Päihdeasiamies

Päihdeasiamies neuvoo ja auttaa päihdehoitoon ja sen aikaiseen sosiaaliturvaan liittyvissä asioissa. Maksuton neuvonta on luottamuksellista ja sitä tarjotaan valtakunnallisesti.

Päihdeasiamiehen logo

Sosiaalihuoltolaki ja terveydenhuoltolaki velvoittavat hyvinvointialueita järjestämään päihde- ja riippuvuustyön palvelut ja päihde- ja riippuvuushoidon niitä tarvitseville. Päihdepalveluja tulee antaa henkilöille, joilla on päihteiden käyttöön liittyviä ongelmia. Myös heidän perheensä ja läheistensä kuuluu saada apua, jos he sitä tarvitsevat. Oikeus palveluihin ja hoitoon määräytyy tarpeen perusteella. Tarkoitus on, että oman hyvinvointialueen päihdepalvelujen piiriin pääsee mahdollisimman varhain ja oikeaan aikaan, ettei asiakas pääse putoamaan pois palveluiden piiristä.

Päihdeasiamieheltä asiakas saa tietoa omasta asemastaan ja oikeuksistaan. Häntä tuetaan hoitamaan asiaansa omatoimisesti, mutta hänen puolestaan voidaan tarvittaessa olla yhteydessä viranomaisiin ja hoitopaikkoihin. Joissakin tilanteissa asiakas saattaa tarvita ohjeita muistutuksen, valituksen tai kantelun tekemiseen.

Päihdeasiamies tekee vierailuja ja konsultointikäyntejä hoitopaikkoihin eri puolille Suomea riippumattomana toimijana ja asiakkaan näkökulman huomioon ottaen. Päihdeasiamies pitää yhteyttä myös muihin päihdetoimijoihin, päättäjiin ja järjestöjen edustajiin, tiedottaa sekä tekee lausuntoja ja kannanottoja. Lisäksi päihdeasiamies kouluttaa asiakkaan asemasta ja oikeuksista muita toimijoita.

Päihdeasiamiestoiminta täydentää lakisääteistä potilas- ja sosiaaliasiamiesjärjestelmää järjestöpohjalta. Päihdeasiamies on valtakunnallinen päihdeasiakkaiden edunvalvoja, jonka toiminta on hyvinvointialueista tai muista palveluntuottajista riippumatonta.

Tutustu Päihdeasiamiehen omiin verkkosivuihin. Sivuilta löydät tietoa mm. hoitoon hakeutumisesta sekä oikeuksistasi päihdepalveluiden asiakkaana.

Päihdeasiamiehen yhteystiedot

Hahmo.

Sillanpää Tuula

Päihdeasiamies 050 477 4325
Katso henkilön esittely

Lue lisää

Alkoholi on Suomessa eniten käytetty päihde, sillä suurin osa suomalaisista käyttää alkoholia ainakin jossain määrin. Lue lisää alkoholista täältä.

Kannabis on Suomen yleisimmin käytetty laiton päihde ja etenkin kannabiksen kokeilut ovat muutamassa vuosikymmenessä lisääntyneet huomattavasti suomalaisten keskuudessa. Lue lisää kannabiksesta täältä.

Laittomien päihteiden eli huumausaineiden käyttö Suomessa on kasvanut. Lue lisää muista huumeista täältä.