Viisi vinkkiä miten vanhempana voit ehkäistä nuorten päihdekokeiluja

Vanhempien kiinnostus nuoren asioihin ja läsnäolo arjessa ehkäisee nuorten kiinnostusta alkoholin, tupakan tai huumeiden kokeiluun. Pyri kuuntelemaan, mistä lapsesi haluaa kanssasi jutella. On myös hyvä muistaa, että lapsesi tekee omat valintansa, joihin et aina voi vaikuttaa, vaikka olisit tehnyt kaikkesi.

Nainen seisoo ulkona veden äärellä.
Kuva: Jukka Rapo / EHYT ry

1. Ole saatavilla, kuuntele ja keskustele

Ole kiinnostunut lapsesi asioista silloinkin, kun sinulla on kiireitä. Nuori saattaa olla valmis puhumaan tärkeistä asioista juuri silloin, kun odotat sitä vähiten.

Ole myös itse avoin. Ota viesti ja kokemus vastaan juuri sellaisena kuin nuori sen kertoo. Älä ryntää analysoimaan, opettamaan tai ylitulkitsemaan. Pyri kuulemaan, mistä lapsesi haluaa kanssasi jutella.

Vanhemmuus alkaa jo ennen, kun lapsi oppii puhumaan. Vuorovaikutusta luodaan jatkuvasti ja aina voit lapsen vanhempana päättää, että huomenna olet enemmän läsnä lapsellesi.

Vaikka kasvava nuori voi tuntua ja näyttää sinusta jo isolta, pyri muistelemaan niitä hetkiä, jolloin hän oli vielä pieni lapsi. Näin sinun on helpompi ottaa vastaan negatiivista kritiikkiä ja mustavalkoista suhtautumista.

Lapsesi tarvitsee kuitenkin tukeasi pitkälle aikuisuuteen saakka. Kasvuolosuhteiden vuorovaikutussuhteet suojaavat tutkitusti päihteiden käytön riskeiltä.

2. Ole aito itsesi, mutta muista kasvattajan vastuu

Jos lapsi kysyy omasta päihteiden käytöstäsi, vastaa mahdollisimman rehellisesti. Mieti kuitenkin, haluatko luoda positiivisuutta päihteiden käytön ympärille tai puolustella omaa alkoholin tai nikotiinituotteiden käyttöäsi. Vai haluatko suojella lastasi ja antaa lapsellesi mahdollisuuden tehdä omia valintoja, jotka edistävät hänen hyvinvointiaan.

Päihteiden käytön toimintamallit opitaan sosiaalisessa ympäristössä. Mikäli lapsi kasvaa ympäristössä, jossa esimerkiksi nikotiinipussien käyttö tai viinin juominen on tavallista, tulee hän myös itse todennäköisemmin valinneeksi tämän käyttäytymistavan.

Aikuisten päihteiden käytöstä aiheutuu usein jonkinlaista haittaa lapsille, vaikka lapsi ei tätä sanallisesti ilmaisisikaan. Salli lapsesi tehdä erilaisia ratkaisuja kuin sinä olet tehnyt.

Lasta ei pidä opettaa käyttämään päihteitä kotona vedoten ensikokeilujen turvalliseen ympäristöön, sillä on parempi välttää kokeilut kokonaan alaikäisenä.

Ole myös itsellesi armollinen: sinäkin olet oppinut omat tapasi oman perheesi ja ystäväpiirisi muokkaamana.

3. Ennakoi ja hae vertaistukea

Mieti jo etukäteen, miten itse suhtaudut päihteisiin: miksi käytät, olet käyttänyt tai et halua käyttää alkoholia, tupakkaa tai huumeita? Näin sinun on helpompi vastata rehellisesti lapsesi kysymyksiin. Mieti myös etukäteen, miten suhtaudut, jos saat tietää nuoresi kokeilleen esimerkiksi huumeita,

Jos olet etukäteen miettinyt suhtautumistasi, tunnet myös omat perustelusi. Etukäteen omaa käyttäytymistäsi reflektoimalla pystyt myös suhtautumaan alkoholi- tai huumekokeiluun paremmin. Näin et myöskään tule vastanneeksi spontaanilla puolustusreaktiolla, joka on luonnollista yllättävässä tilanteessa.

Keskustele myös muiden vanhempien kanssa siitä, mitä he ajattelevat nuoren elämään vaikuttavista asioista. Avatkaa keskusteluyhteys mielellään jo ennen vaikeita tilanteita.

Voitte jakaa yhteisön vanhempien kesken myös vastuuta ja näin tukea toisianne. Sopikaa esimerkiksi yhdessä vanhempien kanssa, kuka vie lapset tällä kertaa syntymäpäiville. Voisiko joku teistä hakea lapset jalkapalloharjoituksista maanantaisin? Tarjoa apua myös sairastuneen perheelle.

Saatu apu luo luottamusta ja edesauttaa myös vanhemmuudesta puhumisen todennäköisyyttä. Puhuessasi muiden vanhempien kanssa huomaat, että muutkin perheet käyvät läpi samanlaisia tilanteita ja kokevat samanlaisia haasteita. Yhdessä pohtien voitte löytää ratkaisuja, joita itse et olisi tullut ajatelleeksi.

4. Hyödynnä tunteet, mutta älä ylireagoi

Jos saat tietää nuoren kokeilleen päihteitä, voit kertoa hänelle avoimesti pettymyksestäsi, mutta pyri välttämään ylireagointia. Älä myöskään sanallisesti syyllistä itseäsi nuoren alkoholi-, tupakka- tai huumekokeiluista.

Nuori tekee omat valintansa, joihin sinä et välttämättä olisi voinut vaikuttaa, vaikka olisit tehnyt kaikkesi. Nuori saattaa tehdä valintoja, jotka voivat olla erilaisia kuin sinä olisit toivonut.

Vahva vanhemmuus ei ole ylivertaisuutta eikä tunteettomuutta. On vahvuutta näyttää, että lapsen asiat ovat sinulle tärkeitä ja että välität lapsesta. On myös vahvuutta pystyä kantamaan vastuu lapsesta silloinkin, kun hän käyttäytyy epätoivotusti tai elää elämässään hankalaa aikaa.

5. Ole ratkaisukeskeinen

Pyri pettymyksen jälkeen suuntaamaan katse kohti tulevaa. Säilytä usko nuoreen ja anna anteeksi. Jokainen meistä tekee virheitä. Kerro, että olet lapsesi puolella.

Asioiden rehellinen kohtaaminen ja toiminnan seurausten kantaminen kasvattavat itsenäisyyttä ja vastuunottokykyä omista teoista. Väärin toimimisesta ei tule kuitenkaan seurata hylkäämistä eikä kohtuutonta rangaistusta.

Älä myöskään luovu toivosta. Pyri ratkaisuun, joka on konkreettinen, kohtuullinen ja riittävä, mutta ei ylimitoitettu.

Jokainen päivä on uusi mahdollisuus valita paremmin ja muuttaa käyttäytymistään. Luo lapsellesi uskoa tulevaan ja usko hänen mahdollisuuksiinsa!