Mitä tarkoittaa kannabiksen depenalisointi, dekriminalisointi ja laillistaminen?

Kannabiskeskustelussa esiin nousee erilaisia termejä: puhutaan depenalisaatiosta, käytön laillistamisesta ja dekriminalisoinnista. Eri toimien välillä on huomattavia eroja.

Depenalisaatio tarkoittaa sitä, että vaikka käyttö olisi yhä lainvastaista, sille ei ole määritelty rangaistusta. Asian voi rinnastaa esimerkiksi pyöräilykypärän käyttöön, jossa tieliikennelaki määrittelee, että ajon aikana on yleensä käytettävä asianmukaista suojakypärää, mutta laki ei pakota sen käyttämiseen.

Dekriminalisointi tarkoittaa käytön ja hallussapidon sallimista ja rangaistavuuden poistamista. Kuitenkin esimerkiksi tuotanto, valmistus, tuonti, vienti, kuljetus, kauttakuljetus, jakelu ja kauppa olisivat edelleen rangaistavia. 

Laillistaminen tarkoittaa sitä, että kannabista saisi myydä säännellysti samaan tapaan kuin esimerkiksi alkoholia ja tupakkaa. Kannabiksen käyttö ja hallussapito olisi sallittua.