Kampanjat

Ehkäisevä päihdetyö koskettaa meitä kaikkia. Päihde- tai rahapeliongelma varjostaa monien elämää tavalla tai toisella, vaikka itsellä ei näitä ongelmia olisikaan. Yksi merkittävä tapamme vaikuttaa ja ehkäistä päihde- ja pelihaittoja on kampanjointi.

EHYT on mukana vuosittain useassa eri kampanjassa. Kampanjoiden avulla muun muassa lisätään tietoutta päihdehaitoista ja edistetään terveitä elämäntapoja. Kampanja-aineistomme ovat vapaasti jäsenjärjestöjemme ja sidosryhmiemme hyödynnettävissä.