Miksi pelataan?

Pelaamisen motiivit voidaan jaotella esimerkiksi päämäärien tavoitteluun, pelaamiseen liittyviin tunteisiin ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Pelaamiseen liittyvät motiivit vaihtelevat ja pelaajalla on usein useita motiiveja, jotka tekevät pelaamisesta kiinnostavan.

Veli pelaa ja sisko katsoo vierestä.
Kuva: Jukka Rapo / EHYT ry

Syyt pelata ovat yksilöllisiä ja vaihtelevia. Useimmat pelaajat määrittelevät keskeisimmäksi pelaamisen motiiviksi hauskanpidon, pelaamisen sosiaalisuuden sekä rentoutumisen ja arjesta irrottautumisen. Peleistä haetaan viihdettä, jännitystä ja uusia haasteita ja niissä voi luontevasti testata omia rajoja, leikitellä erilaisilla rooleilla sekä saada uudenlaisia kokemuksia

Päämäärien tavoittelu

Pelien ideana on erilaisten päämäärien tavoittelu ja saavuttaminen. Oli sitten kyse pallojen riviin asettamisesta, vihollisen voittamisesta tai oman maailman rakentamisesta, pelissä on aina jokin tavoite, jota kohti pelaaja pyrkii. Peli antaa jatkuvasti palautetta onnistumisista ja epäonnistumisesta sekä pelaajan kehittymisestä. Keskeistä on omien taitojen ja pelin haastavuuden tasapaino, liian helppo peli on tylsä, vastaavasti liian vaikea turhauttaa. Onnistumisen elämykset ja oman kehityksen seuraaminen ovat keskeinen osa pelikokemusta.

Pelaamiseen liittyvät tunteet

Pelaajille yleisin selitys omalle pelaamiselle on, että pelaaminen on hauskaa. Pelaaminen herättää erilaisia tunnetiloja, joiden avulla pelaaja voi tarpeen mukaan viihtyä, rentoutua, kokea jännitystä tai unohtaa hetkeksi muut asiat. Pelaaminen on arjesta ja sen normeista irrottautumista. Näihin tunnekokemuksiin vaikuttavat pelin tarina, fantasia ja samaistuminen sen hahmoihin. Peleissä on mahdollista luoda erilaisia hahmoja ja testailla erilaisia rooleja, myös sellaisia, jotka eivät muuten olisi mahdollisia. Erilaisten roolien ottaminen ja identiteeteillä leikittely voivat toimia positiivisina työkaluina oman itsen löytämisessä ja tuoda uusia ulottuvuuksia omaan elämään.

Sosiaalinen vuorovaikutus

Sosiaalisuus ja yhdessä tekeminen on keskeinen tekijä pelikokemuksessa, nykyisissä peleissä sosiaalisuus onkin yhä suuremmassa roolissa. Pelien sosiaalisuus voi olla joko yhteistyötä tai kilpailua muiden pelaajien kanssa. Se voi olla fyysisesti samassa tilassa pelaamista tai verkon välityksellä tapahtuvaa sosiaalisuutta. Pelaamiseen liittyvät yhteisöt voivat olla pelaajalle yhtä tärkeitä ja merkityksellisiä kuin mitkä tahansa muutkin yhteisöt. Virtuaalinen ympäristö on mahdollistanut uudenlaisia sosiaalisen vuorovaikutuksen muotoja, jotka liittyvät peleihin ja pelaamiseen. Peleihin liittyvä sosiaalinen vuorovaikutus voi tapahtua ennen peliä, pelin aikana ja/tai sen jälkeen. Omien pelikokemusten jakaminen on merkittävä osa etenkin lasten ja nuorten pelikokemusta. Tähän perustuu myös erilaisten pelivideoiden suuri suosio.

Nykyinen digitaalinen pelaaminen on entistä sosiaalisempaa. Teknologinen kehitys on mahdollistanut uudenlaisia sosiaalisuuden muotoja. Pelejä voi pelata yhdessä samassa tilassa tai verkon välityksellä tuttujen ja tuntemattomien kanssa ilman maantieteellisiä rajoituksia.  Verkon globaali ympäri vuorokauden auki oleva maailma tuo pelaamiseen uusia sosiaalisia ulottuvuuksia.

Lue lisää siitä, mikä peleissä viehättää MLL:n artikkelista tai mikä motivoi pelaamaan Pelikasvatus-sivulta.