Jäsenyydet

EHYT on ehkäisevän päihdetyön asiantuntija ja vaikuttaa jäsenyytensä kautta useassa kotimaisessa ja kansainvälisessä järjestössä.

Männynkäpy
Kuva: Lassi Lintunen / EHYT ry

EHYT on jäsen seuraavissa järjestöissä:

EAPN-Fin – Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto
Eurocare – European Alcohol Policy Alliance
EuroNet – European Addiction Prevention Network
Harm Reduction International
Kansalaisareena
Kehittämiskeskus Opinkirjo
Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry
Kumppanuustalo Artteli ry
Kuluttajaliitto ry
Lastensuojelun Keskusliitto ry
Liikenneturva ry
Mediakasvatusseura
Nordan – Nordic Alcohol and Drug Policy Network
Opintokeskus Sivis
Prevnet
Hyvinvointialan liitto ry
Suomen sosiaali- ja terveys SOSTE ry
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry
Yhteisöjen Yhdistys ry