Tavoitteet seuraavalle hallituskaudelle

Tuleva hallituskausi on kriiseistä toipumisen ja sopeutumisen aikaa. Ihmisten hyvinvointi on poikkeusaikojen jälkeen koetuksella, erityisesti nuorten ahdistuneisuus ja uupumus ovat lisääntyneet. Kriisit ja taantumat ovat omiaan lisäämään päihteiden käyttöön liittyviä ongelmia ja syventämään niitä entisestään.

Kuvituskuva.

Tasapainoista päihdepolitiikkaa

Hyvinvoinnin pitkän aikavälin edellytyksiä ei kannata tuhota lyhytnäköisillä päätöksillä. Siksi nyt on erityisen tärkeää tehdä tasapainoista päihdepolitiikkaa. Tutkittua tietoa päätösten tueksi on runsaasti, vaikka työn tietopohjaa on syytä vahvistaa niin tutkimus- kuin kokemustietoa kartuttamalla. Oleellista on yhteistyö ja päättäjien halu tehdä politiikkaa, jossa yhdistetään vaikuttaviksi todettuja ja tutkittuja toimenpiteitä ja tehdään arviointia päätösten vaikutuksista ihmisten hyvinvointiin.

Päihdepolitiikassa ei saa tyytyä katsomaan lähelle, vaan on tehtävä kestäviä ja kauaskantoisia päätöksiä, jotka pohjautuvat tutkittuun tietoon.

Olemme yhdessä Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkoston kanssa koostaneet tavoitteet seuraavalle hallituskaudelle.