Nuuska

Nuuska on terveydelle haitallinen nikotiinituote, jonka käyttö Suomessa on melko yleistä, vaikka sen myynti on meillä kielletty.

Nuuskapurkki, piirroskuva.

Suomessa käytettävä nuuska on pääasiassa ruotsalaistyyppistä nuuskaa, jota käytetään suussa, ikenen ja ylähuulen välissä joko annospussissa tai irtonuuskana. Ruotsilla on ainoana EU-maana poikkeuslupa myydä nuuskaa. Suomessa nuuskan myynti ja välittäminen on ollut kiellettyä vuodesta 1995 asti.

Nuuska koostuu jauhetusta tupakasta, johon on lisätty muun muassa vettä, suolaa, makuaineita sekä erilaisia säilöntäaineita ja kosteuttajia. Nuuska sisältää lisäksi tupakalle ominaisia nitrosamiineja, PAH-yhdisteitä, raskasmetalleja ja viljelyssä käytettävien torjunta-aineiden jäämiä. Ruotsalaistyyppinen kostea nuuska on pastöroitu, joten syöpää aiheuttavien, tupakalle ominaisten nitrosamiinien pitoisuudet ovat siinä pääosin pienempiä verrattuna muilla valmistusmenetelmillä tuotettuihin nuuskatuotteisiin.

Nuoret alttiita riippuvuudelle

Nuuska sisältää riippuvuutta aiheuttavaa nikotiinia, kuten kaikki muutkin nikotiinituotteet. Nuuskaajan nikotiiniannos on usein suurempi kuin tupakoijalla. Nikotiinin huippupitoisuus veressä saavutetaan hitaammin kuin savukkeilla, mutta pitoisuus säilyy korkealla tasolla pidempään kuin tupakoidessa. Säännöllinen nuuskan käyttö aiheuttaa voimakasta riippuvuutta, sillä nuuska sisältää runsaasti nikotiinia ja nuuskaa käytetään usein pitkiä aikoja kerrallaan. Nuuskan nikotiinipitoisuus vaihtelee noin kahdeksasta milligrammasta yli 40 milligrammaan per gramma. Lue lisää nikotiiniriippuvuuden ehkäisystä ja hoidosta.

Suomeen tuodaan laittomasti paljon nikotiinipitoisuudeltaan vahvaa nuuskaa ja katukaupassa se päätyy helposti alaikäisten saataville. Kasvava nuori on erityisen altis nikotiinin riippuvuudelle altistaville vaikutuksille, sillä aivojen kehitys jatkuu pitkälle yli 20-vuotiaaksi asti. Nuorena aloitettu vahvojen nikotiinituotteiden käyttö on melko uusi ilmiö, joten todellinen kuva sen vaikutuksista terveyteen ilmenee vasta vuosikymmenien kuluttua.

Nuorten nuuskan käyttö hieman vähentynyt

Kouluterveyskyselyn mukaan vuonna 2023 ammattioppilaitoksessa opiskelevista pojista käytti nuuskaa päivittäin 17 prosenttia ja tytöistä 7 prosenttia. Peruskoulun 8.– 9.-luokkalaisista pojista 6 prosenttia ja tytöistä 2 prosenttia nuuskasi päivittäin. Vuoden 2021 tuloksiin verrattuna nuuskan käyttö on pysynyt lähes samalla tasolla.

Nuuskan käyttö on yleistä erityisesti monien joukkueurheilijoiden keskuudessa, mikä antaa huonon esimerkin nuorille. Nuuskan uskotaan rauhoittavan ja sen mielletään virheellisesti olevan haitatonta fyysiselle suorituskyvylle. Nikotiini supistaa kuitenkin verisuonia ja heikentää lihasten verenkiertoa, mikä lisää liikuntavammojen riskiä ja hidastaa palautumista. Koska lihasten hapen ja ravintoaineiden saanti vähenee, heikkenee myös lihasvoima. Nikotiini nostaa tilapäisesti verenpainetta ja sykettä, jolloin sydän joutuu normaalia kovemmalle rasitukselle.

Nuoret hankkivat nuuskaa kavereilta

Vuoden 2019 Nuorten terveystapatutkimuksen mukaan 86 prosenttia nuuskaa käyttäneistä nuorista on saanut tai ostanut nuuskaa kavereiltaan, yhdeksän prosenttia sosiaalisen median kautta, kolme prosenttia kioskista tai kaupasta ja kuusi prosenttia katukaupasta. Nuuskaa hankitaan myös naapurimaihin suuntautuvilta matkoilta. Lue lisää nuorten nikotiinituotteiden käytöstä.

Mikko Piispan EHYT ry:lle tekemän selvityksen mukaan alaikäiset nuoret saavat tyypillisesti nuuskaa vanhemmilta kavereiltaan tai isosisaruksiltaan. Nuorten mukaan nuuskaa sai joissain tapauksissa myös omilta vanhemmilta. Vanhempien kerrottiin tuovan nuuskaa lapsilleen, jotta nämä tienaisivat myynnillä viikkorahansa ja saisivat nuuskaa myös omaan käyttöönsä. Vanhempien lain vastaisen toiminnan syynä saattaa olla tietämättömyys nuuskan haitoista ja nuuskaamiseen liittyvästä lainsäädännöstä. Lue lisää Mikko Piispan selvityksestä.

Nuuskaaminen näkyy suun terveydessä

Nuuskan käyttäjät eivät aina tunne käytön aiheuttamia terveyshaittoja. Nuuskan valmistajat käyttävät tätä hyväkseen ja nuuskasta pyritään tietoisesti luomaan kuva savuketta terveellisempänä vaihtoehtona. Savukkeiden ja nuuskan haittavaikutusten vertaaminen ei kuitenkaan ole mielekästä, koska molemmat ovat terveydelle haitallisia.

Nuuska aiheuttaa eniten haittoja suun alueella. Tavallisin nuuskan aiheuttama terveyshaitta on suun limakalvovaurio, mikä näkyy vaaleana tai harmahtavana, ryppyisenä ja paksuuntuneena kohtana suussa. Bakteerit kiinnittyvät vaurioituneisiin kohtiin, mikä aiheuttaa pahanhajuista hengitystä. Limakalvovaurio paranee useimmiten sen jälkeen, kun nuuskaaminen lopetetaan. Vakavat ja pitkälle edenneet limakalvovauriot voivat edetä syövän esiasteiksi. Säännöllisesti nuuskaavan ihmisen ienrajat vetäytyvät ja hampaiden kiinnityskudokset löystyvät. Myös hampaat värjäytyvät ja kuluvat helposti.

Nuuskassa paljon terveyshaittoja

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan nuuskaaminen aiheuttaa monia, vakavia terveysongelmia suusairauksien lisäksi. Nuuskaaminen muun muassa nopeuttaa pulssia ja kohottaa verenpainetta. Se on haitallista sydämelle ja valtimoverisuonille. Nuuskaaminen voi johtaa myös valtimoiden ahtautumiseen. Nuuskaaminen lyhentää sydämen lepovaihetta, jolloin sydämen kammiot joutuvat työskentelemään kovemmin pumpatakseen verta eteenpäin. Nämä muutokset voivat johtaa sydämen vajaatoiminnan kehittymiseen. Nuuskan käytön on todettu nostavan kuolemanriskiä sydäninfarktin ja aivohalvauksen jälkeisinä kuukausina.

Runsas nuuskan käyttö eli vähintään neljän rasian viikkokulutus lisää kakkostyypin diabeteksen riskiä, sillä nikotiini vähentää insuliiniherkkyyttä. Nuuskaaminen voi altistaa myös painonnousulle sekä lihavuudelle ja nuuskaajilla onkin kohonnut riski metabolisen oireyhtymän syntymiseen.

Nuuskaaminen voi suurentaa lisäksi joidenkin syöpien, kuten peräsuoli-, maha-, ruokatorvi- ja haimasyövän riskiä. Nuuskaaminen voi lisätä myös syöpädiagnoosin jälkeistä kuolleisuutta, erityisesti eturauhassyövässä.

Nuuskaaminen raskaus- ja imetysaikana

Nuuskan käyttäminen raskausaikana lisää ennenaikaisen synnytyksen mahdollisuutta. Äidin nuuskaaminen voi lisätä myös riskiä syntyvän lapsen pienikokoisuudelle ja kuolleena syntymiselle. Huuli- tai suulakihalkiot saattavat olla yleisempiä nuuskaavien äitien lapsilla. Näyttää myös siltä, että riski vastasyntyneen hengityskatkoksille on suurempi nuuskaavien äitien lapsilla kuin äideillä, jotka eivät käytä nuuskatuotteita.

Nuuskan sisältämä nikotiini imeytyy äidinmaitoon ja säilyy siinä jopa 12 tuntia. Äidin nuuskaaminen voi haitata lapsen sydän- ja verisuoniterveyttä. Nuuskalle altistuneilla lapsilla on havaittu jo 5—6-vuotiaana korkeampi verenpaine kuin muilla saman ikäisillä lapsilla. Lisäksi nuuskalle altistuneilla lapsilla esiintyy valtimoverisuonten seinämien jäykistymistä.

Nuuskan myyminen Suomessa on laitonta

Nuuskan myynti, luovuttaminen ja välittäminen on Suomessa kielletty. Aikuinen saa tuoda Suomeen omaa henkilökohtaista käyttöään varten yhden kilon nuuskaa kalenterivuorokautta kohden. Lahjaksi tai edes perheenjäsenille nuuskaa ei saa tuoda. Jos nuuskaa tuo maahantuontisäädöksiä enemmän, kyse on salakuljetuksesta. Tästä maksimirangaistus on kaksi vuotta vankeutta. Myös nuuskan tilaaminen netistä on kielletty. Tilaaja voi syyllistyä salakuljetusrikokseen, vaikka tilatun paketin toimittaakin joku muu rajan yli. Lue lisää tupakkalaista.

Nuuskaa verotetaan tupakkaverolain säännösten mukaisesti. Verohallinto määrää 37 senttiä veroa nuuskagrammaa kohti. Kolmen nuuskakilon maahantuonti maksaa siis tuhat euroa pelkkinä veroseuraamuksina, jos maahantuonnista jää kiinni. Oikeuskäytännön mukaan nuuskan takavarikoiminen maahantuonnin yhteydessä ei lakkauta verovelkaa. Myöskään ikä ei suojaa tupakkaverolta, joka nuuskasta on maksettava. Lue lisää nuuskan maahantuonnista pdf-tietopaketista.

Suomessa nuuskan ostaminen on rikos. Vähimmäisrangaistus on sakkoja ja enimmäisrangaistus vuosi ja kuusi kuukautta vankeutta. Nuuskan hallussapito on kielletty alle 18 -vuotiaalta. Nuorille nuuska onkin päätynyt aina laittomasti.

Nuuskaa piilomarkkinoidaan nuorille

Suomessa tupakkatuotteiden mainonta on ollut kiellettyä vuodesta 1978 lähtien, mutta piilomarkkinointi kiertää kieltoa. Tupakkayhtiöt käyttävät joka vuosi miljardeja euroja nikotiinituotteiden maailmanlaajuiseen markkinointiin ja sponsorointiin.

Sotkevan irtonuuskan rinnalle on tullut siistimpi pussinuuska, jota on helpompi ja huomaamattomampi käyttää. Markkinoilla on sadoittain eri tuotemerkkejä ja makuja. Tupakkayhtiöillä on pitkä historia maustettujen tuotteiden markkinoinnista niin, että parempi maku houkuttelee nuoria. Makuaineet saavat nuuskan vaikuttamaan houkuttelevammalta ja vaarattomammalta ja madaltavat käytön aloittamisen kynnystä. Koska nikotiinituotteiden käyttö aloitetaan yleensä ennen 18 vuoden ikää, on maustetuilla tuotteilla keskeinen rooli tupakkateollisuuden myynnin edistämisessä. Makuaineiden käyttö savukkeissa on kielletty EU:n alueella, mutta rajoitus ei koske nuuskaa.

Esimerkiksi tyttöjä ja naisia houkutellaan käyttämään nuuskaa kauniiden nuuskarasioiden avulla. Käyttäjät voivat liittää kauniissa rasioissa myytävään nuuskaan vaarattomampia mielikuvia kuin tavallisiin nuuskarasioihin. Tuotemerkit ja pakkausten ulkoasu voivat täyttää samanlaisen myynninedistämistehtävän kuin mainosviestit. Tästä syystä on perusteltua, että savukepakkausten lisäksi myös nuuskapakkaukset yhdenmukaistettaisiin.

Norjassa otettiin vuonna 2018 käyttöön yhdenmukaiset tuotepakkaukset. Alustavien tutkimustulosten mukaan yhdenmukaiset pakkaukset ovat hieman vähentäneet aikaisemmin suosittujen nuuskamerkkien vetovoimaa.

Lue lisää

Nuuska-agentti-toiminta kouluttaa nuoria toimimaan vapaaehtoisina vertaisvaikuttajina, jotka seuraavat nuuskailmiötä omissa toimintaympäristöissään, koulussa tai vapaa-ajalla. Kiinnostuitko? Voit tilata koulutuksen omalle alueellesi.

Tutustu Tositietoa nikotiini -esitteeseemme! Työkalut & materiaalit -sivulta löydät paljon muutakin nuuskaa käsittelevää materiaalia.

Nikotiinihankkeessa (2018-2020) pyrittiin ehkäisemään yläkoululaisten nuuskan käyttöä ja välitystä sekä lisätä vanhempien ja opettajien valmiuksia puuttua nuorten nuuskan käyttöön. Tutustu hankkeen loppuraporttiin.

Mitä EHYT ajattelee nikotiinituotteiden sääntelystä? Miten nikotiinituotteiden käyttöä tulisi EHYTin mielestä ehkäistä? Tutustu kantoihimme täällä.

Lähteet: THL, Cute As Candy-tutkimus, The Flavor Trap -tutkimus ja Folkehelseinstituttet