Kulttuurisensitiivinen ehkäisevä työ

Suomi on monikulttuuristunut nopeasti 2000-luvulla, mikä tarkoittaa kielellisen ja kulttuurisen monimuotoisuuden lisääntymistä arjessa. Miten huomioida kulttuurisensitiivisyys ehkäisevässä päihdetyössä ja lasten ja nuorten parissa tehtävässä päihde- ja pelikasvatuksessa? Lue vinkit ja kurkkaa materiaalit!

Kaksi nuorta tyttöä juttelee keskenään.
Kuva: Minna Lehtinen / EHYT ry

Obs. Svenskspråkigt material hittas längst ner på sidan.

Suomi on monikulttuuristunut nopeasti 2000-luvulla. Elämme etnisesti, kulttuurisesti ja kielellisesti monimuotoista arkea. Ehkäisevä päihdetyö kuuluu kaikille – kielestä, kulttuurista tai kokemustaustasta riippumatta. Tarvitsemme kulttuurisensitiivistä lähestymistapaa yhdenvertaisuuden toteutumiseksi.

EHYT ry tavoittaa monikulttuurisen taustan omaavia perheitä alue-, koulu- ja hanketyön kautta. Myös jäsenjärjestöissämme on useita maahanmuuttajajärjestöjä. Tämän vuoksi järjestössä on jo useamman vuoden ajan kehitetty ikä- ja kulttuurisensitiivisiä menetelmiä monikulttuurisessa ympäristössä toimimiseen. Tälle sivulle olemme listanneet vinkkejä ja materiaaleja kulttuurisensitiivisen työotteen haltuun ottamiseen! Menetelmät ja materiaalit ovat EHYTin ikä- ja kulttuurisensitiivisen päihdekasvatustyön (ånni-hanke 2014-2018) piirissä yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa kehitettyjä.

Mitä kulttuurisensitiivisyys on?

 • tietoisuutta siitä, että kulttuurisia yhtäläisyyksiä ja erilaisuuksia on olemassa
 • ymmärrystä siitä, että kulttuuri- ja kokemustaustoilla on vaikutusta ihmisten arvioihin, oppimiseen ja käyttäytymiseen
 • valmiutta kohdata ihminen arvostavasti, vaikka erilaiset taustatekijät loisivatkin haasteita vuorovaikutukseen ja yhteistoimintaan
 • halua rakentaa siltoja ihmisten ja kulttuurien välillä

Miten voin itse kasvattaa kulttuurisensitiivisyyttä työssäni?

 • Tiedosta, että kulttuureilla on omat erityispiirteensä ja niillä on omat perustelunsa
 • Hae tietoa eri kulttuurien traditioista ja hyödynnä osaamistasi arjen kohtaamisissa.
 • Älä sorru yleistyksiin ja stereotypioihin. Kohtaa ihminen ihmisenä.
 • Tutustu aktiivisesti ihmisiin eri kulttuuritaustoista ja ylläty positiivisesti.
 • Ymmärrä, että ihmisten erilaiset taustat voivat vaikuttaa kommunikaatio- ja osallistumisvalmiuksiin monin eri tavoin.
 • Ole empaattinen.
 • Respect! 

Miten arvioida onnistumista?

Miten voin arvioida järjestämäni koulutuksen tai päihdekasvatusoppitunnin onnistumista kulttuurisensitiivisyyden näkökulmasta? Pohdi ainakin näitä kysymyksiä!

 • Avautuivatko kysymykset ja tehtävät osallistujille tasapuolisesti?
 • Oliko kaikilla yhdenvertainen mahdollisuus osallistua keskusteluun?
 • Kokiko joku epämukavuuden tunnetta keskustelun sisältöjen tai tehtävien suhteen?
 • Kokiko joku ulkopuolisuutta tai turhautuneisuutta?
 • Tarjosiko koulutus kosketuspintoja jokaisen osallistujan elämään ja arkeen?

Tarvitsetko työkaluja kulttuurisensitiivisen ryhmänohjauksen ja päihdekasvatuksen tueksi?

Olemme keränneet oheen materiaaleja, joista voi olla iloa ja hyötyä lasten, nuorten ja monikulttuuristen ryhmien kanssa toimittaessa. Materiaalit ovat suunnattuna opettajille, lasten ja nuorten ryhmien ohjaajille sekä kaikille monikulttuuristen ryhmien kanssa työskenteleville

 • Juteltaisko?-menetelmä on tarinoihin ja keskusteluun perustuva päihdekasvatusmenetelmä, joka pureutuu lapsia askarruttaviin alkoholia ja tupakkaa koskeviin kysymyksiin. Tutustu menetelmän materiaaleihin! Voit hyödyntää niitä lasten ja nuorten ryhmien parissa. Menetelmään kuuluu suomenkielinen, ruotsinkielinen, englanninkielinen, venäjänkielinen ja somalinkielinen materiaalipaketti.
 • ånni yhdessä -materiaalit maahanmuuttajataustaisten vanhempien pienryhmiin. Materiaaleihin kuuluvat: ohjaajan opas suomeksi, englanniksi ja somaliksi, tutustumiskortit, kuvasarja (pdf 7 kpl) ja diasarja.
 •  Tutustu myös EHYT Teema nro 10  Monikulttuurisuus -lehteen.

EHYT jatkaa aktiivisesti kulttuurisensitiivisten ehkäisevän päihde- ja pelikasvatustyön ja sen tueksi tarkoitettujen materiaalien kehittämistä. Vuonna 2020 käynnistyneessä Hadiya-hankkeessä kehitetään menetelmiä ja toimintatapoja somalin- ja arabiankielisten nuorten päihde- ja pelihaittojen ehkäisemiseksi. Lue lisää Hadiya-hankkeesta!

Material och verktyg som stöder rusmedelsdiskussioner med barn och unga

Ska vi snacka?-metoden stöder rusmedelsfostran bland lågstadieelever på barnens villkor, med ett kultursensitivt grepp. Bekanta dig med modellens material här och ladda ner dem gratis för eget bruk.