Päihde- ja pelihaittojen ehkäisy korkeakouluissa

Päihde- ja pelihaittojen ehkäiseminen ja huolen puheeksi ottaminen on koko korkeakouluyhteisön asia. Mitä varhaisemmassa vaiheessa opiskelijan kanssa otetaan päihteet- ja pelaaminen puheeksi ennen ongelmien syvenemistä, sitä paremmin pystytään vaikuttamaan tilanteeseen.

Kaksi naista puhaltaa saippuakuplia.

KUPLA – Opiskelijat päihdekulttuurin uudistajina -hankkeen (2018–2020) tavoitteena oli tukea korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointia ja opiskelukykyä, vahvistaa korkeakouluyhteisöjen valmiuksia päihdehaittojen ehkäisyyn sekä edistää yhteisöllistä ja saavutettavaa opiskelukulttuuria.

Ilmaiset koulutusmateriaalit kaikkien käytettävissä

KUPLA-hanke on tuottanut koulutusmallit opiskelijatuutoreille, opiskelijatapahtumien järjestäjille sekä korkeakoulujen henkilöstölle. Tuutorikoulutusten ja opiskelijatapahtumien järjestäjien koulutukset ovat vapaasti ladattavissa hankkeen verkkosivuilta. Koulutusten lisäksi hanke on tuottanut tukimateriaaleja korkeakouluyhteisöjen käyttöön, kuten esimerkiksi suositukset opiskelijoiden päihdeohjelmaksi sekä puheeksiotto-oppaan korkeakoulujen ohjaushenkilöstölle. Materiaalit löydät työkalut ja materiaalit -osiosta.

Toiminta keväällä 2021

Jos haluat kehittää korkeakoulusi tai opiskelijajärjestösi päihdehaittojen ehkäisyä, tarvitset apua opiskelijoiden päihdeohjelman kehittämisessä tai tarvitset asiantuntijaa yhteiseen keskusteluun tai vaikka someliveen, ota yhteyttä koulutussuunnittelija Emmi Lehtiseen. Katso yhteystiedot alla.

Päihteet ja mielen hyvinvointi puheeksi korkeakoulussa -koulutus

Mitä: Koulutus tarjoaa tietoa keinoista, joilla ohjaus- ja opetustyössä voidaan tukea opiskelijoita päihteisiin ja mielen hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä ennen ongelmien syvenemistä. Koulutuksessa tarjotaan tilastotietoa opiskelijoiden päihteidenkäytöstä ja mielenterveydestä sekä materiaalia ja työkaluja huolen puheeksi ottoon. Tarkasteltavia teemoja ovat mm. alkoholi, kannabis, psyykkiset vaikeudet, opiskelustressi ja opiskelukyky.

Miksi: Korkeakouluopiskelijat puhuvat mielenterveydestään yhä avoimemmin ja mm. opiskelustressiä pyritään lieventämään päihteillä. Opiskelijat aloittavat usein omatoimisesti keskusteluja päihde- ja mielenterveysasioista tai ne tulevat esille HOPS-keskusteluissa. Koulutuksesta saat työvälineet näiden keskustelujen käymiseen ja saat rohkeutta ottaa aiheet puheeksi myös opiskelijoiden kanssa, joiden tilanteesta olet huolissasi.

Kenelle: Korkeakoulujen opetus- ja ohjaushenkilöstölle

Kesto: 2 tuntia Hinta: 360 € / läsnäkoulutus, 6-26 osallistujaa. Hinta sisältää jakomateriaalin ja sähköisen osaamismerkin osallistujille sekä kouluttajan matkakulut.
200 €/ etäkoulutus, 6-12 osallistujaa. Hinta sisältää sähköisen osaamismerkin osallistujille.

Lisätietoja

Emmi Lehtinen.

Lehtinen Emmi

KUPLA-hankkeen koulutussuunnittelija 046 920 5853
Katso henkilön esittely