Organisaatio

EHYT ry on valtakunnallinen järjestö, jossa työskentelee tällä hetkellä noin 80 työntekijää. Johtoryhmän muodostavat toiminnanjohtaja yhdessä osastojen edustajien kanssa. Yhdistyksen ylimmät päättävät elimet ovat valtuusto ja hallitus.

Perhe pyöräilemässä rantatiellä.
Kuva: Jukka Rapo / EHYT ry

Keskustoimistomme sijaitsee Helsingin Vallilassa, jossa suurin osa henkilöstöstä työskentelee. Lisäksi noin neljäsosan ehytläisistä työskentelee aluetoimistoissa eri puolilla Suomea.

EHYTin aluetoimistot sijaitsevat Lahdessa, Tampereella, Seinäjoella, Jyväskylässä, Kuopiossa ja Oulussa. Lisäksi ylläpidämme päihteettömiä Elokolo-kohtaamispaikkoja Helsingissä, Tampereella, Pirkkalassa, Lahdessa ja Turussa. Tutustu toimintaamme Etelä-Suomen, Pohjois-Suomen, Itä-Suomen ja Länsi-Suomen aluetoiminnan sivuillamme.

Infograafi Ehytin organisaatiosta. Ehytillä on 115 jäsenyhdistystä. Luottamushallinto koostuu valtuustosta ja hallituksesta. Johto muodostuu toiminnanjohtajasta ja johtoryhmästä ja lisäksi on vielä laajennettu johtoryhmä. Organisaatiossa on 4 osastoa: aikuiset, nuoret, alue- ja järjestö, sekä ehkäisevän päihdetyön järjestöverkostosta vastaava koordinaatioyksikkö. Koko organisaation läpileikkaavat viestintäyksikkö, talous, henkilöstö ja hallinto sekä tukitiimi, vapaaehtoistoiminnan tiimi ja muu kehittämistoiminta.

Johto

EHYTin johtoryhmän muodostavat toiminnanjohtaja yhdessä osastojen edustajien kanssa. Toiminnanjohtaja johtaa koko järjestön toimintaa ja osastopäälliköillä on johtamis- ja kehittämisvastuu omista osastoistaan.

Johtoryhmä vastaa yhteistyössä eri yksiköiden kanssa järjestön kokonaisohjauksesta ja valvoo, että järjestölle asetetut tavoitteet saavutetaan yhteisiä toimintaperiaatteita noudattaen. Johtoryhmä vastaa järjestön hallinnollisten asioiden käsittelystä.

Laajennettuun johtoryhmään kuuluvat johtoryhmän jäsenten lisäksi yksiköiden päälliköt sekä toiminnanjohtajan alaisuudessa toimiva erityisasiantuntija.

Laajennettu johtoryhmä toimii ennen kaikkea järjestön toiminnan suunnittelun, seurannan ja kehittämisen sekä esimiestyön kehittämisen foorumina.

Varsinaisen johtoryhmän jäsenet:

va. toiminnanjohtaja Marja Pakarinen
osastopäällikkö (alue- ja järjestötoiminta) Hanna Heikkilä
osastopäällikkö (aikuiset) Heikki Luoto
osastopäällikkö (nuoret) Ilmo Jokinen
viestintäpäällikkö Päivi Tiittanen
talous- ja hallintojohtaja Kari Vuorinen

johtoryhmän sihteeri: Anuminja Karhu

Lue lisää EHYTin strategiasta täältä. Tutustu järjestömme sääntöihin (pdf, 3Mb) kokonaisuudessaan.