Mikä on HADIYA-hanke?

Hadiya on EHYT ry:n koordinoima hanke vuosille 2020-23 arabian- ja somalinkielisten nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. Tavoite saavutetaan ehkäisemällä päihde- ja rahapelihaittoja nuorten elämissä sekä vahvistamalla äitien ja isien vanhemmuustaitoja. Työtä tehdään myös järjestökentässä. Hanke kannustaa maahanmuuttajajärjestöjä ehkäisevään työhön ja vahvistaa päihdejärjestöjen kulttuurista kompetenssia.

Nuorten Hadiya

Hadiya-toimintaryhmissä vahvistetaan suojaavia tekijöitä nuorten arjessa. Ryhmissä mm. pelataan futsalia, leivotaan, tehdään projekteja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi, otetaan kantaa ajankohtaisiin asioihin sekä tietenkin keskustellaan päihde- ja rahapeliasioista. Nuorten ryhmät toimivat tällä hetkellä Vantaan Hakunilassa ja Helsingin Vuosaaressa. Vuoden 2022 alussa käynnistyy ryhmätoiminta Tampereen Hervannassa ja Oulun Puolivälinkankaalla.

Vanhempien Hadiya

Hadiya-hanke teetti vuonna 2021 tutkimuksen, jossa haastateltiin arabiankielisiä vanhempia päihde- ja rahapeli-ilmiöihin liittyen. Tulokset osoittivat, että vanhemmat tarvitsevat tukea nuorten elämäntilanteen ymmärtämiseksi sekä päihde- ja rahapeliasioiden puheeksiottamiseksi.

Em. tarpeeseen vastaa Hadiya-hankkeen arabian- , somalin- ja suomenkielinen VanhempainInfo. Yhden tai kahden tapaamiskerran keskusteleva koulutus on tilattavissa maksutta erilaisille vanhempainryhmille. Terveysturvallisuustilanteen salliessa järjestämme lähikoulutuksia pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Oulussa. Muualla koulutus toteutetaan verkon kautta. Koulutuksen sisältöjä ovat nuorten elämäntilanteen avaaminen kahden kulttuurin välimaastossa, tietoa suomalaisesta päihde- ja rahapeli-ilmiöstä, vinkkejä kasvatukseen sekä tietoa viranomaistyöstä ja palveluista

Tilaa ryhmällesi ilmainen arabian-, somalin- tai suomenkielinen Hadiya-vanhempaininfo

Keskustelevan koulutuksen teemoina mm. nuorten hyvinvoinnin edistäminen, suomalainen päihde- ja rahapelikulttuuri, nuorta päihde- ja rahapelihaitoilta suojaavat tekijät sekä vanhempientukeminen arjen kasvatustilanteissa.


PuhelinHelppi

Hadiya-hanke tarjoaa sekä perheille että ammattilaisille anonyymia keskustelutukea nuorten hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä

torstaisin klo 14-18
0800 955 20 (arabiankielinen linja)
0800 955 22 (somalinkielinen linja)


Palvelu on soittajalle ilmainen.

Materiaaleja ja työkaluja

Blogeja

Hadiya viestii

Facebook: HADIYAhanke
Twitter: #HADIYAhanke

Hadiyassa mukana

EHYT ry:nkumppaneina hankkeessa ovat mm. Suomen somalialaisten liitto ry, MOPE Monikulttuurinen perhetyö ry, ESMA Espoon maahanmuuttajien yhdistys ry, SAMHA ry Substance Abuse and Mental Health Association, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Suomi-Syyria -ystävyysseura ry, Monika-naiset liitto ry sekä Pasilan moskeija.

Hankkeen pilttipaikkakunnat ovat Helsinki, Vantaa, Espoo, Tampere ja Oulu.

Hanke toteutetaan Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) rahoituksella.

Lisätietoja

Leena Sipinen.

Sipinen Leena

Projektipäällikkö 040 557 5057
Katso henkilön esittely

Diouani Malika

Koulutussuunnittelija 050 466 5268
Katso henkilön esittely

Ahmed Mahad

Koulutussuunnittelija 050 463 0710
Katso henkilön esittely