Tietoa yhdistyksestä

EHYT on valtakunnallinen ehkäisevän päihde- ja pelihaittatyön asiantuntijajärjestö. Se on samalla kansalaisjärjestö – inhimillinen areena vapaaehtoistoiminnalle, vertaistuelle ja ihmisten kohtaamiselle erilaisissa ympäristöissä. Toiminnassa yhdistyvät jäsenjärjestöjen ympäri Suomen tekemä työ, vapaaehtoistoiminta sekä oman henkilöstön osaaminen ja asiantuntemus.

Isä, tytär ja poika ulkona luonnossa.
Kuva: Jukka Rapo / EHYT ry

EHYTin toiminnan tavoitteena on ehkäistä alkoholista, huumeista, nikotiinituotteista ja pelaamisesta aiheutuvia haittoja eri väestöryhmissä ja edistää ihmisten hyvinvointia. Työtä tehdään niin yksilötasolla (esim. oppitunnit, vanhempainillat, päihteettömät kohtaamispaikat, sosiaalinen media), yhteisöissä (mm. koulut, työyhteisöt, kunnat, opiskelijajärjestöt) ja koko yhteiskunnan tasolla, esimerkiksi vaikuttamalla lainsäädäntöhankkeisiin.

Vahvistamme niitä tekijöitä ihmisten arjessa, jotka suojaavat päihteisiin liittyviltä riskeiltä ja ehkäisemme tekijöitä, jotka voivat lisätä ongelmia ja haittoja. Emme tee itse korjaavaa työtä tai hoitotyötä, mutta teemme yhteistyötä monien korjaavan päihdetyön toimijoiden kanssa. Hyvä korjaava työ on aina myös hyvää ehkäisevää päihdetyötä.  

Kansalaisjärjestönä EHYT voi vaikuttaa siihen, että jokaisella kansalaisella on yhdenvertaiset mahdollisuudet hyvinvointiin ilman päihde- ja pelihaittoja. Työmme ulottuu lapsista ja nuorista työ- ja eläkeikäisiin. Lähtökohtamme on, etteivät päihteet kuulu työelämään, liikenteeseen, raskausaikaan, lapsuuteen eikä nuoruuteen. Lapsilla ja nuorilla on oikeus turvalliseen ja päihteettömään kasvuympäristöön, jonka aikuinen mahdollistaa omilla valinnoillaan. 

Toiminnassamme ylläpidämme ja kehitämme muun muassa päihteettömiä Elokolo-kohtaamispaikkoja, päihdeasiamiestoimintaa ja ympärivuorokautista Päihdeneuvontapuhelinta (0800 900 45). Työskentelemme tiiviissä yhteistyössä koulujen ja oppilaitosten, työyhteisöjen, verkkoyhteisöjen, kuntien sekä muiden järjestöjen kanssa.

EHYT kouluttaa, viestii, keskustelee, tuottaa materiaalia ja kehittää menetelmiä, tietoa ja apua eri-ikäisten suomalaisten ja yhteisöjen terveiden elämäntapojen pohjaksi. Hanketoiminnalla kokeilemme ja kehitämme uusia toiminnan muotoja, kohtaamme uusia kohderyhmiä ja nostamme esiin ajankohtaisia teemoja. Vahvojen yhteistyöverkostojen ja kumppanuuksien kautta kohtaamme kansalaisia vauvasta vaariin.

EHYTin toiminta nojaa tutkittuun tietoon, toimintaympäristön tuntemiseen ja sen muutosten aktiiviseen seuraamiseen. Tutustu vuosikertomuksiimme!