Miten EHYT ehkäisee rahapelihaittoja?

Rahapelihaittoja ehkäistään parhaiten samoilla keinoilla kuin muitakin päihdehaittoja. Tärkeintä on vähentää rahapelien kysyntää, saatavuutta sekä rahapelien käytöstä syntyviä haittoja.

Mies pelaa marketin pelikoneella, lapset odottavat vähän matkan päässä.
Kuva: Jukka Rapo / EHYT ry

EHYTin rahapelihaittojen ehkäisytyön painopisteenä on kiinnittää huomiota riskirahapelaamiseen ja kouluttaa muun muassa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia ottamaan puheeksi rahapelaaminen ja tunnistamaan riskitason rahapelaaminen (ks. lisää puheeksiotosta Rahapelaaminen puheeksi -tukioppaasta).

Riskitasolla rahapelaaville aiheutuu jonkin verran haittoja, mutta heidän pelaamisensa ei ole vielä rahapeliongelman tai -riippuvuuden tasolla. THL:n väestökyselyn mukaan vuonna 2019 riskitasolla pelaavia oli Suomessa 397 000 henkilöä[1]. On tärkeää varmistaa, ettei riskitasolla pelaamisesta siirrytä ongelmalliseen pelaamiseen, vaan että koetut haitat saataisiin minimoitua ja riskitasolla pelaavat pelaamaan rahapelejä kohtuudella tai lopettamaan kokonaan.

EHYTin kokonaisbudjetista noin neljä prosenttia käytetään rahapelihaittojen ehkäisytyöhön. Tämä osuus muodostuu valtionavustuksesta, jonka on myöntänyt sosiaali- ja terveysministeriö hakemuksen perusteella. Avustus tulee käyttää hakemuksessa määriteltyihin tarkoituksiin.

Räätälöimme koulutuksia rahapelihaittojen ehkäisystä eri kohderyhmille ja yhteistyökumppaneille. Vuonna 2022 EHYT koulutti esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan työntekijöitä, lähihoitajaopiskelijoita, kehitysvamma-alan ammattilaisia ja järjestö- sekä nuorisoalan toimijoita. Työskentelemme myös sen eteen, että rahapelihaittojen ehkäisy on mukana työelämän ehkäisevässä päihdetyössä ja työpaikkojen päihdeohjelmissa. Lisäksi teemme yhteiskunnallista vaikuttamista kirjoittamalla lausuntoja ja osallistumalla erilaisiin työryhmiin ja selvityshankkeisiin sekä yhteiskunnalliseen keskusteluun. Edellisten lisäksi konsultoimme rahapeliasioissa, viestimme rahapelihaitoista sekä olemme mukana erilaisissa rahapelihaittoja torjuvissa verkostoissa kotimaassa ja ulkomailla.

EHYTin toiminta kokonaisuudessaan on laajaa. Toimimme koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen edistämiseksi. Rahapelihaittojen ehkäisyn tavoitteita, sisältöjä ja toimintamalleja hyödynnetään ja levitetään mahdollisuuksien mukaan kaikessa toiminnassamme.

[1] Salonen A., Hagfors H., Lind K., Castrén S., Kontto J., (2020) Rahapelaaminen, peliongelmat ja rahapelaamiseen liittyvät asenteet ja mielipiteet vuosina 2007-2019– Suomalaisten rahapelaaminen 2019. THL, Raportti 18/2020. (thl.fi)