Alkoholipolitiikka

Hyvässä alkoholipolitiikassa ei pitäisi olla kyse vain yksittäisistä päätöksistä, vaan ennen kaikkea siitä, mitä sillä tavoitellaan. Samalla pitäisi katsoa pitemmälle tulevaisuuteen.

Autotie vesialueiden välissä.

Millä tasolla tahtoisimme alkoholin kulutuksen olevan kymmenen vuoden päästä? Entä alkoholista aiheutuvien haittojen? Miten lapset ja nuoret huomioidaan alkoholipolitiikassa? Minkä arvon annamme alkoholikulttuurin muuttamiselle myönteisempään suuntaan? Onko alkoholin vapaa saatavuus tärkeä arvo itsessään? Onko terveys tärkeämpää kuin elinkeinovapaus?

Siinä joukko kysymyksiä alkoholipolitiikasta päättäjille.

Kaksi ihmistä poimii sieniä metsässä.

Alkoholipolitiikka Suomessa

Alkoholinkäytöstä aiheutuu mittavia haittoja yksilölle, yhteisöille ja yhteiskunnalle.

Ihmisiä kesällä Helsingin keskustassa.

Miten alkoholihaittoja voidaan vähentää alkoholipolitiikalla?

Alkoholipolitiikalla tarkoitetaan niitä toimia, joilla julkinen valta voi ehkäistä ja vähentää alkoholista aiheutuvia haittoja.

Piknik-pöydässä on ruokaa ja laseja. Joku kaataa kuohuviiniä laseihin.

Alkoholin haitat eri väestöryhmissä

Alkoholin terveyshaitat ilmenevät eri väestöryhmissä eri tavoin ja yksilölliset erot ovat suuria. Sekä sukupuoli, ikä että yhteiskunnallisen aseman suomat mahdollisuudet vaikuttavat alkoholin haitallisuuteen.

Ihmisiä suojatiellä.

Mitä haittoja alkoholi aiheuttaa yksilöille, yhteisöille ja yhteiskunnalle? 

Alkoholi on päihde, josta voi aiheutua haittoja sekä juojalle itselleen, että hänen lähipiirilleen, perheelleen, ystävilleen, työyhteisölleen ja yhteiskunnalle laajemminkin.

Kolme miestä seisoo saunan terassilla vilvoittelemassa.

Alkoholinkäyttö aiheuttaa useita sairauksia

Alkoholin on todettu olevan yhteydessä ainakin 200 sairauteen. Usein alkoholinkäyttö näkyy maksan, sydämen ja aivojen sairauksina, mutta alkoholi aiheuttaa myös syöpää.

Lapsia keinussa.

Alkoholipolitiikka kaipaa selkeitä tavoitteita

Hyvässä alkoholipolitiikassa ei pitäisi olla kyse vain yksittäisistä päätöksistä, vaan ennen kaikkea siitä, mitä sillä tavoitellaan. Samalla pitäisi katsoa pitemmälle tulevaisuuteen.

Avaamaton viinipullo nurissa pöydällä

”Viinit ruokakauppaan!” – Mitä se oikeasti tarkoittaa?

Kun puhutaan siitä, että viiniä pitäisi saada ostaa ruokakaupasta, puhutaan todellisuudessa paljon isommasta asiasta, nimittäin alkoholimonopolin purkamisesta ja alkoholin myynnin täydellisestä vapauttamisesta.

Ryhmähalissa kolme nuorta katsoo toisiaan ja hymyilee.

Millaista olisi alkoholipolitiikka Suomessa, jos nuoret saisivat päättää?

Suomalaisten mielestä alkoholipolitiikassa pitää ajatella erityisesti lapsia ja nuoria. Kyselytutkimuksemme vastaajat pitivät heidän suojelemistaan alkoholihaitoilta kaikkein tärkeimpänä alkoholipolitiikan tavoitteena.

Pullon korkkeja

Kysely: Elinkeinon etu vaikuttaa liikaa alkoholipoliittiseen päätöksentekoon

Kansalaiset vaikuttavat olevan hyvin tietoisia kaupan alan ja alkoholiteollisuuden vahvasta vaikuttamisesta alkoholipoliittisissa päätöksissä. Ihmiset kokevat, että tutkitun tiedon ja asiantuntijoiden kuulemisen sekä ihmisten terveydestä huolehtimisen pitäisi olla kaikkein tärkein alkoholipoliittisia päätöksiä ohjaava tekijä.

Kuvassa terveysasema.

Kysely: Alkoholi yhä useammin syynä terveydenhuollon vastaanotolla käyntiin – Palveluihin pääsy turvattava

Terveydenhuollon henkilöstöstä joka kolmas arvioi, että alkoholin liialliseen käyttöön liittyvät vastaanottokäynnit ovat lisääntyneet ja ne kuormittavat merkittävästi työntekijöitä.