Organisaatio

EHYT ry on valtakunnallinen järjestö, jossa työskentelee tällä hetkellä noin 80 työntekijää. Johtoryhmän muodostavat toiminnanjohtaja yhdessä osastojen edustajien kanssa. Yhdistyksen ylimmät päättävät elimet ovat valtuusto ja hallitus.

Perhe pyöräilemässä rantatiellä.
Kuva: Jukka Rapo / EHYT ry

Keskustoimistomme sijaitsee Helsingin Vallilassa, jossa suurin osa henkilöstöstä työskentelee. Lisäksi noin neljäsosan ehytläisistä työskentelee aluetoimistoissa eri puolilla Suomea.

EHYTin aluetoimistot sijaitsevat Lahdessa, Tampereella, Seinäjoella, Jyväskylässä, Kuopiossa ja Oulussa. Lisäksi ylläpidämme päihteettömiä Elokolo-kohtaamispaikkoja Helsingissä, Tampereella, Pirkkalassa, Lahdessa ja Turussa. Tutustu toimintaamme Etelä-Suomen, Pohjois-Suomen, Itä-Suomen ja Länsi-Suomen aluetoiminnan sivuillamme.

Johto

EHYTin johtoryhmän muodostavat toiminnanjohtaja yhdessä osastojen edustajien kanssa. Toiminnanjohtaja johtaa koko järjestön toimintaa ja osastopäälliköillä on johtamis- ja kehittämisvastuu omista osastoistaan.

Johtoryhmä vastaa yhteistyössä eri yksiköiden kanssa järjestön kokonaisohjauksesta ja valvoo, että järjestölle asetetut tavoitteet saavutetaan yhteisiä toimintaperiaatteita noudattaen. Johtoryhmä vastaa järjestön hallinnollisten asioiden käsittelystä.

Laajennettuun johtoryhmään kuuluvat johtoryhmän jäsenten lisäksi yksiköiden päälliköt sekä toiminnanjohtajan alaisuudessa toimiva erityisasiantuntija.

Laajennettu johtoryhmä toimii ennen kaikkea järjestön toiminnan suunnittelun, seurannan ja kehittämisen sekä esimiestyön kehittämisen foorumina.

Varsinaisen johtoryhmän jäsenet:

toiminnanjohtaja Juha Mikkonen
osastopäällikkö (nuoret) Ilmo Jokinen
kehittämispäällikkö Heikki Luoto
osastopäällikkö (alue- ja järjestötoiminta) Jiri Damski (ent. Sironen)
viestintäpäällikkö Päivi Tiittanen
osastopäällikkö (aikuiset) Marika Vartiainen
talous- ja hallintojohtaja Kari Vuorinen

johtoryhmän sihteeri: Oona Raatikainen

Lue lisää EHYTin strategiasta täältä. Tutustu järjestömme sääntöihin (pdf, 3Mb) kokonaisuudessaan.