Päihdeasiamies

Päihdeasiamiestoiminnan kahden hengen tiimi neuvoo ja auttaa päihdepalveluihin ja sen aikaiseen sosiaaliturvaan liittyvissä asioissa. Maksuton neuvonta on luottamuksellista ja sitä tarjotaan valtakunnallisesti.

Päihdeasiamiehen logo

Sosiaalihuoltolaki ja terveydenhuoltolaki velvoittavat hyvinvointialueita järjestämään päihde- ja riippuvuuspalvelut ja -hoidon niitä tarvitseville. Päihdepalveluja tulee antaa henkilöille, joilla on päihteiden käyttöön liittyviä ongelmia. Myös heidän perheensä ja läheistensä tulee saada apua. Oikeus palveluihin ja hoitoon määräytyy tarpeen perusteella. Tarkoitus on, että oman hyvinvointialueen päihdepalvelujen piiriin pääsee mahdollisimman varhain ja oikeaan aikaan niin, ettei asiakas pääse putoamaan pois palveluiden piiristä.

Päihdeasiamiestoiminnasta asiakas saa tietoa omasta asemastaan ja oikeuksistaan. Häntä tuetaan hoitamaan asiaansa omatoimisesti, mutta hänen puolestaan voidaan tarvittaessa olla yhteydessä viranomaisiin ja hoitopaikkoihin. Joissakin tilanteissa asiakas saattaa tarvita ohjeita muistutuksen, valituksen tai kantelun tekemiseen.

Päihdeasiamiestoiminnasta tehdään vierailuja ja konsultointikäyntejä päihdepalveluihin ja hoitopaikkoihin eri puolille Suomea. Päihdeasiamiestoiminta pitää yhteyttä myös muihin päihdetoimijoihin, päättäjiin ja järjestöjen edustajiin, tiedottaa, kouluttaa sekä tekee lausuntoja ja kannanottoja.

Päihdeasiamies täydentää lakisääteistä potilas- ja sosiaaliasiavastaavajärjestelmää järjestöpohjalta ja on valtakunnallinen päihteitä ongelmallisesti käyttävien edunvalvoja. Toiminta on hyvinvointialueista ja muista palveluntuottajista riippumatonta.

Tutustu Päihdeasiamiehen omiin verkkosivuihin. Sivuilta löydät tietoa mm. hoitoon hakeutumisesta sekä oikeuksistasi päihdepalveluiden asiakkaana.

Päihdeasiamiestoiminnan yhteystiedot

Tuula Sillanpää

Sillanpää Tuula

Päihdeasiamies 050 477 4325
Katso henkilön esittely
Marja Marttila

Marttila Marja

Asiantuntija, Päihdeasiamiestoiminta 050 464 6484
Katso henkilön esittely

Lue lisää

Alkoholi on Suomessa eniten käytetty päihde, sillä suurin osa suomalaisista käyttää alkoholia ainakin jossain määrin. Lue lisää alkoholista täältä.

Kannabis on Suomen yleisimmin käytetty laiton päihde ja etenkin kannabiksen kokeilut ovat muutamassa vuosikymmenessä lisääntyneet huomattavasti suomalaisten keskuudessa. Lue lisää kannabiksesta täältä.

Laittomien päihteiden eli huumausaineiden käyttö Suomessa on kasvanut. Lue lisää muista huumeista täältä.