Miksi kaikissa alkoholituotteissa tulisi olla tuotetiedot? 

Kaikissa alkoholituotteissa ei tarvitse olla näkyvillä ainesosaluetteloa tai ravintoarvoja. Muissa elintarvikkeissa tiedot pitää olla kuluttajan saatavilla. EHYT ry:n mielestä kansalaisilla on oikeus tietää, mitä he juovat.

etiketittömiä viinipulloja hyllyllä.

Vuodesta 2011 lähtien EU:ssa on astunut voimaan asetus (1) siitä, että kaikissa kuluttajille myytävissä elintarvikepakkauksissa tulee valmistajatietojen ja säilyvyystietojen lisäksi olla tiedossa ainakin ainesosaluettelo, tiedot allergeeneistä sekä ravintoarvomerkinnät (2). Asetus lisää kuluttajansuojaa ja tuoteturvallisuutta sekä auttaa ihmisiä valitsemaan itselleen sopivia tuotteita.  

Asetuksessa on kuitenkin poikkeus. Asetuksen mukaan sellaisiin alkoholituotteisiin, joissa on yli 1,2 tilavuusprosenttia alkoholia, ei tarvitse lisätä aineosaluetteloa eikä tietoa juoman ravintoarvoista kuten kaloreista. Niinpä keskioluen, viinin ja vahvojen alkoholijuomien, kuten liköörien, pakkauksissa ja pulloissa ei tarvitse näkyä, mitä tuote oikeastaan sisältää. 

Epäkohta johtuu siitä, että asetuksen valmisteluvaiheessa alkoholin tuottajien etujärjestöt vaikuttivat vahvasti päätösprosessiin. Tuottajat eivät olleet valmiita avaamaan tuotetietoja kuluttajille ja vetosivat esimerkiksi viinintuotannon perinteisyyteen ja siihen, että pulloihin ei ole mahdollista mahduttaa lisätietoja ilman, että ulkoasu kärsii. 

Ihmisiä kiinnostaa kuitenkin, mitä he kaupasta ostavat. EHYT ry:n TNS Kantarilla (5/2018) teettämän selvityksen mukaan alkoholia käyttävistä suomalaisista 64 prosenttia on sitä mieltä, että alkoholijuomien etiketeissä ja pakkauksissa pitäisi olla samanlaiset tuotetiedot kuin elintarvikkeissa. Myös erityisruokavalioita (elämäntapa, sairaus, diabetes, keliakia tai allergia) koskevat merkinnät kiinnostavat kuluttajia. 56 prosenttia vastaajista haluaisi alkoholijuomien etiketti- ja pakkausmerkintöihin nykyistä enemmän tietoa erityisruokavaliota noudattaville. Vastauksien perustella erityisesti alle 25-vuotiaat (70 prosenttia) kokevat tämän tärkeäksi.

Tuotetiedot tulossa vuonna 2023

Panimot ovat vapaaehtoisesti lisänneet tietoja pullojensa kylkiin. Viinien ja vahvojen alkoholien valmistajat eivät ole muuttaneet toimintaansa, mutta 8.12.2023 alkaen tilanteeseen tulee muutos. Jatkossa myös viinipullojen kyljissä tulee näkyä täydellinen ainesosaluettelo, sekä tiedot mm. kaloreista, rasvasta, hiilihydraateista, proteiinista ja suolasta. (3) Alkoholituotteiden kohdalla tehty poikkeus on kumottu osana EU:n syövänvastaista ohjelmaa. 

Muutos on monella tapaa hyödyllinen. Kuluttajat voivat jatkossa itse nähdä, mitä alkoholijuomat sisältävät. Erityisesti kuluttajia kiinnostavat allergeenit sekä lisäaineet, mutta muukin tieto on tervetullutta. Alkoholijuomat sisältävät runsaasti kaloreita, ja sen näkyväksi tekeminen auttaa kuluttajia tekemään terveellisempiä päätöksiä ostoksiensa suhteen.  

Vaikka muutos on vasta tapahtumassa, voivat alkoholin tuottajat jo nyt antaa kuluttajille lisätietoa. Tiedon painattaminen tuotteisiin on vielä vapaaehtoista, mutta kannattavaa. EU:ssa keskustellaan nyt siitä, että alkoholituotteissa tulisi olla pakollisena varoitustekstit ja varoitussymbolit, kuten tupakka-askeissa. Tämä prosessi jatkuu parhaillaan EU:n tasoisena vaikuttamistyönä (4). 

EHYT on jo vuosien ajan nostanut omassa työssään esiin alkoholituotteiden etikettimerkintöjen tärkeyden. EHYT ja Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto järjestivät kansainvälisen seminaarin lokakuussa 2018, johon osallistu yli sata toimijaa järjestöistä, EU:sta ja alkoholiteollisuudesta. Sen jälkeen on EU:ssa valmistunut päätös pakollisista merkinnöistä alkoholijuomissa.  

Lähteet: 

  1. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 1169/2011, elintarviketietojen antamisesta kuluttajille: eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0018:0063:FI:PDF 
  1. Ruokavirasto, pakolliset pakkausmerkinnät: www.ruokavirasto.fi/henkiloasiakkaat/tietoa-elintarvikkeista/pakkausmerkinnat/pakolliset-pakkausmerkinnat/  
  1. Valvira, alkoholijuomien pakkausmerkinnät: www.valvira.fi/alkoholi/alkoholijuomien_valvonta/alkoholijuomien_pakkausmerkinnat 
  1. Eurocare, European citizens have the right to know how alcohol affects their health: www.eurocare.org/cares.php?sp=labeling&ssp=european-citizens-have-the-right-to-know-how-alcohol-affects-their-health