Vaikuttamistyö

Päihde- tai rahapeliongelma varjostaa monien elämää tavalla tai toisella, vaikka itsellä ei näitä ongelmia olisikaan. EHYT ry tekee vaikuttamistyötä, koska peli- ja päihdehaittojen vähentäminen vaatii toimintatapojen ja asenteiden muuttamista. Tapaamme päättäjiä ja tuotamme aineistoa päätöksenteon tueksi, osallistumme julkiseen keskusteluun sekä järjestämme vaikuttavia kampanjoita. Vaikutamme myös Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkoston kautta.

Päihdetyö on alati kehittyvää ja muuttuvaa. Siksi tarvitaan myös uudenlaisia keinoja ja lähestymistapoja. EHYTin rooli on tarjota uusinta tutkittua ja luotettavaa tietoa niin päihdetyön kuin päätöksenteon tueksi. Vain tällä tavalla varmistamme jatkuvuuden ja tehokkaan tavan torjua haittoja, jotka koskettavat koko yhteiskuntaa.

Ehkäisevä päihdetyö koskettaa meitä kaikkia. Ehkäisevän ja ihmisarvoa kunnioittavan päihdetyön ideana on vahvistaa kaikkea sitä, mikä suojaa ihmistä päihdehaitoilta ja toisaalta ehkäistä ja vähentää niihin liittyviä riskejä ihmisten elämässä. Alkoholista, huumeista, nikotiinista ja pelaamisen kielteisistä vaikutuksista aiheutuu kustannuksia niin kansantaloudelle kuin työelämälle. Siksi ehkäisevä päihdetyö kuuluu myös muille kuin sosiaali- ja terveysalalle. Hallinnon alat ylittävällä terveys-, tulo- ja sosiaalipolitiikalla vähennetään eriarvoistumista sekä tuetaan hyvinvointia ja kansantalouden kasvua. Ehkäisevä päihdetyö on kannattava sijoitus terveempään yhteiskuntaan.

Ehkäisevä päihdetyö on tehokkain tapa vähentää päihde- ja peliongelmia. Toimintaamme ohjaa ajatus siitä, että terveys ja hyvinvointi tulee huomioida kaikessa päätöksenteossa. Osallistumme päihdepolitiikan kehittämiseen, välitämme tutkittuja ja luotettavaa tietoa päihde- ja peliasioissa niin kansalaisille kuin päättäjille. Osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun sekä teemme laajaa yhteistyötä eri tahojen kanssa.

Vaikutamme muun muassa antamalla lausuntoja ja osallistumalla kuulemisiin, toteutamme kampanjoita, teemme linjauksia ja suosituksia, teemme yhteistyötä erilaisten verkostojen jäseninä sekä tuotamme aineistoja päätöksenteon tueksi.

Yhdistämme voimat ja toimimme yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Koordinoimme valtakunnallista Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkostoa ja teemme alueellista yhteistyötä kuntien ja paikallisten järjestöjen kanssa. Teemme myös kansainvälistä yhteistyötä. Lue lisää EHYTin tekemästä kansainvälisestä yhteistyöstä.  

Ehkäistään päihde- ja peliongelmia jo ennen kuin ne syntyvät.