Valmentaja on roolimalli (video)

Video löytyy skrollaamalla tätä sivua alaspäin.

Valmentaja on roolimalli urheiluseuroissa harrastaville lapsille ja nuorille. Valmentajan näyttämällä esimerkillä, asenteella, teoilla ja sanoilla tiedetään olevan suuri vaikutus, ja siksi valmentajan on tärkeä tiedostaa kasvatuksellinen vastuunsa toimiessaan lasten ja nuorten parissa. Ensimmäinen askel päihteettömyyden turvaamiseksi lasten ja nuorten urheiluseuratoiminnassa on se, että valmentajat ja muut seuratoiminnassa mukana olevat aikuiset näyttävät itse hyvää esimerkkiä. Tätä teemaa käsitellään Valmentaja on roolimalli -videolla, joka on tarkoitettu käytännön työkaluksi urheiluseuratoiminnan tueksi.

Video on osa SPORTTI-hanketta.

Lue lisää: ehyt.fi/sportti

Kuvaus

Valmentaja on roolimalli urheiluseuroissa harrastaville lapsille ja nuorille. Valmentaja on roolimalli -video on työkalu urheiluseuratoiminnan tueksi.

Tekstitys saatavissa.