Kaupunki kuuluu kaikille -hanke

Kaupunki kuuluu kaikille -hankkeen (2022–2024) tavoitteena on lisätä lasten turvallisuuden tunnetta sekä vähentää päihteitä käyttäviin ihmisiin liittyviä ennakkoluuloja ja pelkoja.

Lapsia leikkitelineessä.

Kaupunki kuuluu kaikille -toiminta tuo alakoululaisille turvaa koulumatkoille. Lapsille opetetaan turva- ja tunnetaitoja pelottavalta tuntuvien tilanteiden varalle. Heikommassa asemassa olevan ihmisen ymmärtäminen vahvistaa empatiakykyä ja taitoa kohdata kaikki ihmiset tasavertaisesti. Tähän aiheeseen pureudutaan oppitunneilla, vanhempainilloissa sekä keskustelemalla päihteitä käyttävien ihmisten kanssa.

Hanke pohjautuu valmiiseen Sininauhasäätiön ja myöhemmin Helsingin kaupungin kehittämään Kaupunki kuuluu kaikille -toimintamalliin, joka on luotu Helsingin alueen tarpeisiin. Nyt tavoitteena on jatkokehittää ja ottaa käyttöön toimintamalli kolmella eri kokoisella paikkakunnalla Kuopiossa, Järvenpäässä ja Hämeenkyrössä. Kehittämistyön lopputuotoksena toimintamallista tarjotaan selkeät ja konkreettiset toimintaohjeet oppitunneille kaikkien vapaasti käytettäväksi Innokylään ja EHYTin materiaalipankkiin.

Kohderyhmänä hankkeessa ovat 1.–3.-luokkalaiset lapset ja heidän vanhempansa, päihteitä haitallisesti käyttävät ihmiset sekä kasvatusyhteisöt, koulujen henkilökunta ja vanhempainyhdistykset hankepaikkakunnilla.

Oppitunti

Alakoulun 1.–3.-luokkalaisille suunnatun oppitunnin avulla edistetään lapsen oikeutta turvalliseen liikkumiseen ja kasvuun. Hankkeessa kehitetään vuorovaikutteinen ja osallistava oppitunti, jossa keskustellaan päihteitä käyttävien aikuisten kohtaamisesta sekä vahvistetaan kykyä toimia tilanteissa, jotka jännittävät. Oppitunnilla lisätään ymmärrystä heikommassa asemassa olevia ihmisiä kohtaan ja annetaan toimintaohjeita pelottaviin ja haastaviin tilanteisiin.

Vanhempainilta

Toimintamalliin liittyvän vanhempainillan tavoitteena on vahvistaa lasten vanhempien valmiuksia keskustella lasten kanssa päihteiden käytöstä aiheutuvista lieveilmiöistä ja turvallisesta arjesta. Lisäksi vanhempainillassa lisätään aikuisten ymmärrystä päihdeilmiöistä ja heikommassa asemassa olevista ihmisistä.

Vuoropuhelu lasten ja aikuisten välillä

Hankkeen aikana kehitetään vuorovaikutteinen malli lasten ja aikuisten välille. Lasten terveisiä ja toiveita viedään päihdepalveluita käyttäville ihmisille, ja vastavuoroisesti päihteitä käyttävien ihmisten kokemuksia kerrotaan lapsille. Samalla osallistetaan päihteitä käyttävät ihmiset mukaan kehittämistyöhön sekä lisätään heidän kykyään huomioida lapset ja muut kaupunkitilassa olevat ihmiset.

Kaupunki kuuluu kaikille -toimintamallia kehitetään valtakunnalliseksi sekä suomeksi että ruotsiksi.

Suomenkielinen hanke saa sosiaali- ja terveysministeriön myöntämää valtionavustusta terveyden edistämisen määrärahasta.

Materiaaleja ja työkaluja

Lisätietoa:

Heini Reijonen.

Kärkkäinen Heini

Projektipäällikkö 044 776 8622
Katso henkilön esittely