Taitolaji – Tukea alkoholinkäytön hallintaan

Taitolaji-toiminnan tavoitteena on tukea aikuisten alkoholinkäytön hallintaa ja vähentää käytöstä aiheutuvia haittoja. Haluatko sinä vähentää alkoholinkäyttöäsi tai olla lähimmäisesi elämänmuutoksen tukena?

Kalamiehet laittamassa matoa koukkuun.
Kuva: Jukka Rapo / EHYT ry

Yhteisön tuella on yksilön terveyteen voimakkaasti vaikuttava myönteinen merkitys ja tuki vaikuttaa jaksamiseen. Taitava tuki on aitoa tasavertaista vuorovaikutusta molempien osapuolten – antajan ja saajan välillä. Paras apu, joka auttaa vähentämään esimerkiksi alkoholinkäyttöä, perustuu luottamukseen ja toimivaan vuorovaikutukseen.

Taitolaji-toiminta perustuu ratkaisu- ja voimavarakeskeiseen lähestymistapaan, jossa luotetaan ihmisten kykyihin ratkaista ongelmiaan sekä muuttaa käyttäytymistään. Jos koet, että oma alkoholinkäyttösi on liiallista ja haluat vähentää juomista tai lopettaa kokonaan, niin lue vinkkimme elämänmuutokseen.

Miten voin auttaa lähimmäistäni?

Sinä voit olla läheisellesi se tuki, jota hän tarvitsee elämänmuutoksensa toteuttamiseen. Kuuntele, keskustele ja kannusta toista ihmistä.  Anna hänelle reilua palautetta. Aina ei ole mahdollista tietää, mistä jotkin ongelmat loppujen lopuksi johtuvat. Ongelmien pohtimisen sijaan on keskeistä keskittyä siihen, että voimavarat ratkaisuihin ovat löydettävissä. Kannattaa keskittyä myönteisiin poikkeuksiin ja tulevaisuuden suuntaviivoihin.

Ratkaisut ja ongelmat ovat saman asian eri puolia. Ratkaisut ovat hyvän tai toivotun tilanteen kuvausta. Ongelmia ei voi olla olemassa, ellei ihmisellä ole olemassa mitään käsitystä siitä, miten asioiden pitäisi olla. Lähtökohtana kannattaa pitää ajattelumallia, jossa oikein tekemisestä seuraa yhä suurempi todennäköisyys onnistua taas uudelleen.

Auttajan tehtävänä on löytää poikkeuksia, mutta käsitellä niitä eri tavalla kuin avunsaaja. Jo pienillä näkökulman muutoksilla saadaan muutoksia aikaan. Ratkaisujen apuvälineinä voivat toimia muun muassa erilaiset mittarit, poikkeuksien havainnollistaminen, kannustaminen ja motivointi.

Vinkkejä vuorovaikutukseen:

  • palautteen on oltava aitoa ja uskottavaa
  • kehu ja ihastele, jos se tuntuu luontevalta: ”Vautsi, miten teit sen?”
  • huomioi onnistumiset ja osaaminen
  • huomioi oivallukset ja ajattelussa tapahtuneet muutokset
  • huomioi onnistumiseen johtaneita yksityiskohtia
  • vertaa onnistumisia lähimmäisesi tavoitteisiin, ei yleisiin suosituksiin
  • huomaa meinaaminen ja melkein onnistuminen
  • huomaa yrittäminen ja sitkeys
  • luota lähimmäisesi kykyihin ja onnistumisen mahdollisuuksiin
  • anna rakentavaa palautetta.

Jos koet, että haluat lisää tukea rooliisi auttajana, osallistu Ensihuoli-koulutukseen paikkakunnallasi! Jos sinulla on akuutti huoli omasta tai läheisesi päihteidenkäytöstä, niin soita ympäri vuorokautiseen Päihdeneuvontaan, jossa sinua kuuntelevat päihdetyön ammattilaiset. Päihdeasiakkaita ja heidän lähimmäisiään voi auttaa myös Päihdeasiamies.