Pause-hanke

Pause-hanke puuttuu yläkouluikäisten nuorten digipelaamisen ja sosiaalisen median käytön aiheuttamiin haittoihin. Hankkeessa työtä tehdään yhdessä huoltajien ja koulujen henkilöstön kanssa.

Nuorten digitaalisten medioiden käytön haasteet ja vaikutukset hyvinvointiin herättävät kysymyksiä monissa perheissä ja kouluissa. Pause-hanke (2023-2025) kehittää työvälineitä nuorten digipelaamisen ja sosiaalisen median käyttöön liittyvien haasteiden tunnistamiseen ja niiden ratkaisemiseen.

Työtä tehdään yhdessä kasvattajien kanssa. Työvälineet on suunnattu erityisesti haastavimpia tilanteita käsitteleville yläkouluikäisten nuorten huoltajille ja yläkoulujen henkilöstöille. Yksilöllisiä ratkaisuja kehitetään ja testataan yhdessä perheiden ja koulujen kanssa. Hankkeessa tuotetaan kaikille avoin toimintamalli, joka helpottaa digipelaamisesta ja sosiaalisen median käyttöön liittyviä haittoja kohtaavia nuoria ja heidän perheitään.  Hanke toteutetaan STEA:n rahoituksella.

Etsimme hankkeen kehittämien työvälineiden testaajiksi yläkoulujen ammattilaisia ja yläkoululaisten huoltajia. Liittymällä hankkeen testaajalistalle saat käyttöösi erilaisia kehitysvaiheessa olevia koulun ja kodin haasteisiin soveltuvia työvälineitä. Kokoamme ilmoittautuneille muutaman kerran vuodessa mahdollisuuksia osallistua testaamiseen sekä päivityksiä hankkeen etenemisestä ja uusinta tietoa some- ja digipelihaitoista.

Alkuselvityksellä lisätietoa ilmiöistä  

Hankkeen työ perustuu tutkittuun tietoon, hankkeessa tuotettavaan selvitykseen sekä yhteiskehittämiseen kohderyhmien kanssa.

Hankkeen aluksi toteutetaan selvitystyö, jossa kartoitetaan verkkokyselyllä ja tutkimushaastatteluilla, kuinka huoltajat ja koulujen henkilöstö kokevat nuorten digipelaamiseen ja somen käytön haitat nuorten arjessa ja millaisiin tilanteisiin he toivovat tukea. Selvitystyön tulokset julkaistaan alkuvuodesta 2024. 

Hankkeessa hyödynnetään EHYT ry:n vahvaa pelikasvatuksellista ja ehkäisevän päihdetyön osaamista ja syvennetään tietoa etenkin nuorten sosiaalisen median käytöstä sekä siihen liittyvistä ilmiöistä.

Hanke tekee tiivistä yhteistyötä EHYT ry:n valtakunnallisen oppilaitosverkoston ja useiden yläkoulujen kanssa. Hankekumppanina digipelaamisen kysymyksissä on digipeliongelmissa auttava Peluuri ja erityisesti sen Restart-toiminta.

Lisätietoja

Aino Harvola.

Harvola Aino

Projektipäällikkö, Pause-hanke 050 345 9449
Katso henkilön esittely

Kankkunen Maria

Asiantuntija 0447380165
Katso henkilön esittely
Joel Aaltonen

Aaltonen Joel

Viestinnän asiantuntija 044 7710 577
Katso henkilön esittely