Sähkösavukkeet

Sähkösavuke eli vape on sähköllä toimiva laite, jolla höyrystetään säiliössä olevaa nestettä. Sähkösavukehöyryssä on useita terveydelle haitallisia yhdisteitä, joista osa on samoja kuin tupakan savussa.

Vape eli sähkösavuke.

Sähkösavukkeet eli sähkötupakat ovat poltettavien savukkeiden käyttötapaa matkivia akkukäyttöisiä laitteita, joiden säiliössä höyrystetään nestettä. Sähkösavukkeet koostuvat yleensä samoista perusosista: virtalähteestä, nestesäiliöstä ja höyrystimestä. Tuotekehittelyn myötä valikoima on laaja, joten laitteiden ominaisuudet, ulkomuoto ja koko vaihtelevat.

Sähkösavukkeissa käytettävät nesteet eivät sisällä tupakkakasvia, mutta niistä säädetään silti tupakkalaissa. Esimerkiksi lain määrittelemät myyntirajoitukset ja tupakointikiellot koskevat myös sähkösavukkeita. Sähkösavukkeiden ja nikotiininesteiden markkinointi on kielletty samoin kuin tupakkaa sisältävien tuotteiden markkinointi. Nikotiinineste ei saa sisältää tupakka- ja nikotiinituotteissa kiellettyjä lisäaineita tai makuja.

Sähkösavukkeet voivat sisältää nikotiinia tai olla nikotiinittomia. Tutkimusten perusteella nesteiden nikotiinipitoisuudet saattavat vaihdella paljon. Myös nikotiinittomiksi merkityistä sähkösavukeliuoksista on löytynyt nikotiinia.

Vape sisältää terveydelle haitallisia aineita

Sähkösavukkeissa käytettävät nesteet vaihtelevat koostumukseltaan, mutta käytännössä kaikki sisältävät veden lisäksi propyleeniglykolia, glyserolia tai molempia. Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston mukaan propyleeniglykoli on turvallinen käytettynä elintarvikkeissa, jolloin siitä käytetään lisäaineen koodia E1520. Lisäksi propyleeniglykolia käytetään lääkkeissä, kosmetiikassa ja jäänestossa. Myös glyseroli on yleisesti käytetty ainesosa kosmetiikassa ja elintarvikkeissa lisäaineena E422.

Kuumennettuna glyserolista syntyy kasvimyrkkynä käytettävää akroleiinia, jonka tiedetään olevan yksi syöpää aiheuttavista aineista tupakansavussa. Vaikka propyleeniglykolia ja glyserolia pidetään turvallisina elintarvikkeissa, ei niiden turvallisuudesta keuhkoihin hengitettynä höyrynä ole riittävästi tutkittua tietoa.

Sähkösavukenesteistä on löytynyt dietyleeniglykoli-myrkkyä, lääkeaineita sekä raskasmetalleja: lyijyä, kadmiumia ja nikkeliä. Sähkösavukkeissa on lisäksi syöpää aiheuttavia, tupakalle ominaisia nitrosamiineja, mutta pitoisuudet ovat pienempiä kuin tupakansavussa.

Sähkösavukkeiden käyttö Suomessa

Tupakkakasvia sisältämättömiä sähkösavukkeita on ollut Suomen markkinoilla vuodesta 2003 asti. Tilastojen valossa niiden säännöllinen käyttö on pysynyt melko vähäisenä aikuisväestössä. Vuonna 2022 nikotiinipitoisia sähkösavukkeita käytti päivittäin prosentti 20—64-vuotiaista miehistä ja naisista.

Vuoden 2023 kouluterveyskyselyn mukaan nuorten sähkösavukkeen käyttö on lisääntynyt kaikissa ikäryhmissä vuoteen 2021 verrattuna. Päivittäin sähkösavuketta käyttäviä poikia oli yläkouluissa 7 prosenttia, lukioissa 2 prosenttia ja ammatillisissa oppilaitoksissa 6 prosenttia. Tyttöjen osuus oli 3 prosenttia lukiossa, 6 prosenttia perusopetuksessa ja ammattiin opiskelevien tyttöjen keskuudessa 7 prosenttia. Lue lisää kouluterveyskyselyn tuloksista.

Alaikäisten lisääntynyt sähkösavukkeen käyttö eli vapettaminen on puhututtanut runsaasti ammattilaisia ja kasvattajia viime aikoina. Vapeilmiö on näkynyt voimakkaasti mm. oppilaitoksissa sekä nuorten suosimilla sosiaalisen median alustoilla, jonka välityksellä ne myös usein päätyvät nuorille.

Lue täältä, miten nuoren kanssa voi keskustella vapen käytöstä.

Mies puhaltaa sähkösavukkeen höyryä.
Kuva: Minna Lehtinen / EHYT ry

Terveyshaitat ei vielä kokonaan tiedossa

Toisin kuin savukkeiden poltossa, sähkösavukkeen käytössä ei muodostu palamisreaktiota. Näin ollen käyttäjä ei altistu palamistuotteille, joita ovat esimerkiksi terva ja häkä. Sähkösavukkeissa muodostuvassa höyrymäisessä aerosolissa on kuitenkin havaittu monia samoja terveydelle haitallisia yhdisteitä kuin tupakassakin, mutta pienempinä määrinä. Haitallisille aineille altistuminen voi vaihdella muun muassa nesteen ja laitteen ominaisuuksien, säätöjen sekä käyttötavan mukaan.

Sähkösavukkeet ovat olleet markkinoilla verrattain vähän aikaa, joten niiden pitkäaikaisvaikutuksista terveyteen tiedetään vähän. Markkinoilla olevien erilaisten sähkösavukelaitteiden ja -nesteiden kirjo on suuri ja niiden laatu vaihtelee paljon. Lisäksi sähkösavukkeiden käyttäjät voivat sekoittaa aineista omia yhdistelmiä, mikä vaikeuttaa terveysvaikutusten tutkimista. Elintarvikekäyttöön hyväksyttyjen makuaineiden terveyshaitoista hengitettynä ei vielä ole riittävästi tietoa.

Heikentää keuhkojen toimintaa

Tämänhetkisen tiedon mukaan sähkösavukehöyry heikentää keuhkojen toimintaa ja edesauttaa sydän- ja verisuonitaudeille altistavien muutosten synnylle. Joidenkin tutkimusten mukaan sähkösavukkeen käyttö on myös vähentänyt antibioottien tehoa ja lisännyt vakavien infektioiden riskiä.

Sähkösavukkeiden käyttäjät ovat itse raportoineet haittavaikutuksina rintakipua, pää- ja kurkkukipua, nielun ja suun alueen ärsytystä, nopeutunutta sykettä ja matalaa verenpainetta. Osa käyttäjistä puolestaan on kokenut terveytensä parantuneen siirryttyään tupakasta sähkösavukkeiden käyttäjäksi. Käyttäjien subjektiivisiin kokemuksiin perustuvat tutkimusraportit ovat kuitenkin ongelmallisia, koska ne saattavat olla valikoituneita ja edustaa esimerkiksi pelkästään tietyn sähkösavukemerkin käyttäjiä tai sähkösavukefoorumien keskustelijoita. 

Nikotiini aiheuttaa riippuvuutta

Sähkösavukenesteiden sisältämä nikotiini aiheuttaa riippuvuutta ja sillä on myös itsenäisiä haittavaikutuksia terveyteen. Lisää tietoa nikotiinin haitoista löytyy THL:n sivuilta.

Sähkösavuketta käytettäessä ilmaan vapautuu höyryä, jonka terveydelle haitallisille yhdisteille ja pienille nanohiukkasille altistuvat myös sivulliset. Joissain tutkimuksissa nämä pitoisuudet ovat ylittäneet puhtaalle sisäilmalle asetetut raja-arvot. Hiukkaset voivat tarttua myös huonekalujen pinnoille ympäristössä, jossa sähkösavuketta käytetään.

Sähkösavukehöyrylle altistuneet tupakoimattomat ihmiset ovat raportoineet muun muassa hengityselinten oireita. Altistuminen voi nostaa veren kotiniinipitoisuuden samalle tasolle kuin passiivisessa tupakoinnissa.

Vuonna 2019 Yhdysvalloissa raportoitiin sähkösavukkeiden käyttäjien sairastumisia ja kuolemia. Sairastuneiden oireina kuvailtiin muun muassa hengenahdistusta, rintakipua, yskää, veriysköksiä, oksentelua, ripulia, vatsakipua ja kuumetta. Sairastuneiden keuhkonäytteistä ilmoitettiin löytyneen e-vitamiiniasetaattia, joka oli peräisin sähkösavukenesteisiin lisätystä THC:stä, joka on kannabiksen psykoaktiivinen yhdiste.

Ei apua tupakoinnin lopettamisessa

Sähkösavukkeista on pyritty luomaan mielikuvaa haitattomana tupakoinnin lopettamisen apuvälineenä. Vaikka osa tupakoivista on saattanut onnistua lopettamaan tupakoinnin sähkösavukkeen avulla, on tutkimusnäyttö tästä edelleen puutteellista ja osin ristiriitaista. Joidenkin tutkimusten mukaan suuri osa sähkösavukkeella tupakoinnin lopettamista yrittävistä palaa savukkeiden käyttäjiksi tai jatkaa molempien rinnakkaiskäyttöä. Sähkösavukenesteiden nikotiinipitoisuuksien vuoksi käyttäjän voi olla vaikea irtautua nikotiiniriippuvuudestaan.

Lue lisää

Miten tupakan, nuuskan ja sähkösavukkeen käyttöä voidaan ehkäistä? Entä miten lopettamista tukea? Lue laajasta artikkelistamme täältä.

Tutustu Tositietoa nikotiini -esitteeseemme! Työkalut & materiaalit -sivulta löydät paljon muutakin nikotiinituotteita käsittelevää materiaalia.

Mitä EHYT ajattelee nikotiinituotteiden sääntelystä? Miten nikotiinituotteiden käyttöä tulisi EHYTin mielestä ehkäistä? Tutustu kantoihimme täällä.

Lähteet: THL, Finlex