Miten EHYT ehkäisee rahapelihaittoja?

Rahapelihaittoja ehkäistään parhaiten samoilla keinoilla kuin muitakin päihdehaittoja. Tärkeintä on vähentää rahapelien kysyntää, saatavuutta sekä rahapelien käytöstä syntyviä haittoja.

Mies pelaa marketin pelikoneella, lapset odottavat vähän matkan päässä.
Kuva: Jukka Rapo / EHYT ry

EHYTin rahapelihaittojen ehkäisytyön painopisteenä on kiinnittää huomiota riskirahapelaamiseen ja kouluttaa muun muassa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia ottamaan puheeksi rahapelaaminen ja tunnistamaan riskitason rahapelaaminen (ks. lisää puheeksiotosta Rahapelaaminen puheeksi -tukioppaasta).

Alhaisen riskitason pelaaminen on peliongelman lievempi muoto, kun taas kohtalaisen riskitason pelaaminen ja ongelmapelaaminen ovat rahapeliongelman vakavampia muotoja. THL:n väestökyselyn mukaan vuonna 2023 alhaisen riskin tasolla pelasi noin 325 000 henkilöä (9 %) ja kohtalaisen riskin tai ongelmapelaamisen tasolla noin 151 000 henkilöä (4,2 %). Miehistä vähintään kohtalaisen riskin tasolla pelasi 6,6 prosenttia ja naisista 1,8 prosenttia. Vähintään kohtalaisen riskin tasolla pelaaminen oli yleisintä 18–44-vuotiailla [1]. On tärkeää varmistaa, ettei riskitasolla pelaamisesta siirrytä ongelmalliseen pelaamiseen, vaan että koetut haitat saataisiin minimoitua ja riskitasolla pelaavat pelaamaan rahapelejä kohtuudella tai lopettamaan kokonaan.

EHYTin kokonaisbudjetista noin neljä prosenttia käytetään rahapelihaittojen ehkäisytyöhön. Tämä osuus muodostuu valtionavustuksesta, jonka on myöntänyt sosiaali- ja terveysministeriö hakemuksen perusteella. Avustus tulee käyttää hakemuksessa määriteltyihin tarkoituksiin.

Räätälöimme koulutuksia rahapelihaittojen ehkäisystä eri kohderyhmille ja yhteistyökumppaneille. Vuonna 2023 EHYT koulutti esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan työntekijöitä, lähihoitajaopiskelijoita, kehitysvamma-alan ammattilaisia ja järjestö- sekä nuorisoalan toimijoita. Työskentelemme myös sen eteen, että rahapelihaittojen ehkäisy on mukana työelämän ehkäisevässä päihdetyössä ja työpaikkojen päihdeohjelmissa. Lisäksi teemme yhteiskunnallista vaikuttamista kirjoittamalla lausuntoja ja osallistumalla erilaisiin työryhmiin ja selvityshankkeisiin sekä yhteiskunnalliseen keskusteluun. Edellisten lisäksi konsultoimme rahapeliasioissa, viestimme rahapelihaitoista sekä olemme mukana erilaisissa rahapelihaittoja torjuvissa verkostoissa kotimaassa ja ulkomailla.

EHYTin toiminta kokonaisuudessaan on laajaa. Toimimme koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen edistämiseksi. Rahapelihaittojen ehkäisyn tavoitteita, sisältöjä ja toimintamalleja hyödynnetään ja levitetään mahdollisuuksien mukaan kaikessa toiminnassamme.

[1] Grönroos T., Salonen A., Latvala T., Kontto J., Hagfors H. (2024). Suomalaisten rahapelaaminen 2023: Rahapelaaminen vähentynyt, peliongelma yleistynyt ja suhtautuminen pelaamiseen muuttunut. THL, Raportti 15/2024. (julkari.fi)