Kaupunki kuuluu kaikille -hanke

Kaupunki kuuluu kaikille -hankkeen (2022–2024) tavoitteena on lisätä lasten turvallisuuden tunnetta sekä vähentää päihteitä käyttäviin ihmisiin liittyviä ennakkoluuloja ja pelkoja.

Lapsia leikkitelineessä.

Jo pienet lapset kohtaavat päihteisiin liittyviä tilanteita ympäristössään, mikä voi tuntua hämmentävältä tai pelottavalta. Avoin ja ikätasoinen keskustelu auttaa lasta tunnistamaan ja välttämään turvattomia tilanteita. Siksi päihdeilmiöstä on tärkeää keskustella jo varhain sekä koulussa että kotona.

Kaupunki kuuluu kaikille –hanke kehittää työkaluja 1.–3.-luokkalaisten lasten turva- ja tunnetaitojen vahvistamiseen. Aiheeseen pureudutaan oppitunneilla, vanhempainilloissa sekä keskustelemalla päihteitä käyttävien ihmisten kanssa. Toimintamallia pilotoidaan Kuopiossa, Järvenpäässä, Tampereella ja Hämeenkyrössä.

Oppitunnit alakoulun 1.–3.-luokkalaisille

Kaupunki kuuluu kaikille –oppitunnit ja opetusmateriaalit on nyt julkaistu! Vuorovaikutteisilla ja osallistavilla oppitunneilla (2 x 45 min) keskustellaan ikätasoisesti päihteitä käyttävien ihmisten kohtaamisesta ja turvallisuudesta. Lapset oppivat kiertämään pelottavalta tuntuvat tilanteet, puolustamaan itseään sekä pyytämään apua turvallisilta aikuisilta. Lisäksi lapset saavat valmiuksia ymmärtää erilaisia elämäntilanteita. Sisällöt on laadittu opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti vahvistaen lapsen laaja-alaista osaamista (POPS 2014).

Opetusmateriaalit sisältävät valmiit diaesitykset, tuntisuunnitelmat ja tehtävämonisteet. Opetusmateriaalit on jaettu ikäryhmän mukaan kahteen osaan: 1.–2.-luokkalaisille sekä 3.-luokkalaisille suunnattuihin materiaaleihin.

Tosi hyvä kokonaisuus – sopivan mittaiset ja monipuoliset tehtävät! Erittäin hyvä aihe lapsille!

Opettajan palaute oppitunneista  

Ikätasoinen ja omalla tavallaan helppo lähestymistapa ”vaikeaan” asiaan. 

Opettajan palaute oppitunneista 

Vanhempainilta

Vanhempainillan tavoitteena on vahvistaa huoltajien valmiuksia keskustella lasten kanssa päihteistä ja turvallisuudesta. Vanhempainillassa pohditaan yhdessä huoltajien kanssa, miten aihetta voi sanoittaa pienille lapsille sekä tarjotaan vinkkejä lasten turva- ja tunnetaitokasvatukseen. Lisäksi huoltajat saavat kuulla lasten kommentteja oppitunneilta päihteiden käyttöön ja turvattomiin tilanteisiin liittyen.

Hyvää opetusta ja keskustelua siitä, miten voi puhua, ja miksi kannattaa puhua. Olen törmännyt aiemmin vain vanhempainiltoihin, jossa on tietoiskumaisesti kerrottu päihteistä, mutta tämä oli erilainen ja eri näkökulmasta. Todella hyvä, kiitos.

Huoltajan palaute vanhempainillasta

Vuoropuhelu lasten ja aikuisten välillä

Hankkeessa kehitetään vuoropuhelumalli lasten ja aikuisten välille. Lasten terveisiä, kokemuksia ja kysymyksiä viedään päihdepalveluita käyttäville ihmisille, ja vastavuoroisesti päihteitä käyttävien ihmisten terveisiä ja kokemuksia kerrotaan lapsille. Samalla osallistetaan päihteitä käyttävät ihmiset mukaan kehittämistyöhön sekä lisätään heidän kykyään huomioida lapset ja muut kaupunkitilassa olevat ihmiset.

Kaupunki kuuluu kaikille -toimintamallia kehitetään valtakunnalliseksi sekä suomeksi että ruotsiksi. Hanke pohjautuu valmiiseen Sininauhasäätiön ja myöhemmin Helsingin kaupungin kehittämään Kaupunki kuuluu kaikille -toimintamalliin.

Suomenkielinen hanke saa sosiaali- ja terveysministeriön myöntämää valtionavustusta terveyden edistämisen määrärahasta.

Materiaaleja ja työkaluja

Lisätietoa:

Heini Reijonen.

Kärkkäinen Heini

Projektipäällikkö 044 776 8622
Katso henkilön esittely