Verkostot ja kansainvälinen yhteistyö

EHYT toimii aktiivisesti eri verkostoissa niin Suomessa kuin kansainvälisesti. EHYT myös koordinoi Ehkäisevän päihdetyön verkoston toimintaa. Verkostojen ja kansainvälisen yhteistyön kautta EHYT voi tarjota luotettavaa tietoa ehkäisevästä päihdetyöstä sekä saada uusia näkökulmia toimintaan.

Ihmiset seisovat ringissä ovat kumartuneet painamaan kätensä ja jalkansa ruohikolle.

Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto

EHYT koordinoi Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkoston toimintaa. EPT-verkostoon kuuluu lähes 60 sosiaali- ja terveysalan järjestöä, jotka tekevät ehkäisevää päihdetyötä.

Kansainvälinen yhteistyö

Kansainvälinen yhteistyö tukee EHYTin työn pohjautumista tutkittuun tietoon. Se vahvistaa ennakointia ja tuo uusia näkökulmia toimintaan. Kansainvälisten verkostojen kautta vaihdetaan ajankohtaista tietoa päihdealan trendeistä sekä hyvistä toimintamalleista ja tutkimuksista.