Oletko huolissasi puolisosi, vanhempasi tai läheisesi runsaasta päihteiden käytöstä?

Päihderiippuvuus ei ole koskaan vain hänen itsensä asia, vaan vaikuttaa koko lähipiiriin. Lue tästä ohjeet, miten voit toimia riippuvaisen ihmisen omaisena.

Nainen kalliolla.
Kuva: Jukka Rapo / EHYT ry

Jatkuva ja runsas päihteiden käyttö altistaa päihderiippuvuudelle. Riippuvuudessa ei ole kyse pelkästään päihdyttävän aineen käyttömääristä -ja kerroista, vaan ihmisen ja aineen välisestä epäterveestä suhteesta. Riippuvuudelle ominaista on aineen pakonomainen ja jatkuva käyttö, sen aiheuttamista haitoista huolimatta. Riippuvuus päihteeseen voi olla sekä fyysistä että psyykkistä. Tavanomaista on myös heikentynyt kyky hallita päihteiden käytön aloittamista, lopettamista sekä määriä.

Päihderiippuvaiselle ihmiselle päihde on elämän keskiössä. Päihteen hankintaan, käyttöön ja käytöstä toipumiseen voi kulua merkittävä osa vapaa-ajasta. Päihteen käyttö jatkuu sen aiheuttamista fyysisistä, psyykkistä, sosiaalisista ja taloudellisista haitoista huolimatta.

Riippuvuuden voi tunnistaa myös salailusta, valehtelusta, päihteiden piilottelusta tai sovittujen menojen ja tehtävien laiminlyönneistä. Usein päihderiippuvainen ihminen itse kieltää ongelmansa, koska ei pysty hallitsemaan sitä. Riippuvuus hallitsee elämää myös silloin, kun päihteitä ei käytetä. Vaikutukset koskettavat väistämättä myös päihderiippuvaisen ihmisen lähipiiriä. Riippuvuus ei ole koskaan vain päihteitä käyttävän oma asia, vaikka hän niin haluaisi.

Päihteiden käyttö puheenaiheena on usein vaikea sekä käyttäjälle itselleen että hänen läheiselleen. Päihderiippuvainen ihminen kieltää helposti ongelmansa ja etsii siihen syytä itsensä ulkopuolelta esimerkiksi syyllistämällä käytöstään läheisiään.

Tilanne aiheuttaa väärää syyllisyyttä

Sinäkin saatat läheisenä herkästi kokea syyllisyyttä ja pohtia, aiheutatko itse toisen päihteiden käytön. Usein tapahtuukin syyttelyä puolin ja toisin, koska myös läheinen saattaa syyttää päihteitä käyttävää pahasta olostaan.

Läheisenä voit kuvitella voivasi raitistaa toisen, mutta tuskastua, koska se ei onnistu. Toipuminen päihderiippuvuudesta vaatii aina riippuvaisen ihmisen itsensä havahtumisen tilanteeseen, ongelman myöntämisen ja halua muutokseen sekä ammatillisen tuen.

Läheisenä sinun on hyvä välttää päihderiippuvaisen ihmisen syyllistämistä ja kertoa hänelle, että olet huolissasi. Vaikka aihe olisi kuinka arka, siitä kannattaa puhua. Voit kertoa päihderiippuvaiselle ihmiselle omia tuntemuksiasi. On normaalia ja yleistä, että läheisen päihteiden käyttö aiheuttaa ahdistusta, pelkoa ja jopa vihaa.

Päihderiippuvaisen ihmisen läheisenä sinun on hyvä muistaa, ettet vahingossakaan mahdollista omalla toiminnallasi päihteiden käytön jatkumista. Sinun ei kannata missään nimessä antaa päihderiippuvaiselle ihmiselle rahaa, jolla hän voi ostaa lisää päihteitä. Hyvä auttamismuoto on esimerkiksi ruoan antaminen.

Mieti omat rajasi ja pidä niistä kiinni

Salailuun ei tarvitse myöskään lähteä mukaan. Sinulla on läheisenä oikeus puhua riippuvuudesta avoimesti. Salailu vaikkapa ystäviltä ja työnantajalta vain ylläpitää tilanteen jatkumista ja suojelee päihteitä käyttävää haitallisella tavalla. Sinä et ole läheisenä vastuussa riippuvaisen ihmisen huonostakaan käytöksestä, eikä sinun tarvitse sitä hävetä tai yrittää piilotella.

Sinun täytyy läheisenä miettiä omat rajasi, mihin olet valmis ja mihin et ole. Jokainen on vastuussa omasta hyvästä olostaan ja vain oma olo on se, mihin kukin voi vaikuttaa. Helposti elämä pyörii vain päihteitä käyttävän ja hänen riippuvuutensa ympärillä, jolloin läheiselle voi kehittyä läheisriippuvuus päihderiippuvaista ihmistä kohtaan. On kuitenkin äärimmäisen tärkeää säilyttää myös oma elämä. Harrastukset, ystävät sekä omasta hyvinvoinnista kiinni pitäminen ovat tärkeitä.

Päihderiippuvaista ihmistä voi tukea silloin, kun hän yrittää raitistua. Mikäli tilanne käy liian tukalaksi itselle tai riippuvainen ihminen ei ole valmis hoitamaan itseään, ei ole väärin irrottautua kokonaan. Jokaisen on nostettava oma hyvinvointi elämänsä tärkeimmäksi asiaksi. Se ei ole läheisen hylkäämistä, vaan joskus ainoa keino auttaa häntä havahtumaan tilanteeseensa. Sinulla on läheisenä yhtä lailla oikeus, kuin päihderiippuvaisella ihmiselläkin, hakea itsellesi apua tilanteeseesi.

Mistä apua?

Päihteiden käyttäjän läheisenä voit hakea apua itsellesi esimerkiksi seuraavista paikoista:

  • Oman kunnan mielenterveys- ja päihdepalvelut
  • Terveyskeskukset
  • Oman kunnan sosiaalitoimisto
  • Seurakuntien diakoniatyö
  • Alkoholiongelmaisen läheiselle vertaistukea tarjoava Al-Anon
  • Tukikohta ry
  • Irti huumeista ry  
  • Päihdeneuvonta puh. 0800 900 45

Testi kumppanin päihteiden käytön vaikutuksesta parisuhteeseen

Tämä testi kannattaa tehdä, jos kumppanin päihteiden käyttö mietityttää. Kysymyksiin vastattuasi saat tiedoksi kokonaispisteet ja palautteen omasta tilanteestasi. Testi on tarkoitettu tilanteen kartoittamiseen ja oman pohdinnan tueksi. Tarvittaessa saat ohjeita jatkoavun hakemiseen. Testin ovat laatineet yhteistyössä EHYT ry:n ja Parisuhdekeskus Kataja ry:n asiantuntijat.

Tallennamme testin vastausten pistemäärän. Tietoa käytetään työmme kehittämiseen ja raportointiin. Testin tekijää ei voi tunnistaa kerättävien tietojen perusteella.

"*" näyttää pakolliset kentät

Vaihe 1 / 9

1.

Oletko joutunut muuttamaan omia tai yhteisiä suunnitelmianne kumppanisi päihteiden käytön vuoksi?*