Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto

Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto (EPT-verkosto) yhdistää 58 sosiaali- ja terveysalan järjestöä, jotka haluavat ehkäistä ja vähentää päihdehaittoja.

post it -lappuja joista yhdessä teksti "Make things happen".

Järjestöverkosto on syntynyt yhteisen keskustelun ja toiminnan vaikuttavuuden lisäämisen tarpeesta. Moniäänisessä joukossa on yleishyödyllisiä järjestöjä, palveluntuottajia ja potilasjärjestöjä, joista jokainen tuo verkostoon edustamansa kohde- ja asiakasryhmän äänen.

Toiminta käynnistyi vuonna 2012 entisen Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamana (nyk. STEA) ja EHYT ry:n koordinoimana.

Verkoston jäsenet toimivat asiantuntijoina, jotka välittävät luotettavaa tietoa päätöksentekoprosesseihin ja julkiseen keskusteluun. Verkosto yhdistää voimavaroja ja osaamista yhteisen päämäärän saavuttamiseksi.

Verkoston puheenjohtajisto, työryhmät, sekä koordinaatioyksikön yhteystiedot löydät verkoston omilta nettisivuilta täältä.

EPT-verkoston missio: Tuloksekasta ja puhuttelevaa ehkäisevää päihdetyötä

Verkoston näkyvimpiä yhteistoiminnan muotoja ovat päihdepoliittinen vaikuttamistyö – esimerkiksi lausunnot, kannanotot, asiantuntijatyö – viestintätoimet, kampanjatyö kuten vaalikampanjat, Tipaton tammikuu, Ehkäisevän päihdetyön viikko, Kaikkien kaupunki, sekä koulutukset ja seminaarit kuten Päihdepäivät, erilaiset sote-seminaarit ja muut koulutukset.

Verkoston visiona on yhteiskunta, jossa jokaisella on mahdollisuus elää omaa parasta mahdollista arkeaan.

Lue lisää: www.ept-verkosto.fi

Tutustu EPT-verkoston ajankohtaisiin aiheisiin pureutuviin blogeihin: Blogi – EPT-verkosto

Hyvinvointivaalit

Keväällä 2021 EPT-verkosto ja EHYT ry kampanjoivat yhdessä kuntavaaleihin liittyen teemalla Maailman onnellisin maa, jossa päihdeongelma koskettaa jokaista. EHYT ja EPT-verkosto kampanjoivat samalla teemalla vuoden 2022 aluevaaleissa. Tutustu kampanjasivustoon: www.hyvinvointivaalit.fi

Tilaa Ehkäisevän päihdetyön Teema -uutiskirje!

Ehkäisevän päihdetyön TEEMA on Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkoston sekä EHYT ry:n yhteinen ajankohtaiskatsaus, jossa keskitytään kuukausittain yhteen ehkäisevän päihdetyön aihepiiriin.

Ehkäisevän päihdetyön TEEMA ilmestyy kerran kuussa. Se on suunnattu erityisesti kuntien ja järjestöjen toimijoille, jotka ovat kiinnostuneita ehkäisevän päihdetyön ajankohtaisista aiheista. Myös muut kiinnostuneet voivat tilata kirjeen!

Tilaa
Tyttö lukee kirjaa puistossa piknik-peiton päällä.