Historia

EHYT ry syntyi vuonna 2011, kun kolme ehkäisevää päihdetyötä tekevää järjestöä yhdistyi. Alusta alkaen EHYT ehkäisi päihdehaittoja koko maassa ja vaikutti suomalaiseen päihdepolitiikkaan sekä päihdetyön kehittymiseen.

Tyttö metsäpolulla. Isä taustalla.
Kuva: Jukka Rapo / EHYT ry

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry perustettiin 1.6.2011, kun kolme yhdistystä – Elämä On Parasta Huumetta ry, Elämäntapaliitto ry ja Terveys-Hälsan ry – allekirjoittivat yhdistymissopimuksen. Fuusion myötä perustettu uusi järjestö, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, aloitti toimintansa 1.1.2012.

EHYTin perustajat olivat kaikki noin kahdenkymmenen hengen ehkäisevää päihdetyötä tekeviä kansalaisjärjestöjä.

Elämäntapaliitto ry:n ja Terveys ry:n juuret olivat 1800-luvun lopun ja 1900-luvun eri vaiheiden raittiusliikkeissä. Elämäntapaliitolla ja Terveys ry:llä oli alkujaan poliittinen tausta ja myös järjestöjen suhtautuminen raittiuteen oli jossain määrin erilaista. Elämä On Parasta Huumetta ry oli uudempi toimija, joka perustettiin nimensä mukaisesti huumeiden vastaisen kampanjan pohjalta 1997.

Järjestöt olivat henkilöstömääriltään samankokoisia ja myös niiden saamat avustukset ja toimintabudjetit olivat varsin samansuuruisia. Kaikki kolme järjestöä toimivat Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) tuella. Järjestöt saivat rahaa myös säätiöiltä sekä eri ministeriöiltä hankeavustusten muodossa. Elämä On Parasta Huumetta ry harjoitti myös suoraa varainkeruuta.

Yhdistymiseen päädyttiin, koska yhden vahvan järjestön katsottiin saavan enemmän aikaiseksi kuin kolmen pienemmän erillisen toimijan. Järjestöjen välisistä poliittisista raja-aidoista haluttiin myös eroon. Yhdistymistä edelsi kahden vuoden suunnittelu ja valmistelu.

Alusta alkaen EHYT ehkäisi päihdehaittoja ja edisti kaikenikäisten ihmisten terveellisiä elämäntapoja koko maassa. EHYTin tavoitteena oli myös edistää yhteiskunnallista keskustelua päihdekysymyksistä sekä vaikuttaa suomalaiseen päihdepolitiikkaan ja päihdetyön kehittymiseen. Lue lisää EHYTin historiasta yhdistymistä käsittelevästä raportista (pdf, 1 Mb).

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n perustivat vuonna 2011 kolme järjestöä: Elämäntapaliitto (1993-2014), Elämä on parasta huumetta (1997-) ja Terveys Hälsan (1993-2012).