Make the difference

Make the difference on kansainvälinen euro netin hanke, jonka tavoitteena on ehkäistä lasten hyvinvoinnin vaarantumista riippuvuusongelmista kärsivissä perheissä. EHYT ry vastaa hankkeen toteutumista Suomen osalta kehittää Suomessa tukihenkilötoimintaan liittyvän koulutusopasta ja yhteistyömallia paikallisen toimijan, Kymsoten, kanssa. Tuloksista raportoidaan 2023.

Tyttö metsäpolulla. Isä taustalla.
Kuva: Jukka Rapo / EHYT ry

Suomalaisista riippuvuusongelmien takia hoitoon hakeutuneista noin 7 % asuu alaikäisen lapsen kanssa (Kuussaari ym. 2021). Eritysesti huumeiden käytön vuoksi hoitoon hakeutuneiden perheellisten määrä on lisääntynyt viimeisten vuosikymmenien ajan (Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen (EMCDDA 2012)). Kuitenkaan kaikkia riippuvuusongelmista kärsivien perheiden lapsia ei tunnisteta. Varttuminen tällaisessa perheessä voi johtaa vakaviin psykologisiin seurauksiin.

Make The Difference (2021-2023) on euro netin hanke. Euro net on eurooppalaisen riippuvuuksien ehkäisyyn keskittyvä verkosto, jonka tavoitteena on kehittää yhteistyötä hanketyöskentelyllä riippuvuuksien ehkäisyssä. Verkoston puitteissa vaihdetaan tietoa ja kokemuksia paikallisesti, kansallisesti ja alueellisesti toimivien instituutioiden ja organisaatioiden välillä eurooppalaisessa kontekstissa. Hanketta koordinoi saksalainen LWL, joka on huumeisiin liittyvien asioiden koordinointitoimisto. EHYT ry on yksi hankkeen kahdestatoista toteuttajasta.

Make the difference -hankkeella pyritään:

  • edistämään varhaista tunnistamista ja varhaisten palveluiden tarjoamista
  • kannustamaan yhteystyöhön erilaisten avuntarjoajien kanssa
  • edistämään synergiaa ja olemassa olevien resurssien tehokasta käyttöä
  • lisäämään molempien avuntarjoajien kapasiteettia
  • ehkäisemään riippuvuusongelmista kärsivien perheiden lasten mielenterveysongelmien kehittymistä.

Hankkeessa kehitetään yhteistyömallia ja koulutusopasta tukihenkilötoiminnalle yhdessä 12 EU-maan (Saksa, Suomi, Belgia, Espanja, Italia, Hollanti, Portugali, Slovakia, Tšekki, Kreikka, Kypros ja Slovenia) ehkäisevää päihdetyötä tekevien toimijoiden ja paikallisten organisaatioiden kanssa. Tavoitteena on ehkäistä lasten hyvinvoinnin vaarantumista riippuvuusongelmista kärsivissä perheissä. Tutustu hankkeen kansainvälisiin verkkosivuihin täällä.

Yhteistyömallin kehittäminen

Hankkeessa valmistellaan ja implementoidaan strukturoitu opas sitovan yhteistyön luomiseen ehkäisevän päihdetyön toimijan ja paikallisen toimijan välille. Lopputuotteena on eurooppalainen malli yhteystyön rakentamiseen ja toteuttamiseen.

Koulutusoppaan kehittäminen

Tarkoituksena on valmistella ja implementoida tukihenkilötoimintaa liittyvä koulutusopas. Tämä toteutetaan integroimalla paikallisen toimijan olemassa olevia rakenteita hankkeessa tuotettuun koulutusoppaaseen sekä täydennetään palveluita uudella menetelmällä. Lopputuotteena on yhdessä kehitetty, testattu ja arvioitu koulutusopas riippuvuusongelmista kärsivien perheiden lasten tukihenkilötoiminnasta.

Euroopan kartta, johon punaisella merkattu 12 Make the difference -hankkeeseen osallistuvaa maata.