Pause-hanke

Pause-hanke puuttuu yläkouluikäisten nuorten digipelaamisen ja sosiaalisen median käytön aiheuttamiin haittoihin. Hankkeessa työtä tehdään yhdessä huoltajien ja koulujen henkilöstön kanssa.

Pause-hankkeen logo

Nuorten digitaalisten medioiden käytön haasteet ja vaikutukset hyvinvointiin herättävät kysymyksiä monissa perheissä ja kouluissa. Pause-hanke (2023-2025) kehittää työvälineitä nuorten digipelaamiseen ja sosiaalisen median käyttöön liittyvien haasteiden tunnistamiseen ja niiden ratkaisemiseen.

Työtä tehdään yhdessä kasvattajien kanssa. Työvälineet on suunnattu erityisesti haastavimpia tilanteita käsitteleville yläkouluikäisten nuorten huoltajille ja yläkoulujen henkilöstöille. Yksilöllisiä ratkaisuja kehitetään ja testataan yhdessä perheiden ja koulujen kanssa. Hankkeessa tuotetaan kaikille avoin toimintamalli, joka helpottaa digipelaamisesta ja sosiaalisen median käyttöön liittyviä haittoja kohtaavia nuoria ja heidän perheitään.  Hanke toteutetaan STEA:n rahoituksella.

Etsimme hankkeen kehittämien työvälineiden testaajiksi yläkoulujen ammattilaisia ja yläkoululaisten huoltajia. Liittymällä hankkeen sähköpostilistalle saat käyttöösi erilaisia kehitysvaiheessa olevia koulun ja kodin haasteisiin soveltuvia työvälineitä. Kokoamme ilmoittautuneille muutaman kerran vuodessa mahdollisuuksia osallistua testaamiseen sekä päivityksiä hankkeen etenemisestä ja uusinta tietoa some- ja digipelihaitoista.

Kuinka auttaa pelikasvattajana huoltajia digipelaamiseen liittyvissä haastavissa tilanteissa? Tervetuloa torstaina 30.5. klo 17.00-19.00 Pause-hankkeen etätyöpajaan, jossa nuorten kanssa toimivilla on mahdollisuus jakaa ajatuksiaan ja pohtia käytännöllisiä työvälineitä eritasoisen haastavissa tilanteissa oleville huoltajille. Työpaja on suunnattu nuorten ja pelaamisen parissa toimiville, ja se järjestetään Teams-alustalla.

Tervetuloa tiistaina 4.6. klo 17-19 Pause-hankkeen etätyöpajaan, jossa huoltajat pääsevät keskustelemaan avoimesti nuorten digihaasteista. Millaisiin tilanteisiin ratkaisua on ollut erityisen vaikea löytää? Minkälaista yhteistyötä toivoisit asiassa koulun kanssa? Työpaja on suunnattu yläkouluikäisten nuorten huoltajille ja järjestetään Teams-alustalla.

Työ perustuu tutkittuun tietoon ja asiantuntemukseen 

Hankkeen työ perustuu tutkittuun tietoon, hankkeen julkaisemaan selvitykseen sekä yhteiskehittämiseen kohderyhmien kanssa.  

Hankkeessa hyödynnetään EHYT ry:n vahvaa pelikasvatuksellista ja ehkäisevän päihdetyön osaamista ja syvennetään tietoa etenkin nuorten sosiaalisen median käytöstä sekä siihen liittyvistä ilmiöistä.

Hanke tekee tiivistä yhteistyötä EHYT ry:n valtakunnallisen oppilaitosverkoston ja useiden yläkoulujen kanssa. Hankekumppanina digipelaamisen kysymyksissä on digipeliongelmissa auttava Peluuri ja erityisesti sen Restart-toiminta.

Lisätietoja

Aino Harvola.

Harvola Aino

Projektipäällikkö, Pause-hanke 050 345 9449
Katso henkilön esittely

Kankkunen Maria

Asiantuntija 0447380165
Katso henkilön esittely
Joel Aaltonen

Aaltonen Joel

Viestinnän asiantuntija 044 7710 577
Katso henkilön esittely