Lapsille, nuorille ja heidän vanhemmilleen

Lapsuudessa ja nuoruudessa luodaan perusta aikuisiän hyvinvoinnille. Panostamalla lapsuuden ja nuoruusiän hyvinvointiin ja suojelemalla lapsia ja nuoria päihteiden käytöltä, voidaan ehkäistä erilaisten ongelmien syntymistä. EHYT kohtaa lapsia ja nuoria siellä, missä he ovat: kouluissa, netissä ja harrastustoiminnan parissa. Tuemme myös lasten ja nuorten vanhempia heidän kasvatustyössään.

Isä, äiti, poika ja tyttö tasapainoilevat jonossa kalliolla.
Kuva: Jukka Rapo / EHYT ry

Toimintamme on monipuolista ja tavoittaa eri ikäisiä ja -taustaisia lapsia ympäri Suomen.

Tutustu toimintaamme!

FYFA – alkoholihaittojen ehkäisy urheilua harrastavien nuorten parissa

FYFA on EU-hanke nuorten alkoholihaittojen ehkäisemiseksi liikunnan ja urheilun viitekehyksessä. EHYT ry koordinoi hankkeen Suomen osuutta vastuualueenaan lasten ja nuorten osallisuus.

Hadiya – hyvinvointia somalin- ja arabiankielisille nuorille

Somalin- ja arabiankieliset nuoret kokevat päihde- ja pelihaittoja siinä missä muutkin nuoret. Lisäksi maahanmuuttajanuoret kokevat muita useammin syrjintää ja yksinäisyyttä sekä kärsivät kommunikaatiohaasteista vanhempiensa kanssa. EHYT ry:n keväällä 2020 käynnistämässä hankkeessa vahvistetaan suojaavia tekijöitä maahanmuuttajanuorten elämässä sekä tuetaan heidän perheitään päihdekasvatukseen liittyvissä kysymyksissä.

Nettimummola Muruset

Muruset on lasten ja nuorten oma nettimummola, jossa koulutuksen saaneet verkkoisovanhemmat kohtaavat lapsia ja nuoria Muruset-chatissä ja Habbo-hotellissa. Se on vapaaehtoistoiminnan muoto, joka tuo yhteen sukupolvet verkossa.

Nuorten kanava BuenoTalk

BuenoTalk kohtaa nuoria siellä, missä he ovat: netissä. BuenoTalkin kanavat Instagramissa ja YouTubessa sekä BuenoTalk.fi-sivusto tarjoavat sisältöä nuoria kiinnostavista aiheista kuten päihteistä ja hyvinvoinnista.

Päihde- ja pelikasvatus peruskoulussa ja toisella asteella

Tarjoamme kouluille ja oppilaitoksille päihdekasvatusta ja pelikasvatusta: oppitunteja, vanhempainiltoja ja henkilöstöinfoja sekä koulutusta opiskelijatuutoreille. Toiminta on suunnattu ala- ja yläkouluille sekä toiselle asteelle.

Nuoret Pakka-toimijoina

Nuoret Pakka-toimijoina -hankkeen tavoitteena on ehkäistä ja vähentää alkoholin ja nikotiinituotteiden välittämistä alaikäisille, lisätä kriittistä suhtautumista päihteiden välittämiseen sekä kartoittaa ja parantaa nuorten kokemaa turvallisuuden tunnetta julkisissa tiloissa, joissa esiintyy päihteiden käyttöä.