Vanhempien ja verkostojen HADIYA (2024-2026)

”Vanhempien ja verkostojen Hadiya” (2024-2026) on Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n hanke kahden kulttuurin nuorten päihde- ja pelihaittojen vähentämiseksi. Hanke tarjoaa koulutusta arabian- ja somalinkielisille vanhemmille sekä koordinoi verkostotoimintaa maahanmuuttajaperheiden hyvinvoinnin tueksi.

Vanhempien HADIYA

Vanhempien rooli nuoren hyvän rakentajana on keskeinen. ”Hadiya-vanhempaininfo” on tilauskoulutus vanhemmuustaitojen vahvistamiseksi. Arabian-, somalin- ja suomenkielisen koulutuksen sisältöjä ovat kahden kulttuurin nuoren elämän ristipaineet, suojaavien tekijöiden merkitys perhearjessa, suomalainen päihde- ja pelikulttuuri sekä positiiviset kasvatuskäytännöt. Kulttuurisensitiivisen työotteen ja turvallisen keskusteluympäristön takaavat EHYT ry:n asiantuntevat omakieliset kouluttajat. Lähtökohtaisesti pienryhmissä järjestettävän koulutuksen kesto on kolme tuntia.

EHYT ry tarjoaa Hadiya-vanhempaininfoja kunnille sekä muille kotoutumisen ja hyvinvoinnin edistämisen toimijatahoille hintaan 500e.  Paketti sisältää koulutuksen omakielisen markkinoinnin paikallisesti, ryhmän kokoamisen, asiantuntijakouluttajan palvelut, materiaalit sekä arvioinnin. Jos tarvetta esimerkiksi markkinointiin tai tilavuokriin ei ole, niin hinta on räätälöitävissä. Pääkaupunkiseudun ulkopuolisiin koulutuksiin lisätään tarvittaessa matkakustannuksia.

Verkostojen HADIYA

Piirros, jossa kuusi ihmistä erilaisista etnisistä ja kulttuurisista taustoista

Hadiya-kumppanuusverkosto on noin 30 järjestö- ja hanketoimijan muodostama vertaisuuden, jakamisen ja yhdessä tekemisen areena maahanmuuttajaperheiden hyvinvoinnin edistämiseksi.

Hadiya-kumppanuusverkosto toimii maahanmuuttaneiden ja heidän perheidensä hyvinvoinnin edistämiseksi. Tuomme yhteiseen pöytään hiljaisia signaaleja perheiden arjesta ja löydämme ratkaisuja ongelmiin. Säännöllisissä tapaamisissa vaihdetaan tietoa sekä etsitään synergioita ja yhdessä kehittämisen paikkoja. Verkosto tuottaa koulutuksia, materiaaleja ja tekee vaikuttamistyötä.

Yhteistoiminnassa on mukana jo lähes 30 hanketta, järjestöä ja muuta toimijaa. Uudet toimijat ovat lämpimästi tervetulleita verkostoomme.

Materiaaleja ja työkaluja

EHYT ry on tuottanut arabian-, somalin- ja suomenkielisiä työkaluja ehkäisevän työn ammattilaisten tueksi. Voit ladata materiaalit alta tai EHYT ry:n verkkokaupasta.

Ladattavat Hadiya-materiaalit

Blogeja

Hadiya viestii

Facebook: HADIYAhanke
Twitter: #HADIYAhanke

Lisätietoja

Leena Sipinen.

Sipinen Leena

Projektipäällikkö 040 557 5057
Katso henkilön esittely