksuton 24/7 Päihdeneuvonta 0800 90045
Projektipäällikkö Kim Kannussaari kertoo videolla nuorten kannabiksen käytöstä ja siitä, miten toimia, jos herää huoli, että oma nuori käyttää kannabista.