Ilmiökahvila – ratkaisuja alueiden päihde- ja peli-ilmiöihin

Kuvassa kahvikuppi, kynä ja muistio

Tavoite 

Ilmiökahvila tukee paikallista ehkäisevää päihdetyötä ja auttaa etsimään yhteisiä ratkaisuja esiin nousevaan ilmiöön.

Sisältö

Ilmiökahvila-tilaisuuksissa keskustellaan ohjatusti paikallisesta ajankohtaisesta ilmiöstä, johon liittyvät päihteet tai pelaaminen. Lyhyiden alustusten ja ohjatun keskustelun kautta hahmotetaan, keitä ilmiö koskettaa ja millaisia näkökulmia ja minkälaista osaamista osallistujilta löytyy aiheesta. Keskustelussa pyritään rakentavasti pohtimaan keinoja ilmiön ratkaisemiseksi. Keskustelun anti viedään muun muassa kunnan ehkäisevästä päihdetyöstä vastaavien työstettäväksi yhdessä sovituilla tavoilla.

EHYT on ollut toteuttamassa Ilmiökahviloita esimerkiksi nuorten nuuskan käytöstä, päihteiden julkikäytöstä, päihteidenkäytön muutoksista korona-aikana ja asunnottomuudesta. 

Kohderyhmä

Yhteisen pöydän ääreen kutsutaan keskustelemaan monipuolisesti niitä toimijoita, joita käsiteltävä ilmiö jollain tapaa koskettaa, esimerkiksi ilmiön parissa työskentelevien ammattilaisten lisäksi myös kohderyhmää ja heidän läheisiään. Ilmiökahvilassa jokaisen näkökulma on tärkeä ja yhtä arvokas.

Koulutuksen kesto ja tapa

Ilmiökahvila kestää 2 tuntia. Tilaisuus voidaan toteuttaa sekä kasvokkain että etäyhteyksin niin paikallisesti, alueellisesti kuin valtakunnallisestikin.

Hinta

Tilaisuus on maksuton.

Lisätiedot

Puhututtaako alueellasi jokin ilmiö? Ota yhteyttä oman alueesi asiantuntijaan Ilmiökahvilan järjestämiseksi. Ilmiökahvila-keskustelutilaisuus järjestetään yhteistyössä paikallisen yhteistyökumppanin kanssa.

Erinomaista, että saatiin eri alojen ammattilaisten ja toimijatahojen näkemyksiä tärkeään aiheeseen liittyen.

Ilmiökahvilan osallistuja

Laaja moniammatillinen ryhmä koolla saman aiheen tiimoilta, antaa hyvän yleiskäsityksen siitä missä mennään.

Ilmiökahvilan osallistuja

Oppilaskunnan ääni on aina tärkeää ja rohkeat nuoret kertoivat omakohtaisista kokemuksista.

Ilmiökahvilan osallistuja