Lämmin vanhemmuus – vanhemmat ehkäisevän päihdetyön toimijoina -hanke

Sisko ja veli istuvat puun oksalla. Äiti ja isä seisovat vieressä.
Kuva: Jukka Rapo / EHYT ry

Lämmin vanhemmuus -hankkeen (9/2023-2024) tavoitteena on tukea vanhempien vanhemmuustaitoja ja vahvistaa perheiden vuorovaikutusta nuorten riskikäyttäytymisen ehkäisemiseksi. Hanke toteutetaan Pohjois-Savon hyvinvointialueen rahoituksella.

Perheille ja vanhemmille tapahtumia

Hankkeen aikana kohdataan vanhempia ja perheitä erilaisissa tapahtumissa, jotka järjestetään yhteistyössä Pohjois-Savon kuntien ehkäisevää päihdetyötä tekevien toimijoiden kanssa. Tapahtumissa jaetaan vanhemmille tietoa päihde – ja pelikasvatuksesta sekä vahvistetaan lämpimän vanhemmuuden käytänteitä, joiden tiedetään olevan tehokas ehkäisevän päihdetyön muoto. Hankkeen tietoperusta pohjautuu UNODC:n tutkittuun tietoon lämpimästä vanhemmuudesta.

Hankkeen aikana toteutettavat tapahtumat tukevat kunnissa tehtävää ehkäisevää päihdetyötä, ja kannustavat jatkamaan perheiden kanssa työskentelyä jatkossakin. Tapahtumien suunnittelussa osallistetaan myös vanhempia ja nuoria, jolloin heidän äänensä ja toiveet tulevat kuulluksi.

Pääkohderyhmänä ovat 5. ja 6. -luokkalaisten sekä yläkouluikäisten vanhemmat, mutta hankkeessa kohdataan myös kaikenikäisten lasten vanhempia. Tapahtumien sisältö suunnitellaan kohderyhmää vastaavaksi. Pienten lasten perhetapahtumissa vahvistetaan tunnetaitoja ja jaetaan vanhemmille tietoa lasta suojaavista tekijöistä.  Teini-ikäisten vanhempia tuetaan päihde- ja pelikasvatuskysymyksissä sekä nuoren päihteiden käytön ennalta ehkäisemisessä.

Osaaja-koulutuksia perhekeskuspalvelun henkilökunnalle

Hankkeessa toteutetaan lasten, nuorten ja vanhempien kanssa työskenteleville ammattilaisille Ehkäisevän päihdetyön osaaja -koulutuksia ajankohtaisista ilmiöistä. Koulutuksilla vahvistetaan ammattilaisten osaamista ehkäisevästä päihdetyöstä. Aiheina ovat olleet mm. ”nikotiinituotteiden trendit ja puheeksi ottaminen perheissä” sekä ”päihteet ja pelaaminen puheeksi”.

Ensihuoli- koulutuksia vanhemmille

Hankkeen aikana suunnitellaan ja toteutetaan räätälöity Ensihuoli koulutus- teini-ikäisten nuorten vanhemmille. Ensihuoli-koulutus tarjoaa valmiuksia päihteidenkäytöstä tai pelaamisesta syntyneen huolen puheeksi ottamiseen.

Viestintämateriaalia

Hankkeessa kehitetään vanhemmille suunnattua materiaalia, kuinka luoda nuorelle turvallisempi arki ja mistä hakea apua ja tukea tarvittaessa. Hankkeen aikana tuotetaan kuntatoimijoille materiaalia, jossa on vinkkejä vanhemmille ja perheille suunnattujen tapahtumisen toteutukseen.

Lisätietoja

Satu Mustonen

Mustonen Satu

Hanketyöntekijä, Itä-Suomi 044 782 0435
Katso henkilön esittely