Opiskelijoille, työikäisille ja ikääntyneille

Toimimme myös aikuisväestön parissa. Ehkäisemme esimerkiksi opiskelijoiden ja työikäisten päihdehaittoja.

Perhe seuraamassa jalkapallo-ottelua kentän laidalla.
Kuva: Jukka Rapo / EHYT ry

Kohtaamme aikuisväestöä monissa erilaisissa hankkeissa ja toiminnoissamme. Aikuisia tavoitetaan myös viestinnän ja erilaisten kampanjoiden avulla.

Tutustu aikuisille suunnattuun toimintaamme!

Elokolo-kohtaamispaikat

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n ylläpitämiä Elokolo-kohtaamispaikkoja on Helsingissä, Lahdessa, Pirkkalassa, Tampereella ja Turussa. Olet tervetullut mukaan toimintaan.

Päihteet ja työelämä

EHYTin HUUGO-ohjelma auttaa työyhteisöjä ennaltaehkäisemään, tunnistamaan, kohtaamaan ja ratkaisemaan työpaikkojen päihdeongelmia. Tarjoamme yrityksille työkaluja sekä koulutusta ja autamme päihdeohjelman luomisessa ja jalkauttamisessa.

Taitolaji – Tukea alkoholinkäytön hallintaan

Taitolaji-toiminnan tavoitteena on tukea aikuisten alkoholinkäytön hallintaa ja vähentää käytöstä aiheutuvia haittoja. Haluatko sinä vähentää alkoholinkäyttöäsi tai olla lähimmäisesi elämänmuutoksen tukena?

KUPLA – opiskelijat päihdekulttuurin uudistajina

Päihdehaittojen ehkäiseminen ja mahdollisiin päihdeongelmiin puuttuminen on koko korkeakouluyhteisön asia. KUPLA-toiminta uudistaa opiskelijoiden päihdekulttuuria ja tukee korkeakouluyhteisöjen valmiuksia ehkäisevään päihdetyöhön.

SELVIS – ehkäisevää päihdetyötä kehitysvammaisille nuorille aikuisille

Kaikilla on oikeus saada ymmärrettävää tietoa päihteistä ja pelaamisesta, myös kehitysvammaisilla nuorilla. SELVIS huomioi kehitysvammaisten nuorten kognitiiviset haasteet sekä heidän erityiskysymyksensä päihteisiin ja pelaamiseen liittyen.