Lapsille, nuorille ja heidän vanhemmilleen

Lapsuudessa ja nuoruudessa luodaan perusta aikuisiän hyvinvoinnille. Panostamalla lapsuuden ja nuoruusiän hyvinvointiin ja suojelemalla lapsia ja nuoria päihteiden käytöltä, voidaan ehkäistä erilaisten ongelmien syntymistä. EHYT kohtaa lapsia ja nuoria siellä, missä he ovat: kouluissa, netissä ja harrastustoiminnan parissa. Tuemme myös lasten ja nuorten vanhempia heidän kasvatustyössään.

Isä, äiti, poika ja tyttö tasapainoilevat jonossa kalliolla.
Kuva: Jukka Rapo / EHYT ry

Toimintamme on monipuolista ja tavoittaa eri ikäisiä ja -taustaisia lapsia ympäri Suomen.

Tutustu toimintaamme!

Hadiya – somalin- ja arabiankielisten perheiden tueksi

Somalin- ja arabiankieliset nuoret kokevat päihde- ja pelihaittoja siinä missä muutkin nuoret. Lisäksi maahanmuuttajanuoret kokevat muita useammin syrjintää ja yksinäisyyttä sekä kärsivät kommunikaatiohaasteista vanhempiensa kanssa. EHYT ry:n ”Vanhempien ja verkostojen Hadiya” -hanke auttaa vanhempia vahvistamaan suojaavia tekijöitä perhearjessa ja koordinoi ”Hadiya-kumppanuusverkoston” toimintaa.

Nettimummola Muruset

Muruset on lasten ja nuorten oma nettimummola, jossa koulutuksen saaneet verkkoisovanhemmat kohtaavat lapsia ja nuoria Muruset-chatissä ja Habbo-hotellissa. Se on vapaaehtoistoiminnan muoto, joka tuo yhteen sukupolvet verkossa.

Nuorten kanava BuenoTalk

BuenoTalk kohtaa nuoria siellä, missä he ovat: netissä. BuenoTalkin kanavat Instagramissa ja YouTubessa sekä BuenoTalk.fi-sivusto tarjoavat sisältöä nuoria kiinnostavista aiheista kuten päihteistä ja hyvinvoinnista.

Päihde- ja pelikasvatus peruskoulussa ja toisella asteella

Tarjoamme kouluille ja oppilaitoksille päihdekasvatusta ja pelikasvatusta: oppitunteja, vanhempainiltoja ja henkilöstöinfoja sekä koulutusta opiskelijatuutoreille. Toiminta on suunnattu ala- ja yläkouluille sekä toiselle asteelle.

Kaupunki kuuluu kaikille!

Kaupunki kuuluu kaikille -toiminta tuo alakoululaisille turvaa koulumatkoille. Hankkeen tavoitteena on lisätä lasten turvallisuuden tunnetta sekä vähentää päihteitä käyttäviin ihmisiin liittyviä ennakkoluuloja ja pelkoja.

Pause – tasapainoa nuorten digitaalisten medioiden käyttöön

Pause-hanke puuttuu yläkouluikäisten nuorten digipelaamisen ja sosiaalisen median käytön aiheuttamiin haittoihin. Hankkeessa kehitetään työvälineitä nuorten digipelaamisen ja sosiaalisen median käyttöön liittyvien haasteiden tunnistamiseen ja niiden ratkaisemiseen. Työtä tehdään yhdessä huoltajien ja koulujen henkilöstön kanssa.

Perustana Perhe -hanke

Perustana Perhe -hanke tähtää perheiden voimavarojen vahvistamiseen. Hanke kehittää paikallisyhdistysten käyttöön toimintamallia matalan kynnyksen perheryhmien tuomiseksi osaksi heidän ehkäisevää työtään.

Lämmin vanhemmuus -hanke

Lämmin vanhemmuus – vanhemmat ehkäisevän päihdetyön toimijoina -hankkeen (9/2023-2024) tavoitteena on tukea vanhempien vanhemmuustaitoja ja vahvistaa perheiden vuorovaikutusta nuorten riskikäyttäytymisen ehkäisemiseksi. Hanke toteutetaan Pohjois-Savon hyvinvointialueen rahoituksella.