OttoMitta-sovellus alkoholin käytön seurantaan

OttoMitta on aikuisen alkoholipäiväkirja oman juomisen seuraamiseen. OttoMitan tietojen ja palautteiden avulla sinulla on mahdollisuus aloittaa elämäntapamuutos – yksityisesti ja omilla ehdoillasi.

OttoMitta-sovellus sisältää juomapäiväkirjan, joka seuraa alkoholimäärän lisäksi juomien energiasisältöä ja hintaa. Syöttämäsi tiedon perusteella sovellus arvioi pidempiaikaisen alkoholin käytön riskiprofiilia, ja antaa tarvittaessa palautetta. Sovelluksen tarjoama informaatio on sitä tarkempaa, mitä tarkempaa tietoa sovellukseen syötät. Voit myös halutessasi asettaa henkilökohtaisia maksimitavoitteita alkoholin käytön kulutukselle, jolloin sovellus kannustaa sinua tavoitteissa pysymisessä.

Alkoholin käytön riskit ovat aina yksilöllisiä: esimerkiksi perimä, ikä tai lääkitys voivat lisätä alkoholin haittoja huomattavasti suuremmiksi kuin sovellus arvioi.

Lisätietoa OttoMitasta

Miten voin arvioida omaa alkoholinkäyttöäni? 

Laajoissa tutkimuksissa on todettu, että täysin riskitöntä alkoholinkäyttöä ei ole olemassakaan. Alla esiteltyjen riskirajojen määrittelyssä on yritetty löytää tasapaino ja päädytty määrittelemään matalan riskin tasoksi terveille työikäisille naisille enintään yksi annos ja terveille työikäisille miehille enintään kaksi annosta päivässä.

Tällä tasolla alkoholista aiheutuva terveysriski on matala, vaikkakin syöpäriskit kohoavat jo tällä annostasolla.

Ihmisillä on taipumusta aliarvioida omaa riskikäyttäytymistään. Tämä koskee myös alkoholin riskejä. Alkoholin kuluttajista, joiden alkoholinkulutus vastaa korkean riskitason kulutustasoa, lähes 60 prosenttia pitää itseään kohtuukäyttäjänä.

Toisaalta korkean riskin käyttäjistä 40 prosenttia on yrittänyt vähentää käyttöään. Vähentämisen tarpeen tiedostaminen ja tunnustaminen onkin ensimmäinen askel alkoholinkäytön hallintaan.

Yksi alkoholiannos on:

Esimerkkejä:

0.33 l eli pieni pullo keskiolutta tai siideriä (~4,5%)

12 cl mietoa viiniä

8 cl väkevää viiniä

4 cl viinaa (40%)

0,33 l I olutta = 0,5 annosta

0,33 l IV olutta = 1,25 annosta

0,5 l III olutta = 1,5 annosta

0,5 l siideriä = 1,5 annosta

0,5 l A-olutta = 2 annosta

0,75 l mietoa viiniä = 6-7  annosta

0,75 l väkevää viiniä = 11  annosta

0,5 l viinaa = 13 – 14 annosta

Riskirajojen ylitys yleistä

Alkoholin käyttäjät voidaan jakaa alkoholin kulutuksen mukaan viiteen luokkaan. Ensimmäisen luokan muodostavat raittiit ihmiset. Toiseen luokkaan lukeautuvat kohtuukäytön rajoissa alkoholia käyttävät. Kolmannessa luokassa olevien ihmisten alkoholin käyttö ylittää riskirajat. Neljännessä luokassa ovat haitallisen paljon juovat ja viidennessä alkoholiriippuvaiset ihmiset. Voit lukea lisää riskirajoista Päihdelinkistä.

Usein ajatellaan, että suurin osa alkoholihaitoista syntyy alkoholiriippuvuudesta. Kuitenkin tosiasiassa suurin osa alkoholihaitoista syntyy jo, kun alkoholia käytetään riskirajoilla.

Matalan riskin taso on työikäisillä terveillä naisilla enintään yksi (1) annos ja työikäisillä terveillä miehillä enintään kaksi (2) annosta päivässä.

Kohtalaisen riskin taso on työikäisillä terveisillä naisilla seitsemän (7) alkoholiannosta viikossa ja työikäisillä terveillä miehillä 14 alkoholiannosta viikossa. Alkoholin käyttö voi alkaa näkyä esimerkiksi maksan toiminnassa. Juomistapoihin ja juodun alkoholin määrään kannattaa kiinnittää huomiota ja vähentää sitä.

Korkean riskin taso terveillä työikäisillä naisilla on 12 annosta tai enemmän viikossa ja terveillä työikäisillä miehillä 23 tai enemmän viikossa. Korkean riskitason juominen on alkoholin ongelmakäyttöä, josta syntyy todennäköisesti terveyshaittoja. Alkoholin käyttöön tulisi tällöin puuttua.

Yli 65-vuotiailla riskirajat ovat samat kaikilla sukupuolilla: korkeitaan kaksi (2) annosta kerralla tai seitsemän (7) annosta viikossa.

Yksi alkoholiannos vastaa esimerkiksi yhtä pientä keskiolutpulloa tai neljää senttilitraa kirkasta viinaa. Noin puoli miljoonaa suomalaista juo alkoholia yli riskirajojen. Humalajuominen on Suomessa verrattain yleistä, sillä 57 prosenttia aikuisväestöstä on juonut itsensä humalaan vähintään kerran edeltävän vuoden aikana.

Mistä apua omiin tai läheisen ongelmiin?

Päihdeneuvonta

Matalan kynnyksen ammatillista keskusteluapua ja neuvontaa saa ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä EHYT ry:n Päihdeneuvonnasta. Päihdeneuvonta on anonyymi ja maksuton. Soittaa voi omaan tai läheisen päihteiden käyttöön liittyen.

Soita 0800 900 45

Apua tarjolla monessa eri paikassa

Liialliseen alkoholin käyttöön on saatavilla apua monesta paikasta. Voit ottaa yhteyttä esimerkiksi omaan terveysasemaasi, opiskelijaterveydenhuoltoon tai työterveyteen, josta lääkäri voi tarvittaessa ohjata sinut päihdehoitoon. Voit olla myös suoraan yhteydessä lähimpään A-klinikkaan tai päihdeklinikkaan. Tutustu hoitopaikkojen yhteystietoihin.

Suomi.fi-verkkosivulta löydät kootusti järjestöjen, viranomaisten ja vertaisten antaman avun.

Testaa alkoholin käyttöäsi

Jos olet huolissasi omasta alkoholinkäytöstäsi, voit verrata omaa alkoholin kulutustasi riskirajoihin. Hyvä oma-apu on myös AUDIT-testin tekeminen. Lisäksi on hyvä tarkkailla omaa terveyttä. Varhaisia liiallisen alkoholin käytön oireita ovat esimerkiksi vatsavaivat, univaikeudet ja kohonnut verenpaine. Myös kyvyttömyys lopettaa tai rajoittaa omaa juomistaan sekä läheisesi tai vaikkapa työtoverin esittämä huoli juomisestasi ovat merkkejä siitä, että alkoholin käytön hallinnassa voi olla ongelmia.

Löydät myös Audit-testin kieliversiot (ruotsi, selkokieli, inarinsaame, kolttasaame, pohjoissaame) Audit-testi -linkin takaa.

Oman juomisen vaikutukset lähipiiriin:

Alkoholin ja lääkkeiden yhteisvaikutukset:

Alkoholilla ja lääkkeillä voi olla yhteisvaikutuksia. Tutustu aina huolella käyttämiesi lääkkeiden vaikutuksiin. Tietopaketti alkoholista ja lääkkeistä -oppaassa on tietoja käytetyimmistä lääkkeistä ja siitä, miten ne vaikuttavat yhdessä alkoholin kanssa.

Lisätietoa ja tukea