Tukea järjestöille

EHYT tukee järjestötoimijoiden ehkäisevän päihdetyön osaamista yhteistyön ja koulutusten kautta.

Kolme henkilöä nauraa pöydän ympärillä kannettavan tietokoneen äärellä.
Kuva: Jukka Rapo/ EHYT ry

Järjestöjen toiminta on usein käytännön ehkäisevää päihdetyötä silloinkin, kun sitä ei sellaisena edes tule ajatelleeksi. Järjestötoimijat kohtaavat monen ikäisiä kohderyhmiä ja niillä on hyvät mahdollisuudet olla mukana edistämässä yksilö- ja yhteisötason hyvinvointia. EHYT haluaa tukea kaikenlaisia järjestöjä ehkäisevän päihdetyön tuomisessa tietoiseksi osaksi jokapäiväistä toimintaa.

Päihteet ja pelaaminen puheeksi järjestöissä -koulutus

EHYT järjestää järjestöjen ja seurakuntien toimijoille sekä muille kiinnostuneille suunnattuja Päihteet ja pelaaminen puheeksi järjestöissä -koulutuksia. Koulutuksiin ovat tervetulleita niin ammattilaiset kuin vapaaehtoistoimijat.

Koulutuksessa osallistuja saa tietoa päihteistä ja rahapelaamisesta sekä valmiuksia päihde- ja peliasioiden puheeksi ottamiseen järjestötoiminnassa. Osallistuminen ei vaadi ennakkotietoja tai -osaamista. Koulutus sisältää luentoja, keskustelua, yhteistä työskentelyä sekä konkreettisia työvälineitä ja toimintamalleja järjestötyöhön. 

Ota puheeksi -kortit

Ota puheeksi -kortit on tarkoitettu kunta- ja järjestötoimijoille aikuisten päihteiden käytön ja rahapelaamisen puheeksioton tueksi. Kortteja voivat hyödyntää myös muut, esimerkiksi seurakuntien, hyvinvointialueiden ja yritysten toimijat.

Päihteistä voi puhua mahdollisimman varhain ennalta ehkäisevästi. Et tarvitse erityistä osaamista asiasta kysymiseen, inhimillinen kohtaaminen on tärkeintä. Puheeksiotto on ainoa tapa selvittää, vaikuttaako päihteiden käyttö tai rahapelaaminen ihmisen elämään ja terveyteen merkittävästi.

Ota puheeksi -kortit on valmistettu osana Kymsoten sote-rakenneuudistushanketta (monitoimialaisen yhdyspintatyön kehittämishanke) vuonna 2021, ja ne on työstetty yhdessä Kymenlaakson alueellisen ehkäisevän päihdetyön työryhmän kanssa. Puheeksioton kortit on tähän mennessä laadittu Kymenlaakson lisäksi Etelä-Karjalan, Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Keski-Uudenmaan, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon alueille.

Teemalliset Ensihuoli-koulutukset yhteistyössä

EHYT toteuttaa teemallisia Ensihuoli-koulutuksia yhdessä järjestökumppanien kanssa. Teeman kautta nostetaan esiin yhteistyökumppanin kohderyhmän erityisiä tarpeita ja huolen puheeksi ottamiseen vaikuttavia näkökulmia. Teemallisten Ensihuolikoulutusten teemoja ovat olleet muun muassa syömishäiriö-, mielenterveys-, vanhemmuus- tai parisuhde ja aina myös päihteet.

Verkostoyhteistyö

EHYT on mukana hyvinvointialueiden järjestöneuvottelukunnissa ja kehittämistyöryhmissä päihde- ja mielenterveysjärjestöjen edustajana sekä ehkäisevän päihdetyön edustajana.

Verkostoyhteistyötä tehdään myös EHYTin koordinoiman Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkoston kautta. EPT-verkostoon kuuluu 59 valtakunnallista sosiaali- ja terveysalan järjestöä, jotka haluavat ehkäistä ja vähentää päihdehaittoja. Lue lisää ept-verkostosta: www.ept-verkosto.fi.

Urheiluseurayhteistyö

EHYTin valtakunnallinen SPORTTI-hanke (2021–2023), tarjoaa urheiluseuratoimijoille apua nuorten urheilijoiden peli- ja päihdekasvatukseen. Hankkeen tavoitteena on erityisesti jalkapalloa, jääkiekkoa, koripalloa, lentopalloa ja salibandya harrastavien 12–17-vuotiaiden nuorten päihteiden käytön ja rahapelaamisen ehkäisy sekä digipelaamiseen liittyvien haittojen ehkäisy, mikä tukee urheilijan tervettä ja turvallista kasvua. Lue lisää SPORTTI-hankkeesta täältä.

Alueellisesti tarjoamme urheiluseuroille koulutusta ja tukea päihteettömän toimintakulttuurin luomiseen ja kehittämiseen seura toiminnassa mm. nikotiinittomuuden edistämisestä.

Tukea jäsenyhdistyksille

EHYT tukee jäsenyhdistyksiään muun muassa koulutusten, asiantuntijapalveluiden ja viestinnän avulla. Lue lisää jäsenyhdistysten tuesta täältä.