SPORTTI-hanke

Säännöllinen liikunta ja ohjattuun urheiluseuratoimintaan osallistuminen tekee nuoren terveydelle sekä kasvulle ja kehitykselle tutkitusti paljon hyvää, ja positiiviset vaikutukset säilyvät usein aikuisikään saakka. On kuitenkin tiettyjä erityiskysymyksiä, joihin nuorten urheilussa on syytä kiinnittää huomiota. Syksyllä 2021 käynnistynyt SPORTTI-hanke keskittyy tarjoamaan urheiluseuroille apua nuorten urheilijoiden peli- ja päihdekasvatukseen.

Nuoret pelaavat koripalloa

Hankkeen tavoitteena on viittä suurta joukkueurheilulajia (jalkapallo, koripallo, jääkiekko, lentopallo, salibandy) harrastavien 12-17-vuotiaiden nuorten päihteiden käytön ja rahapelaamisen ehkäisy sekä digipelaamiseen liittyvien haittojen ehkäisy, mikä tukee urheilijan tervettä ja turvallista kasvua.

Alkuselvitys

Hankkeen aluksi tuotetaan selvitystyö, jonka tarkoituksena on toimia alkukartoituksena joukkueurheilun parissa toimivien valmentajien ja muiden seuratoimijoiden tiedoista, käyttäytymisestä, mielipiteistä ja asenteista – siitä miten päihteisiin sekä raha- ja digipelaamiseen urheiluseuratoiminnassa suhtaudutaan, millaisia välineitä heillä on tällä hetkellä käytössään, ja millaiselle avulle seuratoiminnassa nähdään olevan tarve nuorten urheilijoiden päihteiden käytön ja rahapelaamisen ehkäisemiseksi sekä digipelaamiseen liittyvien haittojen ehkäisemiseksi.

Urheiluseuratoimija! Vastaa alkuselvityksen kyselyyn tästä.
Kyselyyn vastaaminen kestää noin 8 minuuttia.

Selvitystyön tulokset tullaan julkaisemaan helmikuussa 2022.

Verkkokoulutus

Hankkeessa kehitetään urheiluseuratoimijoille suunnattu uusi maksuton verkkokoulutus, joka pilotoidaan selvitystyön valmistuttua kevään 2022 aikana.

Verkkokoulutus tulee olemaan ajasta ja paikasta riippumaton, eli sen voi suorittaa omaan arkeensa parhaiten sovittaen.

Lisätietoa SPORTTI-hankkeesta

Jari Hätinen.

Hätinen Jari

Projektipäällikkö, SPORTTI-hanke 044 491 4964
Katso henkilön esittely