Alkoholinkäyttö aiheuttaa useita sairauksia

Alkoholin on todettu olevan yhteydessä ainakin 200 sairauteen. Usein alkoholinkäyttö näkyy maksan, sydämen ja aivojen sairauksina, mutta alkoholi aiheuttaa myös syöpää.

Kolme miestä seisoo saunan terassilla vilvoittelemassa.
Kuva: Jukka Rapo / EHYT ry

Alkoholinkäytön vaikutukset terveyteen vaihtelevat voimakkaasti sen mukaan, millaisia ovat juodut määrät. Pienikin säännöllinen alkoholimäärä lisää terveysriskejä.

Alkoholinkäyttöön liittyvät riskit kohoavat annosmäärien ja juomistiheyden lisääntyessä. Varhaisia oireita, kuten vatsavaivoja, univaikeuksia tai kohonnutta verenpainetta ei usein osata yhdistää alkoholinkäyttöön.

Erittäin vahvasta humalatilasta voi olla vakavia terveyshaittoja ja se voi ääritapauksessa johtaa jopa kuolemaan. Humala on erityisen usein onnettomuuksien, kaatumisten, liikennetapaturmien ja väkivaltatilanteiden taustalla. Noin puoleen aivovammoista liittyy alkoholinkäyttö.

Aivot ja hermosto

Alkoholi vaurioittaa aivoja ja vaikuttaa hermojärjestelmään. Pitkäaikaisen ja runsaan käytön seuraus voi olla dementia. Runsas alkoholinkäyttö vaikuttaa mielen hyvinvointiin lisäämällä muun muassa masentuneisuutta ja ahdistuneisuutta tai pahentamalla jo olemassa olevia mielenterveyden häiriöitä. Unihäiriöt ovat yleinen alkoholinkäyttöön liittyvä terveyshaitta, jotka yleistyvät jo kohtuullisen käytön yhteydessä. Pienikin määrä alkoholia veressä heikentää havainto- ja reaktiokykyä. Tämä lisää onnettomuusriskiä liikenteessä.

Erityisesti nuorilla kuljettajilla riski on suuri, koska alkoholi vaikuttaa taitoihin, jotka eivät ole automatisoituneet ajokokemuksen myötä. Kun veren alkoholipitoisuus ylittää 0,5 promillea, onnettomuusriski kasvaa voimakkaasti kaikilla.

Sisäelimet

Alkoholin pitkäaikainen riskirajat ylittävä kulutus aiheuttaa maksan ja haiman solujen tulehduksen. Alkoholin aiheuttamat maksasairaudet ovat lisääntyneet viimeisten reilun kymmenen vuoden aikana. Tämä johtunee osittain siitä, että alkoholia käytetään useammin ja säännöllisemmin. Alkoholinkäyttö aiheuttaa haittaa sydän- ja vesisuoniterveydelle muun muassa kohottamalla verenpainetta ja lisäämällä sydämen rytmihäiriöitä. Humalajuomiseen liittyy suuri sydäninfarktin ja aivoverenkierron häiriön riski. Pitkäaikainen ja runsas alkoholinkäyttö rapauttaa sydänlihasta.

Syöpäriski

Alkoholijuomien etanoli on syöpää aiheuttava aine, joka on luokiteltu syöpävaarallisuudessa ylimpään haittaluokkaan yhdessä esimerkiksi asbestin kanssa. Riskin kannalta ei ole merkitystä juodaanko alkoholi oluena, viininä tai väkevänä viinana. Syöpien suhteen ei ole olemassa turvallista annosmäärää. Jo kohtuullinen kulutus lisää riskiä, mutta riski kasvaa sitä suuremmaksi, mitä enemmän ja useammin alkoholia juodaan. Erityisen vaarallista on alkoholin ja tupakoinnin yhdistelmä, sillä ne vahvistavat toistensa vaikutuksia moninkertaisesti.

Immuunipuolustus

Alkoholi heikentää kehon vastustuskykyä ja lisää infektioiden riskiä, koska keho on alttiimpi mikrobeille. Alkoholin vaikutuksen alaisena keho on alttiimpi esimerkiksi hengitystieinfektioille, kuten viruksille ja keuhkokuumeelle. Lisäksi alkoholi heikentää ihmisen harkintakykyä ja lisää riskialtista käyttäytymistä.

Ylipaino

Alkoholinkäyttö vaikuttaa painonhallintaan. Yksi gramma puhdasta alkoholia sisältää energiaa lähes yhtä paljon kuin rasva: noin 7000 kaloria. Yksi lasi viiniä vastaakin suklaapatukan syömistä. Alkoholi lisää myös ruokahalua. Alkoholista saatu ylimääräinen energia kertyy rasvakudokseksi erityisesti vyötärön seudulle sisäelinrasvaksi lisäten huomattavasti monien aineenvaihdunnan häiriöiden sekä sydän- ja verisuonisairauksien riskiä.

Alkoholiriippuvuus

Alkoholiriippuvuus voi olla fyysistä tai psyykkistä riippuvuutta. Alkoholismin lääketieteellinen määritelmä perustuu psyykkiseen riippuvuuteen alkoholista. Riippuvuuden oireita ovat pakonomainen halu juoda alkoholia ja kykenemättömyys kieltäytyä alkoholista. Pitkäaikaisesta runsaasta juomisesta kehittyy myös fyysinen riippuvuus, jonka takia vieroitus vakavasta alkoholiriippuvuudesta on tehtävä vaiheittain lääketieteellisessä valvonnassa. Alkoholista riippuvainen ihminen kokee juomattomuudesta vahvoja psyykkisiä ja fyysisiä vieroitusoireita. Vieroitusoireista vakavin on delirium, joka voi johtaa jopa kuolemaan.