Hadiya – hyvinvointia somalin- ja arabiankielisille nuorille

Somalin- ja arabiankieliset nuoret kokevat päihde- ja pelihaittoja siinä missä muutkin. Lisäksi maahanmuuttajanuoret kokevat muita useammin syrjintää ja yksinäisyyttä sekä kärsivät kommunikaatiohaasteista vanhempiensa kanssa. EHYT ry:n keväällä 2020 käynnistämässä hankkeessa vahvistetaan päihde- ja pelihaitoilta suojaavia tekijöitä maahanmuuttajanuorten elämässä ja tuetaan heidän perheitään päihdekasvatukseen liittyvissä kysymyksissä.

Poika pyörän kanssa vehreällä pellolla.
Kuva: Minna Lehtinen / EHYT ry

Vertaistoimintaa pidetään tutkitusti tehokkaimpana päihde- ja rahapelihaittavalistuksen muotona. HADIYA-hanke käynnistää syksyllä 2020 nuorten ja vanhempien toimintaryhmiä pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Oulussa.

Iska warran? ja Kayfa halokom? (Mitä kuuluu?) -kahvilat sanoittavat ja taustoittavat maahanmuuttajanuorten kohtaamia päihde- ja rahapelaamisen ilmiöitä ja ideoivat muutosta. Somali- ja irakilaisnuorten viestit tuodaan heidän vanhempiensa sekä vanhempien ja viestinnän avulla myös alan ammattilaisten tietoon.

Vertaistuki vanhemmille

Vanhempien omissa tapaamisissa keskitytään vanhemmuustaitojen vahvistamiseen ja etsitään yhdessä keinoja nuorten suojelemiseksi päihde- ja rahapelihaitoilta. Toiminta perustuu osallisuuteen, vertaisuuteen sekä mahdollisuuteen keskustella omalla äidinkielellä.

Myös maahanmuuttajaperheissä voi olla huolia ja ongelmia päihteiden käyttöön tai rahapelaamiseen liittyen. Uuden hankkeen myötä arabian- ja somalinkielisillä on jatkossa mahdollisuus saada anonyymisti asiantuntija-apua omalla äidinkielellään. Maksuton päihdeneuvontapuhelin käynnistyy kokeiluluontoisesti vuoden 2020 loppupuolella.

Keskeinen osa HADIYA-hanketta on yhteistyön rakentaminen maahanmuuttajajärjestöjen ja päihdejärjestöjen välille. Suomessa on tuhat maahanmuuttajajärjestöä, mutta yksikään niistä ei vielä kuulu Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkostoon (EPT-verkosto) linkki EPT-verkoston sivulle  Järjestöjen yhteistyö vahvistaa suomalaisen ehkäisevän päihdetyön laatua ja volyymia. Se lisää kulttuurista kompetenssia järjestökentällä ja edistää kotoutumista.

Järjestöjen yhteistyö

EHYT ry:n kumppaneina hankkeessa ovat Suomen somalialaisten liitto, MOPE Monikulttuurinen perhetyö ry, ESMA Espoon maahanmuuttajien yhdistys ry, Al-Birr Lähimmäisapu ry ja MPMTO Maahanmuuttajien päihde- ja mielenterveysongelma ry. Hanke toteutetaan Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) rahoituksella.

Yhteistyö olemme me. Ollaan yhteyksissä!

Lisätietoja

Leena Sipinen.

Sipinen Leena

Projektipäällikkö 040 557 5057
Katso henkilön esittely

Diouani Malika

Koulutussuunnittelija 050 466 5268
Katso henkilön esittely
Abdirahman Rage.

Rage Abdirahman

Koulutussuunnittelija 050 463 0710
Katso henkilön esittely