Perustana Perhe -hanke

Perheiden voimavarojen vahvistamiseen tähtäävä Perustana Perhe eli PePe -hanke kehittää työkalua, jota paikallisyhdistykset voivat käyttää perheiden kanssa tehtävään ehkäisevään työhön.

Perhe tasapainoilee kalliolla.
Kuva: Jukka Rapo / EHYT

Perustana Perhe -hankkeen aikana on tarkoitus kehittää neljä perheiden vanhemmuus- ja elämäntaitoja vahvistavaa ryhmätapaamista sisältävä malli. Tavoitteena on tuoda matalan kynnyksen ryhmätoimintaa lähelle perheiden arkiympäristöjä ja samalla vahvistaa perheiden vertaistukea ja osallisuutta lähiyhteisöissä.

Malli on tarkoitettu 8–13-vuotiaiden lasten vanhemmille. Se pyrkii tukemaan vanhempien jaksamista ja kasvatustaitoja sekä koko perheen vuorovaikutusta ja tukiverkostoja. Myös lapsille tarjoutuu mahdollisuus harjoitella sosioemotionaalisia taitoja.

Lopullisena tavoitteena on vähentää lasten ongelmakäyttäytymistä – mukaan lukien päihteiden käyttöä myöhemmin elämässä. Vanhemmille hanke pyrkii tarjoamaan tukea erityisesti siihen vaiheeseen, kun lapsi viettää viimeisiä vuosiaan alakoulussa ja siirtyy yläkouluun. Perheiden tukiverkostot saattavat ohentua vaiheessa, jossa tarvittaisiin tukea teini-iän herättämiin kysymyksiin ja huoliin.

Hankkeen yhteistyökumppaneina on EHYTin jäsenyhdistyksiä, joiden toiminnassa mallia testataan ja kehitetään. Hankkeessa kehitetään myös romanitaustaisille perheille oma versionsa mallista. Perheitä toiminnassaan kohtaaville yhdistyksille hanke pyrkii tarjoamaan testatun ja toimivan työkalun ehkäisevään työhön.

Hanke tekee tiivistä yhteistyötä myös YK:n huumeasioista vastaavan viraston UNODCin kanssa. Perheryhmämalli perustuu UNODCn luomaan Families UNited -ohjelmaan. Hanke on kolmivuotinen (2024–2026), ja sen rahoittajana on STEA.

Lisätietoja

Hanna Heikkilä.

Heikkilä Hanna

Projektipäällikkö 050 567 3270
Katso henkilön esittely