Rahoitus

EHYT ry on voittoa tavoittelematon, yleishyödyllinen järjestö. Valtaosa toiminnastamme rahoitetaan julkisilla avustuksilla, jotka on tarkoitettu suomalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Tämän lisäksi pieni osuus toiminnasta rahoitetaan esimerkiksi yksityisillä avustuksilla sekä osallistumismaksuilla.

Isä ja kaksi lasta ovat nostaneet kädet ilmaan.
Kuva: Jukka Rapo / EHYT ry

Valtionavustukset ovat järjestösektorin keskeisin rahoituslähde. Sosiaali- ja terveysjärjestöille merkittävin avustusten myöntäjä on sosiaali- ja terveysministeriö, jonka avustusten hakua koordinoi ja käyttöä valvoo Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA).

EHYTin tuloista valtaosan (86 % vuonna 2021) muodostavat sosiaali- ja terveysministeriön avustukset. Muiden avustusten osuus on muutamia prosentteja. EHYTin toimintaa avustavat mm. opetus- ja kulttuuriministeriö, Euroopan unioni, Stiftelsen BMR ja Helsingin kaupunki.

Osassa toimintojamme perimme maksuja. Esimerkiksi erilaisten koulutusten maksullisuus on katsottu tarpeelliseksi. EHYT hankkii myös keräysvaroja ja lahjoituksia Poliisihallituksen myöntämän rahankeräysluvan turvin. EHYTin muut tuotot muodostavat noin 6 % järjestön tuloista. Lahjoitusten, varojen keruun ja yritysyhteistyön merkitys toiminnan mahdollistajana tulee kasvamaan tulevaisuudessa. 

Myönnettyjä avustuksia ja lahjoituksia käytetään EHYTin sääntöjen mukaiseen toimintaan, esimerkiksi päihdehaittojen ehkäisemiseen ja vähentämiseen sekä ihmisten terveyden edistämiseen. Hankeavustukset mahdollistavat uuden toiminnan kehittämisen.

Valtio valvoo, että sen myöntämiä avustuksia käytetään tarkoitukseen, johon rahoitusta on haettu. Avustukset perustuvat hakemuksiin sekä yksityiskohtaisiin selvityksiin, joita tehdään toiminnan tuloksellisuudesta, vaikutuksista ja rahoituksen käytöstä vuosittain. 

Vapaaehtoistoiminta on järjestötoiminnan erityispiirre ja suuri voimavara. Vapaaehtoistoiminnan rahalliseksi arvoksi suomalaiselle yhteiskunnalle on arvioitu jopa kolme miljardia euroa. Yhteiskuntamme monimuotoisuuden takia myös kunnat ja yritykset ovat pyrkineet saamaan vapaaehtoisia mukaan toimintaansa. Yleishyödylliset järjestöt edesauttavat vapaan kansalaisyhteiskunnan toteutumista, sillä järjestöjen toimet tukevat valtiollista sektoria.

EHYTissä työntekijät ja vapaaehtoiset tekevät yhdessä työtä päihde- ja pelihaittojen ehkäisemiseksi ja päihde- ja peliongelmista kärsivien ihmisten auttamiseksi.

graafi vuosikertomuksesta: kulurakenne 2021
Infograafi vuosikertomuksesta: kulurakenne toiminnoittain

Tutustu EHYTin vuosikertomukseen 2021