Mikä on HADIYA-hanke?

Hadiya on EHYT ry:n koordinoima hanke vuosille 2020-23 arabian- ja somalinkielisten nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. Tavoite saavutetaan ehkäisemällä päihde- ja rahapelihaittoja nuorten elämissä sekä vahvistamalla äitien ja isien vanhemmuustaitoja. Työtä tehdään myös järjestökentässä. Hanke kannustaa maahanmuuttajajärjestöjä ehkäisevään työhön ja vahvistaa päihdejärjestöjen kulttuurista kompetenssia.

Nuorten Hadiya

Hadiya-toimintaryhmissä vahvistetaan suojaavia tekijöitä nuorten arjessa. Ryhmissä mm. pelataan futsalia, leivotaan, tehdään projekteja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi, otetaan kantaa ajankohtaisiin asioihin sekä tietenkin keskustellaan päihde- ja rahapeliasioista. Nuorten ryhmiä toimii Vantaan Hakunilassa, Helsingin Vuosaaressa ja Myllypurossa, Espoon Kilossa, Tampereen Hervannassa ja Oulun Puolivälinkankaalla.

Vanhempien Hadiya

Perhesuhteet ovat yksi merkittävimmistä suojaavista tekijöistä nuoren elämässä. Vanhemmilla tulee olla hyvät vanhemmuustaidot arjen kasvatustilanteiden ratkaisemiseksi. Hadiya-hanke teetti vuonna 2021 tutkimuksen, jossa haastateltiin arabiankielisiä vanhempia päihde- ja rahapeli-ilmiöihin liittyen. Tulokset osoittivat, että vanhemmat tarvitsevat tukea nuorten elämäntilanteen ymmärtämiseksi sekä apua päihde- ja rahapeliasioiden puheeksiottamiseksi. Tähän tarpeeseen Hadiya-hanke on kehittänyt VanhempainInfo-koulutuksen, jossa omakielisissä pienryhmissä avataan nuorten elämäntilannetta kahden kulttuurin välimaastossa. Yhden tai kahden tapaamiskerran keskusteleva koulutus on tilattavissa maksutta erilaisille vanhempainryhmille Hadiya-hankkeen pilottipaikkakunnilla (pääkaupunkiseutu, Tampere ja Oulu).

Mainos Hadiya-vanhempaininfosta tilaustietoineen.

Kumppanuuksien Hadiya

Piirros, jossa kuusi ihmistä erilaisista etnisistä ja kulttuurisista taustoista

Hadiya-kumppanuusverkosto on noin 20 järjestö- ja hanketoimijan muodostama vertaisuuden, jakamisen ja yhdessä tekemisen areena maahanmuuttajaperheiden hyvinvoinnin edistämiseksi.

Eduskuntavaalien 2023 yhteydessä verkosto haastaa nykyiset ja tulevat päättäjät pohtimaan maahanmuuttajataustaisten nuorten pahoinvoinnin juurisyitä sekä kannustaa toimintaan muutoksen aikaansaamiseksi. Verkosto on lähettänyt puoluetoimistojen ja -piirien kautta eduskuntavaaliehdokkaille seuraavat kuusi teesiä vaalityössä hyödynnettäväksi:

  1. Tulevaisuuden päättäjät eli lapset ja nuoret oireilevat. Hinta tulee olemaan valtava. Miten Sinä aiot päättäjänä tukea lasten ja nuorten hyvinvointia?
  2. Nuori, joka tulee torjutuksi liian monta kertaa, etsii hyväksyntää kadulta. Miten Sinä aiot päättäjänä edistää nuorten osallisuutta yhteiskunnassa?
  3. Kukaan ei synny rikolliseksi. Nuoren oireilu on aina hätähuuto. Miten Sinä aiot päättäjänä auttaa näitä nuoria?
  4. Jos joku tekee rikoksen, niin kaikkia nuoria ei pidä leimata sen perusteella. Jokainen on yksilö. Miten Sinä päättäjänä aiot varmistaa, että tällaista yleistämistä ei suvaita Suomessa?
  5. Sanat ja sävyt ovat valtaa. MIllä tavalla Sinä päättäjänä puhut nuorista ja heidän kohtaamistaan haasteista?
  6. Media luo mielikuvia. Miten Sinä päättäjänä aiot edistää sitä, että mediasisällöt perustuvat tutkittuihin faktoihin, käsitteet ovat loukkaamattomia ja kuvasto moninaista?

Materiaaleja ja työkaluja

Ladattavat Hadiya-materiaalit

Blogeja

Hadiya viestii

Facebook: HADIYAhanke
Twitter: #HADIYAhanke

Hadiyassa mukana

EHYT ry:nkumppaneina hankkeessa ovat mm. Suomen somalialaisten liitto ry, MOPE Monikulttuurinen perhetyö ry, ESMA Espoon maahanmuuttajien yhdistys ry, SAMHA ry Substance Abuse and Mental Health Association, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Suomi-Syyria -ystävyysseura ry, Monika-naiset liitto ry sekä Pasilan moskeija.

Hankkeen pilttipaikkakunnat ovat Helsinki, Vantaa, Espoo, Tampere ja Oulu.

Hanke toteutetaan Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) rahoituksella.

Lisätietoja

Leena Sipinen.

Sipinen Leena

Projektipäällikkö 040 557 5057
Katso henkilön esittely

Diouani Malika

Koulutussuunnittelija 050 466 5268
Katso henkilön esittely

Ahmed Mahad

Koulutussuunnittelija 050 463 0710
Katso henkilön esittely