Historia

EHYT ry on vuonna 2011 perustettu järjestö, joka syntyi kolmen ehkäisevää päihdetyötä tekevän järjestön yhdistyessä.

Tyttö metsäpolulla. Isä taustalla.
Kuva: Jukka Rapo / EHYT ry

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry perustettiin 1.6.2011, kun kolme yhdistystä – Elämä On Parasta Huumetta ry, Elämäntapaliitto ry ja Terveys–Hälsan ry – allekirjoittivat sopimuksen toimintansa yhdistämisestä. Fuusion myötä perustettu uusi järjestö, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, aloitti toimintansa 1.1.2012.

EHYTin perustajat Elämä On Parasta Huumetta ry EOPH, Elämäntapaliitto ry ja Terveys ry olivat kaikki noin kahdenkymmenen hengen ehkäisevää päihdetyötä tekeviä kansalaisjärjestöjä.

Elämäntapaliitto ry:n ja Terveys ry:n juuret olivat 1800-luvun lopun ja 1900-luvun eri vaiheiden raittiusliikkeissä. Elämäntapaliitolla ja Terveys ry:llä oli alkujaan poliittinen tausta ja myös järjestöjen suhtautuminen raittiuteen oli jossain määrin erilaista. Elämä On Parasta Huumetta ry oli uudempi toimija, joka perustettiin nimensä mukaisen huumeiden vastaisen kampanjan pohjalta 1997.

Henkilöstöllä mitattuna järjestöt olivat varsin samankokoisia, kuten myös avustuksilla ja toimintabudjetilla mitaten. Kaikki kolme järjestöä toimivat Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) tuella. Järjestöt saivat avustuksia RAY:n lisäksi säätiöiltä sekä eri ministeriöiltä hankeavustusten muodossa. Elämä On Parasta Huumetta ry harjoitti myös suoraa varainkeruuta.

Yhdistymiseen päädyttiin koska yhden vahvemman toimijan avulla katsottiin saatavan aikaiseksi enemmän kuin kolmen pienemmän erillisen toimijan. Järjestöjen välisistä poliittisista raja-aidoista haluttiin myös eroon. Yhdistymistä edelsi kahden vuoden suunnittelu ja valmistelu.Alusta lähtien EHYT ryhtyi toimimaan koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen edistämiseksi ja päihdehaittojen ehkäisemiseksi. EHYT ry:n tavoitteena oli edistää yhteiskunnallista keskustelua päihdekysymyksistä sekä vaikuttaa suomalaiseen päihdepolitiikkaan ja päihdetyön kehittymiseen. Lue lisää EHYTin historiasta yhdistymistä käsittelevästä raportista (pdf, 1 Mb)!

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n perustivat vuonna 2011 kolme järjestöä: Elämäntapaliitto (1993-2014), Elämä on parasta huumetta (1997-) ja Terveys Hälsan (1993-2012).