Luottamushallinto

EHYTin päättävät toimielimet ovat yhdistyksen kokous sekä valtuusto ja hallitus.

Järvinäkymä
Kuva: Irmeli Koskenoja

Yhdistyksen kokous

Varsinainen yhdistyksen kokous pidetään joka kolmas vuosi maaliskuun loppuun mennessä. Yhdistyksen kokouksessa äänivaltaa käyttävät jäsenyhdistyksistä koostuva jäsenistö.

Kokouksessa arvioidaan EHYTin toimintaa ja taloutta edelliseltä kolmivuotiskaudelta, hyväksytään toiminnan ja talouden suuntaviivat sekä valitaan valtuuston jäsenet.

Valtuusto

Yhdistyksen kokousten valitseman valtuuston toimikausi on kolme vuotta. Valtuuston kokoukset pidetään kaksi kertaa vuodessa toukokuun loppuun ja marraskuun loppuun mennessä.

Valtuuston kokouksissa käsitellään edellisen toimintavuoden tilinpäätös ja toimintakertomus, valitaan uudet hallituksen jäsenet sekä päätetään toiminta- ja taloussuunnitelmasta.

Hallitus

EHYTin toimeenpaneva elin on hallitus, jonka jäsenet valitsee valtuusto.

Hallituksen tehtävänä on kutsua koolle yhdistyksen ja valtuuston kokoukset sekä valmistella niissä käsiteltävät asiat ja toimeenpanna niiden päätökset. Hallitus johtaa järjestön toimintaa ja päättää sellaiset järjestöä koskevat asiat, jotka eivät kuulu yhdistyksen kokouksen tai valtuuston ratkaistaviksi.

Hallitus (2021-2024)

HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA

Heidi Viljanen, kansanedustaja, yhteiskuntatieteiden maisteri

Koulutukseltaan Viljanen on yhteiskuntatieteiden maisteri. Hän tuli valituksi eduskuntaan 2019. Tällä hetkellä Viljanen on jäsenenä eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, hallintovaliokunnassa ja Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnassa. Viljasella on takanaan pitkä työura päihdealalla ja hän tuntee hyvin EHYT ry:n toimialaa – EHYTissä hän on toiminut hallituksen jäsenenä vuodesta 2020. Ennen kansanedustajan tehtäväänsä hän työskenteli päihdekuntoutuslaitoksen johtajana Kankaanpään A-kodissa. Tätä ennen Viljanen on työskennellyt eri tehtävissä muun muassa A-klinikalla sekä päihdealan kuntoutuskeskuksessa. Kuntatasolla Viljanen on toiminut muun muassa kaupunginhallituksen puheenjohtajana, vuoden 2022 vaaleissa hänet valittiin Satakunnan hyvinvointialueen valtuustoon.

Varsinaiset jäsenetVarajäsenet
Viljanen Heidi, puheenjohtajaSalo Terttu
Muhonen Marjo, varapuheenjohtajaAnttonen Minna
Autere MinnaForsström Markku
Babb AnneSnäll Eva-Greta
Jokilampi JarmoLautala Tuula
Kaskela TeemuSuojasalmi Jussi
Ketola JormaTeikko Sami
Koskinen TimoJussila Perttu
Kujala JohannaVierikko Joel
Pajukari TiinaTervala Miisa
Saarinen AijaSunikka Sanna
Vastamäki MarttiAaltonen Kari

Valtuusto (2021-2024)

VALTUUSTON PUHEENJOHTAJA

Pekka Puska, lääketieteen tohtori,  valtiotieteiden maisteri, professori

Pekka Puska on toiminut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sekä Kansanterveyslaitoksen (KTL) pääjohtajana. Hänellä on yli 500 tieteellistä julkaisua kansanterveystieteen, epidemiologian, terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn alalta. Lisäksi Puska on julkaissut yli 10 kansanterveyskysymyksiä käsittelevää kirjaa. Kansainvälisellä tasolla hän on toiminut muun muassa Maailman Sydänfederaation presidenttinä sekä Maailman terveysjärjestö WHO:n kroonisten tautien ehkäisyn ja terveyden edistämisen osaston johtajana Genevessä. Suomessa Pekka Puska on tullut tunnetuksi ennen kaikkea 1970-luvulla käynnistyneen Pohjois-Karjala-projektin vetäjänä.

Varsinaiset jäsenetVarajäsenet
Puska Pekka, puheenjohtajaSuomi Minna
Savolainen Minna, varapuheenjohtajaTeikko Sami
Carpelan ChristaIkonen Mari
Heino SiniHaapala Ismo
Holsti EmmaNiemi Jyri
Honkonen AnttiPuolakka Kari
Huhta JaanaPakarinen Seija
Hytti AnttiHeikkinen Olli
Lahti EijaHeistaro Jouko
Mamia MattiRepo Liisa
Nahkuri JanneAli Jama
Nieminen SirpaHakolampi Anni
Paldanius TerhiLaaksonen Jani
Palosaari AnneliHuusko Matti
Raitoharju MarjaRajala Tiina
Rask TuulikkiLepistö Eerik
Siimes IlpoYlänkö Arja Katriina
Siimes UllaSuhonen Anna-Reetta
Törmänen EijaKatajisto Marjo
Kailasmaa MarkoHeikkilä Anne
Viitaniemi ElinaSaarela Niko
Virtanen TeemuHovi Hanna
Muut varajäsenet sijaantulojärjestyksessä:
1. Korpela Jouni
2. Katajisto Marjo
3. Heikkilä Anne
4. Lindh Harry
5. Hovi Henna