Yhteistä tahtoa ja sama päämäärä – EHYT 10 vuotta

Vuonna 2022 tulee kuluneeksi 10 vuotta siitä, kun Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry syntyi. EHYT sai alkunsa kolmen järjestön - Elämä On Parasta Huumetta ry EOPH, Elämäntapaliitto ry ja Terveys ry - fuusiosta, joka eteni kihlajaisista polttareiden kautta yhdistymiseen ja saman katon alle muuttamiseen. Yhdistymisen taustalla ja onnistumisen mahdollistajana oli vahva yhteinen tahto ja sama päämäärä.

EHYTin työntekijät tekevät kehoillaan kirjaimet E, H, Y ja T.
Vuonna 2013 EHYTin strategia- ja kehityspäivät pidettiin Siuntiossa. Rastiradalla työntekijöiden tehtävä oli joukkueittain muodostaa sana EHYT. Kuva: Minna Lehtinen

Päihdejärjestöjen yhdistymistä oli pohdittu jo pitkään ennen kuin varsinainen yhdistymisprosessi alkoi vuonna 2010. Tavoitteena oli saada aikaa vahvempi toimija ja vaikuttava organisaatio, joka saisi paremmin äänensä kuuluviin. Tarkoitus oli myös vapauttaa hallinnollisia, taloudellisia ja henkilöstöresursseja päällekkäisestä toiminnasta. Uuden järjestön toimintaa kehitettäessä lähtökohtana oli vaikuttavan ehkäisevän päihdetyön vahvistaminen sekä paikallisesti, alueellisesti että valtakunnallisesti, ja toisaalta myös uudenlaisen toiminnan tuominen perinteisten rinnalle esimerkiksi verkossa tehtävän työn kautta. Myös järjestöjen verkostoituminen ja ehkäisevän päihdetyön kentän kokoaminen on ollut yksi EHYTin erityistehtävistä heti alusta lähtien.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana EHYTin organisaatio on kehittynyt ja uudistunut, vaikka perustavoitteet ovat pysyneet samana. Elämme aikaa, jossa toimintaympäristön muutokset ovat nopeita ja tulevaisuus monella tavalla epävarma. Vaikuttava toiminta vaatii kykyä ennakoida, uudistua ja suunnata toimintaa muuttuvassa maailmassa. Hyvä käsitys menneisyydestä ja historiasta ovat tärkeitä ja luovat pohjaa tulevaisuuden rakentamiselle.

Kymmenennen toimintavuoden alkaessa on hyvä aika luoda katsaus menneeseen; siihen miten kolmen järjestön erilaiset toiminnat ovat sulautuneet yhteen ja millainen järjestö EHYTistä on muodostunut. Paljon muistamisen arvoista on varmasti jäänyt myös nyt koottujen tarinoiden ulkopuolelle. Suuret kiitokset niille, jotka ovat olleet vaikuttamassa toiminnan kehittymiseen ja kiitos heille, jotka ovat olleet haastateltavana nyt julkaistavissa artikkeleissa.

– Marja Pakarinen, EHYTin toiminnanjohtaja