Opiskelijoille, työikäisille ja ikääntyneille

Toimimme myös aikuisväestön parissa. Ehkäisemme esimerkiksi opiskelijoiden ja työikäisten päihdehaittoja.

Perhe seuraamassa jalkapallo-ottelua kentän laidalla.
Kuva: Jukka Rapo / EHYT ry

Kohtaamme aikuisväestöä monissa erilaisissa hankkeissa ja toiminnoissamme. Aikuisia tavoitetaan myös viestinnän ja erilaisten kampanjoiden avulla.

Tutustu aikuisille suunnattuun toimintaamme!

Elokolo-kohtaamispaikat

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n ylläpitämiä Elokolo-kohtaamispaikkoja on Helsingissä, Lahdessa, Pirkkalassa, Tampereella ja Turussa. Olet tervetullut mukaan toimintaan.

KUPLA – opiskelijat päihdekulttuurin uudistajina

Päihdehaittojen ehkäiseminen ja mahdollisiin päihdeongelmiin puuttuminen on koko korkeakouluyhteisön asia. KUPLA-toiminta uudistaa opiskelijoiden päihdekulttuuria ja tukee korkeakouluyhteisöjen valmiuksia ehkäisevään päihdetyöhön.

SELVIS – ehkäisevää päihdetyötä kehitysvammaisille nuorille aikuisille

Kaikilla on oikeus saada ymmärrettävää tietoa päihteistä ja pelaamisesta, myös kehitysvammaisilla nuorilla. SELVIS huomioi kehitysvammaisten nuorten kognitiiviset haasteet sekä heidän erityiskysymyksensä päihteisiin ja pelaamiseen liittyen.

Taitolaji – Tukea alkoholinkäytön hallintaan

Taitolaji-toiminnan tavoitteena on tukea aikuisten alkoholinkäytön hallintaa ja vähentää käytöstä aiheutuvia haittoja. Haluatko sinä vähentää alkoholinkäyttöäsi tai olla lähimmäisesi elämänmuutoksen tukena?