Puolitetaan riskitason rahapelaaminen

Tehokkain tapa vähentää rahapelihaittoja ja -ongelmia on ehkäistä niitä ennalta. Puolitetaan riskitason rahapelaaminen -kampanja kannustaa meitä kaikkia pohtimaan keinoja tähän.

riskitason rahapelaaja
Kuva: Antti Luostarinen/EHYT ry

Faktaa:

  • Melkein kolme miljoonaa suomalaista pelaa rahapelejä.
  • Heistä joka seitsemäs (397 000) pelaa riskitasolla.
  • Rahapelaaminen aiheuttaa ongelmia 60 000 suomalaiselle.
  • 52 000 suomalaista kokee peliriippuvuutta.

Mitä tälle yksilöille ja koko yhteiskunnalle tuhoisalle ketjulle pitäisi tehdä?
Ensinnäkin tarvitaan selkeä tavoite.

Me ehdotamme seuraavaa: puolitetaan riskitason rahapelaaminen!

Maltillisen rahapelaamisen ja ongelmallisen rahapelaamisen väliin sijoittuvat riskitasolla rahapelaavat. Riskitason rahapelaaminen tarkoittaa rahapelaamista, joka aiheuttaa yksittäisiä haittoja, jotka eivät ole vielä merkittäviä tai laajamittaisia. Nämä haitat voivat olla esimerkiksi taloudellisia (rahapelaamiseen on käytetty enemmän rahaa kuin on tarkoitettu), ajankäytöllisiä (rahapelaamiseen menee enemmän aikaa kuin on suunniteltu) ja/tai sosiaalisia (rahapelaaminen on aiheuttanut ristiriitoja läheisten kanssa). Riskitason rahapelaaminen voi myös tarkoittaa sellaista rahapelaamista, joka ei vielä täytä ongelmallisen rahapelaamisen kriteereitä.

Riskitason rahapelaaminen edeltää usein varsinaisen rahapeliongelman kehittymistä.  Kaikille riskitasolla pelanneille ei kehity rahapeliongelmaa, mutta suurin osa ongelmallisesti pelaavista on vallitsevan käsityksen mukaan todennäköisesti ollut joskus riskitasolla pelaava. Maailman terveysjärjestö WHO:n ICD-11 -sairausluokituksessa riskialtis rahapelaaminen (hazardous gambling or betting) määritellään pelaamiseksi, joka suurentaa merkittävästi fyysisten ja psyykkisten haittojen syntymisen riskiä pelaajalle itselleen sekä hänen läheisilleen.

Tehokkain tapa vähentää rahapelihaittoja ja peliongelmia on ehkäistä niitä ennalta. Rahapeliongelman kanssa kamppailevia ihmisiä pitää tietysti auttaa kaikin mahdollisin tavoin. Mutta kaikkein tärkeintä on, että heitä olisi mahdollisimman vähän.

Siksi pitää panostaa juuri riskitason rahapelaamisen vähentämiseen ja sen mahdollisimman varhaiseen tunnistamiseen.

Haastamme kaikki mukaan

Mitä kaikkea sitten on mahdollista tehdä, että tavoite voisi toteutua? Haastamme kaikki suomalaiset, yhteisöt ja yritykset mukaan tavoitteen toteuttamiseen. EHYTin ehdotukset löydät alempaa tältä sivulta. Tutustu niihin ja kerro samalla meille omat ehdotuksesi. 

rahapelaajamiehen erilaiset ilmeet neutraalista kärsivään
Kuva: Antti Luostarinen/EHYT ry

Mitä voisimme yhdessä tehdä?

Voisimmeko todella puolittaa riskitason rahapelaamisen Suomessa? Mitä tällaisen tavoitteen saavuttaminen vaatisi? Kauanko siihen menisi? Mitä se maksaisi? Ja miten paljon hyvää siitä yhteiskunnalle seuraisi?

Tässä ajatuksiamme siitä, miten riskitason rahapelaamista voisi vähentää:

  • Otetaan aina rahapelaaminen puheeksi.
  • Huolehditaan, että riskitason rahapelaajille on matalan kynnyksen apua tarjolla.
  • Rahapelipolitiikka ei saa kannustaa rahapelaamiseen.

Mitä juuri sinä voit tehdä?

Riskitasolla rahapelaava: Jos tunnet tarvetta salailla tai valehdella rahapelaamisestasi on aika pysähtyä. Kerro rahapelaamisestasi sote-ammattilaiselle ja läheiselle ja pohtikaa yhdessä, miten tästä eteenpäin. Hyviä ideoita voivat olla muun muassa pelitilien jäädyttäminen, rahapelaamisen vähentäminen tai rahapelaamisen lopettaminen kokonaan. Voit myös vältellä tilanteita, joissa liiallista rahapelaamista on tapahtunut. Rahapelipäiväkirjan pitäminen toimii joillekin. Lisätietoja ja vinkkejä löydät Pelaanko liikaa rahapelejä? -artikkelista.

Läheinen, ystävä, työkaveri: Ota rohkeasti rahapelaaminen puheeksi, jos huomaat läheisesti rahapelaavan riskitasolla. Älä tuomitse tai kauhistele. Kysy, kuuntele ja kerro, että apua on tarvittaessa tarjolla. Lisätietoja ja vinkkejä saat Peluurin sivuilta. Tutustu myös Rahapelaaminen puheeksi -keskustelukorttiin.

Riskitasolla rahapelaajia työssään kohtaava ammattilainen: Ota rahapelaaminen puheeksi työssäsi kaikilta. Älä oleta mitään ulkonäön, iän tai sukupuolen perusteella, vaan kysy rahapelaamisesta. Kouluttaudu rahapelihaitoista ja ota selvää, mistä lisäapua on saatavilla. Tutustu Rahapelaaminen puheeksi -tukiaineistoon ja tilaa työyhteisöllesi Puhutaan rahapelaamisesta -koulutus.

Päättäjä: Rahapelihaittojen ehkäisy on aina inhimillisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävämpää kuin ongelmien hoito. Pidä huolta, että omalla alueellasi sote-ammattilaiset saavat koulutusta rahapelihaitoista ja apua on tarjolla matalalla kynnyksellä. Tutustu myös itse rahapelihaittojen ehkäisyyn ja riskitason rahapelaamisen ja rahapeliongelmien aiheuttamiin haittoihin. Lisätietoja ehkäisevästä päihdetyöstä kunta- ja aluevaltuutetuille laaditusta oppaasta.

Kerro omat ajatuksesi ja ehdotuksesi

Tule mukaan ja kerro omat ehdotuksesi!

Voit myös seurata ja osallistua keskusteluun sosiaalisessa mediassa tunnisteella #PuolitetaanRiskirahapelaaminen.

Mistä on kyse – selvitys riskitason rahapelaamisesta

EHYT teetti tänä vuonna laajan selvityksen riskitason rahapelaamisesta ja rahapelaamisen haittojen ehkäisystä Suomessa. Selvityksen on tehnyt tutkija Kalle Lind yhdessä THL:n tutkimuspäällikkö Sari Castrénin ja EHYTin rahapelihaittaehkäisytiimin kanssa.


Ehkäisevä työ avainroolissa

Jos todella haluamme vähentää rahapelihaittoja ja -ongelmia, kannattaa pyrkiä aktiivisesti ehkäisemään jo niiden syntymistä. Sama pätee myös päihdehaittoihin ja -ongelmiin.

EHYT tekee monipuolista ehkäisevää päihdetyötä kaikkialla Suomessa, kaiken ikäisten ihmisten ja ryhmien parissa. Tavoitteenamme on juuri peli- ja päihdehaittojen ennaltaehkäisy eri tavoin. Toimintamme perustuu laajaan kansalaisjärjestöjen verkostoon, asiantuntijatietoon ja ihmisten kohtaamiseen. Ehkäisevään päihdetyöhön tarvitaan meitä kaikkia. Lue lisää EHYTin ehkäisevästä päihdetyöstä verkkosivuiltamme www.ehyt.fi.