Jäsenyydet

EHYT on ehkäisevän päihdetyön asiantuntija ja vaikuttaa jäsenyytensä kautta useassa kotimaisessa ja kansainvälisessä järjestössä.

Männynkäpy
Kuva: Lassi Lintunen / EHYT ry

EHYT on jäsen seuraavissa järjestöissä

Kansainväliset järjestöt ja verkostot

ENSP – European Network for Smoking and Tobacco Prevention
Eurooppalainen tupakoinnin ehkäisyyn keskittyvä verkosto. Työskentelee yhdessä eri maiden terveysviranomaisten, järjestöjen ja muiden sidosryhmien kanssa tupakoinnin haittojen vähentämiseksi.

Eurocare – European Alcohol Policy Alliance
Eurooppalainen alkoholihaittojen vähentämiseksi ja ehkäisemiseksi työskentelevä järjestö. Eurocare pyrkii vaikuttamaan poliittiseen päätöksentekoon Euroopassa. Järjestössä on yli 50 jäsentä 21 Euroopan maassa.

EuroNet – European Addiction Prevention Network
Eurooppalainen ehkäisevän päihdetyön verkosto.

NordAN – Nordic Alcohol and Drug Policy Network
Pohjoismaissa ja Baltiassa toimiva ehkäisevän päihdetyön verkosto, jäseninä yli 60 järjestöä.

Valtakunnalliset järjestöt

EAPN-Fin – Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto
EAPN-Fin on yksi eurooppalaisen köyhyyden vastaisen verkoston EAPN:n yli 30 kansallisesta verkostosta. Tavoitteena on torjua sosiaalista syrjäytymistä ja köyhyyttä ja edistää sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja yhdenvertaisuutta.

Hyvinvointiala HALI ry
Yksityisen sosiaali-, terveys- ja varhaiskasvatusalan elinkeino- ja työmarkkinajärjestö, Elinkeinoelämän keskusliiton jäsen. Neuvottelee alan yleissitovat työehtosopimukset ammattiliittojen kanssa. Syntynyt Terveyspalvelualan Liiton ja Sosiaalialan Työnantajat ry:n yhdistyessä 2016.

Kansalaisareena
Vapaaehtoistoiminnan kattojärjestö, yhteiskunnallinen vaikuttaja ja edunvalvoja. Jäseniä yli 140.

Kehittämiskeskus Opinkirjo
Yhdentoista suomalaisen nuorisotyön, ehkäisevän päihdetyön ja koulutusalan järjestön muodostama järjestö. Entinen Kerhokeskus – Koulutyön Tuki ry.

Kuluttajaliitto ry
Kuluttajien, potilaiden ja sote-asiakkaiden edunvalvonta-, koulutus- ja neuvontajärjestö. Jäseninä sekä alueellisia kuluttajayhdistyksiä ja valtakunnallisia järjestöjä.

Lastensuojelun Keskusliitto ry
Lastensuojelualan kattojärjestö. Jäseninä järjestöjä (yli 90) ja kunta- tai hyvinvointialuejäseniä (40).

Liikenneturva ry
Julkisoikeudellinen yhdistys, suomalaisen vapaaehtoisen liikenneturvallisuustyön keskusjärjestö.

Mediakasvatusseura
Valtakunnallisesti toimiva mediakasvatusta edistävä yhdistys. Jäseninä mm. yhdistyksiä, yrityksiä ja oppilaitoksia.

Mielenterveyspooli
Mielenterveyspoolin muodostavat suomalaisen mielenterveystyön keskeiset toimijat, ja sen tarkoituksena on edistää mielenterveyttä. Verkostossa on mukana yli 30 toimijaa, niin järjestöjä kuin asiantuntijajäseniä

Opintokeskus Sivis – Opintotoiminnan Keskusliitto ry
Vapaan sivistystyön oppilaitos, joka tuottaa koulutuksia järjestöille. Entinen OK-opintokeskus.

SOSTE – Suomen sosiaali ja terveys ry
Valtakunnallinen kattojärjestö, joka kokoaa yhteen noin 250 sosiaali- ja terveysalan järjestöä. Muodostunut 2011 kun Sosiaali ja terveysturvan keskusliitto (STKL), Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ja Terveyden edistämisen keskus (Tekry) yhdistyivät.

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry
Valtakunnallinen nuorisoalan palvelu-, edunvalvonta- ja vaikuttajajärjestö. Jäseniä yli 150.

Paikalliset

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry
Keski-Suomessa toimiva kansalaisten turvallisuutta ja työllistymistä edistävä sekä syrjäytymistä ehkäisevä yhdistys. Hallinnoi Jyväskylässä Kansalaistoiminnankeskus Mataraa, jossa EHYTin aluetoimisto sijaitsee.

Kumppanuustalo Artteli ry
Pirkanmaalla toimiva kansalaisten osallisuutta edistävä yhdistys. Tampereen Elokolo ja EHYTin aluetoimisto sijaitsevat Kumppanuustalo Arttelissa.

Yhteisöjen Yhdistys ry
Edistää Etelä-Pohjanmaan alueen väestön terveyttä, toimintakykyä ja hyvinvointia. Hallinnoi Seinäjoen Järjestötaloa, jossa EHYTin aluetoimisto sijaitsee.