SELVIS – ehkäisevää päihdetyötä kehitysvammaisille nuorille aikuisille

Kaikilla on oikeus saada ymmärrettävää tietoa päihteistä ja pelaamisesta, myös kehitysvammaisilla nuorilla. SELVIS huomioi kehitysvammaisten nuorten kognitiiviset haasteet sekä heidän erityiskysymyksensä päihteisiin ja pelaamiseen liittyen.

Selvis logo ja kehitysvammainen henkilö miettimässä.

EHYT kehittää uusia selkokielisiä oppitunteja digi- ja rahapelaamisesta

Kehitämme uudet oppitunnit kehitysvammaisten nuorten ja nuorten aikuisten ryhmille aiempien päihdekasvatusoppituntien ohelle. Oppitunnit ovat suunniteltu tulevan EHYTin materiaalipankkiin vapaasti ladattavaksi syksyn 2023 aikana. Oppitunteja testataan eli pilotoidaan yläkoulujen ja toisen asteen ryhmille huhti-syyskuun aikana. Pilotointioppitunnit ovat kouluille ilmaisia.

Haluaisitko sinä ryhmällesi ilmaiset pilotointioppitunnit digi- ja/tai rahapelaamisesta? Ota yhteyttä: milla.ruuska@ehyt.fi

SELVIS – Päihteet puheeksi selkokielellä -verkkokurssi

Kurssi on tarkoitettu ammattilaisille, jotka työskentelevät kehitysvammaisten nuorten tai aikuisten kanssa esimerkiksi asumispalveluissa, erityisoppilaitoksissa, työkeskuksissa tai päiväaikaisessa toiminnassa. Kurssi soveltuu myös alan opiskelijoille. 

Lisäksi kurssi soveltuu muille aiheesta kiinnostuneille, jotka työssään käsittelevät päihteiden käyttöön liittyviä kysymyksiä erityistä tukea ja selkokieltä tarvitsevien henkilöiden kanssa. 

SELVIS – Päihteet puheeksi selkokielellä verkkokurssi tarjoaa

  • tietoa ehkäisevästä päihdetyöstä
  • työvälineitä kehitysvammaerityiseen päihdekasvatukseen
  • tukea päihdekeskusteluihin ja päihteiden käytön puheeksiottamiseen selkokielellä

Kurssin suorittaminen kestää noin 4‒5 tuntia. Kurssia tehdään itsenäisesti omassa tahdissa. Mukana on oppimistehtäviä. Suosittelemme kurssin suorittamista useassa osassa. Kurssi on maksuton.

Kurssin suoritettuaan osallistuja saa kurssista sähköisen osaamismerkin (OpenBadge).

Hyvinvointikaveri-verkkokurssi

Hankkeessa on kehitetty Hyvinvointikaveri-verkkokurssi, joka sopii kehitysvammaisille nuorille ja aikuisille. Kurssi kannustaa pohtimaan omia terveellisiä elämäntapoja ja rohkaisee puhumaan omista huolista. Se myös kannustaa osallistujaa pohtimaan, miten voi itse toimia hyvinvointikaverina toiselle henkilölle.

Kurssi sopii esimerkiksi oppilaitosten terveyskasvatukseen sekä työ- ja vapaa-ajantoimintaan. Kurssia voi suorittaa itsenäisesti tai ohjaajan kanssa. Kurssi on maksuton. Kurssi on kirjoitettu helpolla suomen kielellä ja sen voi myös kuunnella. Kurssille on myönnetty selkotunnus.

Tutustu kurssiin Kehitysvammaliiton Moodlessa.

Tilaa selkokielisiä päihdekasvatusoppitunteja ryhmällesi

Selkokieliset päihdekasvatusoppitunnit ovat suunnattu kehitysvammaisille yläkouluikäisille tai sitä vanhemmille nuorille ja nuorille aikuisille. Oppitunneilla käsitellään alkoholia ja tupakkaa kohderyhmälle sopivalla tavalla, hyödyntäen sarjakuvia ja videoita keskusteltaessa yhdessä päihteistä. SELVIS-oppituntien kesto voidaan sopia ryhmän tarpeisiin ja päivärytmiin sopivaksi.

Voit nyt tilata EHYT ry:n kouluttajan pitämään oppitunteja omalle ryhmällesi. Koulutusten hinta on 380e / koulutuspäivä. Päivän aikana voi olla useampia oppitunteja ja ryhmiä. Lisätietoja saat koulutussuunnittelija Milla Ruuskalta: milla.ruuska@ehyt.fi  tai puh. 050 524 9909.

Lue lisää ja tilaa oppitunteja yläkouluun

Lue lisää ja tilaa oppitunteja toiselle asteelle

Selkokieliset aineistot tueksi päihde- ja pelikeskusteluihin

Selkokielinen SELVIS-aineisto on tukena päihde- ja pelikysymyksissä. Aineisto on kehitetty erityisesti kehitysvammaisille nuorille aikuisille, mutta soveltuu myös muille selkokieltä tarvitseville. Testien avulla voi arvioida omaa alkoholinkäyttöä ja rahapelaamisesta. Oppaista löydät tietoa alkoholista, tupakasta ja nuuskasta, kannabiksesta sekä raha- ja digipelaamisesta. Lisäksi aineisto sisältää oppituntirungot TELMA-ryhmien päihdekasvatukseen sekä sarjakuvia, animaatioita ja tietovisoja. Osa materiaaleista löytyy myös selkoruotsiksi.

Tutustu SELVIS-aineistoihin myös EHYT ry:n selkokielisillä sivuilla.

Löydät selkokielisiä aineistoja myös selkoruotsiksi alla olevista linkeistä:

Audit C -test (lättläst)
Testa dig själv: Hur mycket penningspel spelar du? (lättläst)
Det är okej att säga nej till alkohol -video (lättläst)
Det är okej att säga nej till tobak -video (lättläst)
Att vinna i penningspel handlar bara om tur -video (lättläst)
SELVIS tecknad serie om alkohol (lättläst)
SELVIS tecknad serie om tobak (lättläst)
SELVIS tecknad serie om digitalt spelande (lättläst)

Opin päihteistä paljon. Parasta oli oman tarinan kertominen!

SELVIS-hankkeesen osallistuneen nuoren antama palaute

Kiinnostavinta oli itse toteuttaa asioita ja ideoida. Olen oppinut sanomaan ei myös muissa kuin päihteisiin liittyvissä tilanteissa.

SELVIS-hankkeeseen osallistuneen nuoren antama palaute

Lisätietoja

Milla Ruuska.

Ruuska Milla

Koulutussuunnittelija 050 524 9909
Katso henkilön esittely

EHYT ry:n ja Kehitysvammaliiton yhteinen SELVIS-hanke 2018-2021

SELVIS-hankkeen (2018–2021) tavoitteena oli ehkäistä itsenäistyvien kehitysvammaisten nuorten aikuisten päihde- ja pelihaittoja. Hankkeessa kehitettiin selkokielistä ja saavutettavaa tieto- ja tukiaineistoa. Lisäksi on kehitetty päihde- ja pelikasvatusmateriaaleja erityisoppilaitosten käyttöön. Aineistoja on ideoitu ja testattu yhdessä kehitysvammaisten nuorten ja kehitysvamma-alalla työskentelevien ammattilaisten kanssa. Hankkeessa on koulutettu myös alalla työskenteleviä ammattilaisia ottamaan päihteet ja pelaaminen puheeksi.

SELVIS oli EHYT ry:n ja Kehitysvammaliitto ry:n yhteishanke, joka toimii valtakunnallisesti. Hanke oli osa Arvokas – eriarvoisuuden vähentämisen avustusohjelmaa, jota koordinoi Setlementtiliitto. Hanketta rahoitti Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA). Nyt SELVIS on osa EHYT ry:n oppilaitostyötä.

SELVIS sosiaalisessa mediassa

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa ja saat tietää ensimmäisten joukossa uusista materiaaleistamme. Löydät SELVIKSEN Facebookista, Instagramista ja Twitteristä.