Ensihuoli – tukea läheiselle päihteidenkäytöstä ja pelaamisesta puhumiseen

Tavoite

Ensihuoli-koulutus tarjoaa valmiuksia läheisen päihteidenkäytöstä tai pelaamisesta syntyneen huolen puheeksi ottamiseen.

Koulutuksessa opitaan puhumaan vaikeista asioista kunnioittavalla tavalla, toista rohkaisten ja tukien.

Koulutuksen tavoitteena on oppia tunnistamaan huoli ja löytää keinoja huolen ilmaisuun. Tarkoituksena on myös antaa käytännön työkaluja, joiden avulla voi puuttua lähipiirin päihdehaittoihin ja ottaa ne puheeksi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Koulutuksen sisällöt ovat sovellettavissa myös pelaamisesta syntyneen huolen puheeksi ottamiseen.

Sisältö

Koulutus sisältää keskustelua, ryhmätehtäviä sekä käytännön harjoituksia. Kouluttajina toimivat EHYT ry:n asiantuntijat.

Kohderyhmä

Ensihuoli-koulutuksen kohderyhmänä ovat ihmiset, jotka kaipaavat välineitä arkipäivän päihdehaittojen ja niistä syntyneen huolen kohtaamiseen ja puheeksiottoon – ihmisenä ihmiselle. Lisäksi koulutukseen voivat osallistua kaikki, joita kiinnostaa ehkäisevän päihdetyön vapaaehtoistoiminta ja muiden ihmisten auttaminen. Ensihuoli-koulutus sopii kaikille. Se ei ole ammattilaiskoulutus.

Koulutuksen kesto ja tapa

Ensihuoli-koulutuksia järjestetään sekä etäkoulutuksena että kasvokkain. Koulutus kestää 2–3 h. Jokainen koulutukseen osallistunut saa halutessaan sähköisen osaamismerkin.

Hinta

Ensihuoli-koulutus on osallistujille maksuton.

Lisätiedot

Lisätietoja koulutuksesta antavat EHYT ry:n alueelliset asiantuntijat.